czwartek, 13 wrzesień 2018 06:51

Od Redakcji

Napisał
Ostateczny cel pielgrzymki człowieka pozostaje dla wielu przynajmniej częściową niewiadomą, jako istoty rozumne obligowani jesteśmy jednak do tego, by dociekać prawdy o otaczającej nas widzialnej rzeczywistości i na jej podstawie formułować sposoby, które pomogą przetrwać i podniosą nasz dobrostan. Już sam pomysł organizowania się jednostek w państwa jest nie tylko metodą na ocalenie przynależnych ludzkim społecznościom ich autonomicznych cech, ale także zabezpieczeniem ich podstawowych potrzeb. Jeśli porównamy, stanowiące pewien monolit, państwo do osoby ludzkiej, zobaczymy ją pośród innych, walczących o prymat i swoje prawa, podobnych ludzi. Im silniejszy i mądrzejszy jest ów człowiek, tym łatwiej mu w wielonarodowym tyglu chronić swoje komórki i organy – czytaj obywateli, a także podnosić swój poziom życia. Ważne, dla jego egzystencji będzie znalezienie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: Jak się wyżywić i zorganizować odpowiednie zaopatrzenie, jak zadbać o zdrowie i opiekę w czasie niemocy,…
czwartek, 13 wrzesień 2018 06:49

O polskiej myśli państwowej

Napisane przez
Nie ma chyba żadnego innego społeczeństwa na świecie, które tyle uwagi poświęcałoby kwestii narodu i sensu jego istnienia, co Polacy. Z rozmaitych przyczyn natury historycznej, geopolitycznej i intelektualnej, tak samorodnej jak i importowanej z zagranicy, to naród znajduje się w centrum polskiej refleksji. Oto zasadnicza różnica w stosunku do tradycji zachodniej, która – od Jeana Bodina, Thomasa Hobbesa i Georga W.F. Hegla – permanentnie obraca się wokół problemu państwa stanowiącego centrum organizacyjne życia zbiorowego. W tradycji zachodniej przyjmuje się, że państwo nie jest dziełem narodu, lecz – przeciwnie – to państwo go tworzy w długim procesie narodowotwórczym, którego początki giną w średniowiecznych dziejach. O ile w Polsce refleksja na temat narodu jest bardzo rozwinięta, o tyle myśl o państwie nadal znajduje się w powijakach. I w tymże stanie etatystycznego intelektualnego niedorozwoju w 1989 roku wyszliśmy z komunizmu i wpłynęliśmy na…
czwartek, 13 wrzesień 2018 06:47

Jaki status dla Polski?

Napisał
Nie trzeba być profesjonalnym znawcą stosunków międzynarodowych, aby wiedzieć, że we wszystkich systemach międzynarodowych, jakie znamy od najdawniejszych czasów, istniała hierarchia uczestników ze względu na ich status. Jest to kryterium rozstrzygające o „porządku dziobania” w środowisku, które ma charakter poliarchiczny (oparty na wielości władz), choć zgodnie z tradycją realistyczną przypisuje się mu błędnie charakter anarchiczny.
czwartek, 13 wrzesień 2018 06:39

Jak kształtować relacje polsko-chińskie?

Napisane przez
Polska od początków swojego istnienia nie wypracowała jednolitej i konsekwentnej polityki wobec jednego z największych hegemonów – Chin. Problem nie był palący, gdy Chiny były „daleko”. Dzisiejszy świat się „skurczył” i Polska powinna podjąć wyzwanie określenia swojego stosunku do tego, co robią w świecie Chiny, włączając w to słynną inicjatywę „One Road, One Belt”.
środa, 12 wrzesień 2018 22:41

Trump – Putin

Napisane przez
Szczyt Helsinkach, na którym spotkali się Donald Trump i Władimir Putin, udowodnił jedną ważną rzecz Jest to bardzo istotna kwestia dla bezpieczeństwa naszego kraju. Mianowicie, chodzi o to, że dzisiaj najbardziej aktualną szkołą myślenia o stosunkach międzynarodowych, najbardziej istotnym paradygmatem analizy spraw międzynarodowych jest geopolityka. Ten szczyt jak w soczewce pokazał że cała diagnoza polityczna prowadzona w środowisku politycznym także w Polsce przez różnych analityków, badaczy bez względu na proweniencję, jest prawidłowa: mamy do czynienia z wielkim procesem politycznym nazywanym policentryzacją świata.
środa, 12 wrzesień 2018 22:38

Surowcowa niepodległość

Napisał
Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości warto zastanowić się, czy jesteśmy krajem niepodległym? Pod względem politycznym nie ulega to wątpliwości. Czy niepodległość polityczna jest wystarczająca? Czy nie powinna ona gwarantować taką samą niepodległość we wszystkich innych dziedzinach?
  O komunikacji z obywatelami jako narzędziu decydującym o realizacji rządowych celów ze Zbigniewem Lazarem specjalistą zarządzania i komunikacji rozmawia Dorota Niedźwiecka.
środa, 12 wrzesień 2018 22:26

Polityka rodzinna rządu

Napisane przez
O tym, w jakim stopniu polityka rodzinna prowadzona prze aktualnie rządzących służy rodzinie i o aspektach, które należałoby usprawnić z mec. Maciejem Kryczką z Centrum Interwencji Procesowej z Ordo Iuris rozmawia Dorota Niedźwiecka
Gdy analizujemy składowe prosperity danego kraju, zazwyczaj myślimy o organizacji władzy i administracji, sposobie zarządzania gospodarką, rozważamy też kwestię bezpieczeństwa, zajmujemy się stosunkami z sąsiadami i analizujemy zakres politycznej i ekonomicznej suwerenności państwa. Dalej, rozważmy model wewnętrznej organizacji życia społecznego i rozwiązaniu problemów społecznych. Bez uregulowań w ramach któregokolwiek z tych obszarów nie możemy mówić o spójnej doktrynie państwa ani silnej państwowości. Struktura stosunków społecznych oddziałuje na mechanizmy gospodarcze i vice versa, kraj osłabiony ekonomicznie i rozbity wewnętrznie, pogrążony w chaosie, nie odgrywa istotnej roli politycznej.
środa, 12 wrzesień 2018 20:32

Masochiści w natarciu

Napisał
Masochizm – rodzaj dewiacji seksualnej, polegający na uzyskaniu podniecenia seksualnego i rozkoszy na skutek całkowitego podporządkowania się i uległości wobec partnera, przynoszących cierpienie i poniżenie. Masochizm jest przeciwieństwem sadyzmu.
środa, 12 wrzesień 2018 20:21

Reżyserzy, aktorzy i chór

Napisane przez
Jednym z podstawowych błędów, który nie pozwala Polakom zrozumieć ich fatalnej sytuacji, jest przekonanie o istnieniu zasadniczych podziałów w polityce wewnętrznej oraz w polityce międzynarodowej. Zarówno zwykli ludzie, jak i uznani analitycy oraz komentatorzy przyjmują i rozpowszechniają obraz przedstawiający polską politykę jako walkę dwóch sił, zaś politykę światową dotyczącą naszego kraju jako konflikt mocarstw. Obraz ten jest nie jednak tylko błędny, ale jako taki również szkodliwy, mistyfikując realne problemy i tłumiąc skutecznie instynkt samozachowawczy. Zamiast zdrowego sceptycyzmu i nieufności Polacy, niezależnie od politycznych sympatii, raz za razem wiążą nadzieję z tym czy innym lokalnym ugrupowaniem bądź globalnym mocarstwem, wierząc w rychłe przesilenie i wsparcie, podczas gdy zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym od dawna są już w sytuacji beznadziejnej.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.