Tomasz Cukiernik

Tomasz Cukiernik

czwartek, 23 wrzesień 2010 11:57

Dugga

Podczas dwutygodniowego pobytu wakacyjnego w Tunezji w nadmorskiej miejscowości Sousse, zwiedzaliśmy wiele rzymskich zabytków, których w tym kraju zachowało się mnóstwo. Były to między innymi: koloseum w El Jem, ruiny Katraginy, Kerkouane i Thuburbo Majus, fragmenty akweduktów, Zaghwan - miejsce skąd Rzymianie czerpali wodę i gdzie znajdowała się świątynia ku jej czci, jaskinie rzymskie w El Hawarija na przylądku Bon.

Monopole
Liberałowie nie obawiają się istnienia monopoli. Według von Misesa idea uniwersalnego kartelu i monopolu w przemyśle produkcyjnym jest nie do utrzymania w warunkach rynkowych. Twierdzi on bowiem, że jeśli wszystkie przemysły usiłowałyby ograniczyć produkcję po to, by żądać wyższych cen, uwolniłyby tym samym pracę i kapitał, które ? ponieważ byłyby dostępne po niższych cenach ? dostarczyłyby silnego bodźca do tworzenia nowych przedsiębiorstw, które zniszczyć musiałyby monopolistyczną pozycję pozostałych1.

Wolny handel międzynarodowy
Już Adam Smith znał dobrodziejstwo handlu międzynarodowego: kraje, które prowadzą między sobą handel zagraniczny, ciągną z tego podwójną korzyść. Handel zagraniczny odprowadza z kraju tę nadwyżkę wytworów ziemi i pracy, na którą nie ma tam popytu, i w zamian za to przynosi coś innego, na co popyt istnieje1. Liberałowie opowiadają się za całkowitą wolnością w handlu międzynarodowym. Sprzeciwiają się wszelkim cłom, limitom importowym, opłatom i dopłatom eksportowym, kontyngentom i certyfikatom, opłatom wyrównawczym, asygnatom itp., które tylko szkodzą zarówno krajowi je stosującemu, jak i jego partnerowi handlowemu. Producenci w poszczególnych krajach mogą zyskiwać na stosowaniu takich instrumentów, jednak konsumenci zawsze tracą, ponieważ ograniczona jest konkurencja i dany towar producenta krajowego staje się droższy i jest gorszej jakości. Takie działania protekcjonistyczne często prowadzą do ustanowienia monopolu na rynku wewnętrznym w danej dziedzinie.

poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:21

Liberalna koncepcja państwa (24) Liberalizm gospodarczy

Rynek pracy
Liberałowie uważają, że związki zawodowe w negatywny sposób wpływają na ogólną sytuację na rynku pracy. "Chroniąc" pracowników danego przedsiębiorstwa lub żądając podwyżek płac, przyczyniają się do wzrostu bezrobocia: jeżeli związki [zawodowe] podnoszą płacę w jakimś zawodzie lub przemyśle, to tym samym powodują, że ilość oferowanych tam miejsc pracy jest mniejsza, niż byłaby bez podwyżki ? tak jak wyższa cena zmniejsza efektywny popyt.

Jeśli rozważa się chęć bliższej współpracy z jakimś państwem, to przede wszystkim należy sobie zadać pytanie o cel, jaki zamierza się dzięki tej współpracy osiągnąć, a następnie zastanowić się nad narzędziami, które mogą doprowadzić nas do tego celu.

Rynek pracy
Liberałowie uważają, że związki zawodowe w negatywny sposób wpływają na ogólną sytuację na rynku pracy. "Chroniąc" pracowników danego przedsiębiorstwa lub żądając podwyżek płac, przyczyniają się do wzrostu bezrobocia: jeżeli związki [zawodowe] podnoszą płacę w jakimś zawodzie lub przemyśle, to tym samym powodują, że ilość oferowanych tam miejsc pracy jest mniejsza, niż byłaby bez podwyżki ? tak jak wyższa cena zmniejsza efektywny popyt. Rezultatem jest zwiększona liczba osób szukających pracy gdzie indziej, co powoduje spadek płac w pozostałych zawodach. (...) związki nie tylko godzą w interes wszystkich pracowników razem wziętych, poprzez wypaczenie struktury zatrudnienia, ale są również przyczyną zróżnicowania dochodów klasy robotniczej, przez zmniejszenie możliwości zatrudnienia dla robotników znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu1. Podobnego zdania jest Guy Sorman, który twierdzi, że pełne zatrudnienie jest możliwe tylko w sytuacji, gdy płace pracowników są regulowane przez wolny rynek, a nie wymuszane przez związki zawodowe. Szacuje się, że przynajmniej połowa z 3,3 mln bezrobotnych [w Polsce] miałaby zajęcie, gdyby nie antypracownicza polityka związków [zawodowych], a szczególnie związkowej nomenklatury2. Margaret Thatcher napisała, że poziom bezrobocia uzależniony jest od rozmiarów władzy związków zawodowych. To związki sprawiły, że wielu ich członków straciło pracę wskutek wygórowanych żądań zwiększenia płac za niewystarczającą produkcję, powodując przy tym, że brytyjskie towary stały się niekonkurencyjne3.

Omyłkowo w poprzednim numerze powtórzyliśmy odcinek 24. Właściwy odcinek 25 zamieszczamy teraz. Przepraszamy za błąd.

wtorek, 31 sierpień 2010 20:33

Tusk jedno mówi, drugie robi

Podczas kampanii wyborczej do parlamentu Donald Tusk okłamywał, że po wygranych przez PO wyborach zostanie wprowadzona obniżka podatków, w tym podatku VAT do 15 proc. (słynne 3 x 15 proc. ? VAT, CIT i liniowy PIT). Oczywiście, nic z tego nie wyszło, Platforma Obywatelska nawet nie przygotowała odpowiedniego projektu ustawy, nie mówiąc o przeforsowaniu go w parlamencie.

Liberalizm gospodarczy doskonale się sprawdził w praktyce. Gdyby go nie było - panowałby zastój, czego przykładem jest okres od około V wieku do XVIII wieku, podczas którego poziom życia ludzi nie uległ żadnej poprawie.

Frédéric Bastiat już w połowie XIX wieku wiedział, że liberalna koncepcja państwa, która daje jednostkom najwięcej wolności, jest najwłaściwsza, a socjalizm prowadzi do zguby, dlatego pyta: które narody są najbardziej szczęśliwe, moralne i spokojne? Te, u których prawo najmniej wtrąca się do działalności prywatnej, gdzie najmniej daje się odczuć obecność rządu, gdzie indywidualność ma największe pole działania, a opinia publiczna ? największy wpływ, gdzie machina administracyjna jest najmniej liczna i skomplikowana, podatki są najniższe i najbardziej wyrównane, gdzie najmniej jest powodów do powszechnego niezadowolenia, gdzie odpowiedzialność jednostek i klas gra największą rolę i w wyniku tego, jeśli obyczaje nie są doskonałe, nieprzezwyciężenie dążą ku poprawie; gdzie transakcje, instytucje, stowarzyszenia są najmniej skrępowane, gdzie praca, kapitał, ludność w najmniejszej mierze podlegają sztucznym przemieszczeniom, gdzie ludzie kierują się przede wszystkim swoimi własnymi skłonnościami, gdzie myśl Boża najsilniej przeważa nad wymysłami ludzi ? jednym słowem, najbardziej szczęśliwe są te narody, które najbliższe są następującemu rozwiązaniu: w granicach prawa ? wszystko poprzez wolną i zdolną do doskonalenia spontaniczność człowieka, nic przez prawo lub siłę inną niż sprawiedliwość powszechna1.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.