Andrzej Szcześniak

Andrzej Szcześniak

wtorek, 24 październik 2017 19:46

Korea i wojna nuklearna

Telewizje całego świata podsycają strach, bez końca pokazując wybuchy nuklearne, tory lotów rakiet na Japonią czy nawet nad Stanami Zjednoczonymi. Natężenie histerii przekracza granice topnienia metali, więc włączenie telewizora grozi zawałem. Przyjrzyjmy się spokojnie, co się dzieje.

wtorek, 24 październik 2017 18:46

Nieudane wyprawy po złote runo

Władze każdego dnia trąbią na temat sukcesów gospodarczych. Nic nowego, poprzednie uprawiały podobną propagandę. Jednak oprócz „wzrostu PKB”, rozdętego przez nadmierną konsumpcję na kredyt, istnieją lepsze wskaźniki zdrowia i prężności gospodarki. Przyjrzyjmy się choćby naszym inwestycjom zagranicznym, wyprawom w sektorze energetycznym. One lepiej pokazują, jak silne i konkurencyjne są polskie państwowe przedsiębiorstwa w międzynarodowej konkurencji

Międzynarodowe inwestycje to podstawa dzisiejszego ustroju gospodarczego. Przepływy finansowe decydują o podstawowym parametrze, odmienianym przez wszystkie przypadki przez polityków i telewizyjnych ekspertów, to wręcz podstawa oceniania, czy gospodarka „rośnie”. Nikt przy tym nie pyta się, czy ona się rozwija, czy wręcz przeciwnie – zwija i dostosowuje do globalnych reguł. W Polsce, gdzie panuje neokolonialny „rozwój zależny”, to ogromna różnica. Podobnie z inwestycjami w realnej gospodarce Z centrów świata, zajmując kolejne rynki, napływają koncerny dobrze wyposażone w kapitał, know-how i technologie. Pytanie, czy w przeciwnym kierunku mogą płynąć podobne strumienie? Prześledźmy to na przykładzie polskich firm sektora energetycznego. Zacznijmy od sztandarowego przykładu.

poniedziałek, 10 lipiec 2017 21:45

Karząca ręka Ameryki

Banki i korporacje można oskarżać o wiele skandali, oszustw, krzywd wyrządzonych społeczeństwom i państwom. Wszystko racja. Ale jest taki policjant, który potrafi im wypisać wysoki mandat i wyegzekwować go. Ten policjant żąda także, by pomagać mu łapać jego wrogów. Pytanie tylko, czy działa dla naszego dobra, czy dla swojego.

Gdy rządowi brakuje pieniędzy

Niczyja własność nie jest bezpieczna, gdy rządowi brakuje pieniędzy, a już szczególnie gdy jest to niemiłosiernie zadłużony rząd amerykański. Nic więc dziwnego, że ostatnio nakłada horrendalne kary i podporządkowuje sobie banki, instytucje finansowe i światowe koncerny. A ponieważ jest to globalny hegemon, daniny ściąga z całego świata.

W tym celu USA mają przygotowane liczne przepisy. Są wśród nich sprawy antymonopolowe, dominacji karteli na rynkach, które wzięły swój początek od uchwalenia Sherman Act w 1890 r. Korupcja jest także tym terenem, na którym odgrywają wiodącą rolę. Zakazują bowiem dawania łapówek swoim koncernom – już 40 lat temu uregulowała to ustawa o „korupcji za granicą” (U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 – FCPA). Jednak w wielu regionach świata taki zakaz uniemożliwia Amerykanom konkurowanie z tymi, którzy podchodzą do problemu mniej restrykcyjnie. Aby więc „zwiększyć konkurencyjność” swoich firm, Waszyngton wziął się za karanie także firm zagranicznych. Doszło do tego, że w 2016 roku spośród pięciu najmocniej ukaranych aż cztery pochodziły spoza USA. Oprócz amerykańskiej Och-Ziff Capital były tam firmy brazylijskie (Odebrecht i Embraer), izraelska (Teva Pharmaceutical) i holenderski Telekom VimpelCom.

Coraz większej wagi nabiera element polityczny – sankcje gospodarcze, które są podstawowym narzędziem dzisiejszych asymetrycznych wojen. Reguluje to stuletnia już ustawa „o handlu z wrogiem” (Trading With the Enemy Act of 1917).

W branży finansowej Waszyngton ma świetnie przygotowaną infrastrukturę prawną. Już prawie pół wieku temu, w 1970 r., wprowadzano przepisy o „praniu brudnych pieniędzy”, nakładające na instytucje finansowe nowe obowiązki, po wielu zmianach nazywane dzisiaj prawem „o tajemnicy bankowej i praniu brudnych pieniędzy” (U.S. Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering – BSA/AML). Dzisiejszej ostrości przepisom nadał „USA Patriot Act” z października 2001 r., gdy po zamachach wrześniowych 9/11 wprowadzono nowe narzędzia śledzenia przepływów pieniędzy, uzasadniając to walką z finansowaniem terroryzmu.

Do egzekucji tego prawa służy szeroki wachlarz instytucji. Urząd Nadzoru nad Walutą (Office of the Comptroller of the Currency – OCC) to biuro w Departamencie Skarbu, powołane już ponad półtora wieku temu (w 1863 roku), by nadzorować obrót dolarem. To ono nadzoruje banki, by wdrażały w życie wymagania dotyczące światowej kontroli obrotu walutą i „bardziej się starały”, realizując politykę amerykańskiego rządu.

Instytucji kontrolujących wielkie finanse jest oczywiście więcej: Biuro Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami w Departamencie Handlu (Office of Foreign Asset Control – OFAC), Departament Sprawiedliwości, Rezerwa Federalna (FED), różni prokuratorzy okręgowi oraz bardzo ważny w tej dziedzinie departament nadzoru finansowego Nowego Jorku (New York Department of Financial Services – DFS), z prowadzącym go postrachem bankierów – Benjaminem Lawskym. Są i inne: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission – SEC) czy Ministerstwo Pracy (Department of Labor). Instytucje te dokładają się do sankcji nadzoru finansowego, żądając dodatkowych kar i restrykcji w sprawach takich banków jak Royal Bank of Scotland czy Credit Suisse.

Cele są chwalebne, jednak Waszyngton potrafi zarabiać na tej walce całkiem niezłe pieniądze. Dlatego największe znaczenie mają sprawy finansowe – przynoszą największe dochody, a jednocześnie najskuteczniej utrudniają życie wrogom Ameryki. Waszyngton ma wystarczającą siłę, może zmusić innych do podporządkowania się jego regułom gry. I nic dziwnego, że korzysta z tego, choć niepokojące jest to, że coraz intensywniej.

Dolar i banki jako narzędzie przymusu

Administracja amerykańska chce wiedzieć, jak płyną pieniądze. Szczególnie zainteresowana jest operacjami walutowymi, gdyż taka wiedza daje jej wgląd w gospodarcze i prywatne operacje finansowe całego świata korzystającego z dolara.

Narzucono więc na banki rygorystyczne wymogi, dotyczące np. identyfikacji osoby przeprowadzającej choćby wpłatę gotówki na konto, obarczając je obowiązkiem zidentyfikowania osób i instytucji obracających pieniędzmi. Banki muszą przeprowadzać ocenę ryzyka, na ile osoba czy firma jest zagrożeniem, na ile może być zaangażowana w przestępczą działalność. Jeśli podejrzewa takie ryzyko – oczywiście musi klienta prześwietlić i o wynikach zawiadomić amerykańskie instytucje rządowe. Banki sporządzają raporty z takich transakcji (Currency Transaction Reports – CTRs), a w przypadku „podejrzanej działalności” bank składa do nadzoru zawiadomienie o „jednorazowym podejrzanym akcie” (Single Suspicious Activity Reports – SARs).

W ten sposób banki muszą prowadzić cały system szpiegowania swoich klientów. I w pewnym momencie bank staje przed cienką czerwoną linią – czy działanie tego klienta jest „podejrzane” i trzeba na niego donieść? Bank ma na to 30 dni, więc jest czas na zastanawianie się. Taka decyzja jest trudna, a zaniedbanie czy niewłaściwa decyzja może nawet po latach grozić niewiarygodnie wysokimi karami.

Amerykańskie banki muszą umieszczać w sprawozdaniach dla rządu wszystkie operacje powyżej 10 tysięcy, niezależnie czy przeprowadzane w dolarach, czy w innych walutach, czy odbywały się w USA czy za granicą. Dane te są „niezwykle przydatne” dla różnych organów prawa, dzięki temu mają łatwy dostęp do większości operacji finansowych świata i z pewnością nie odmówią tego dostępu służbom wywiadu.

Przełomowy był rok 2014, kiedy władze amerykańskie zaostrzyły procedury, obejmując kontrolą i raportowaniem do nadzoru coraz szerszy zakres „ryzykownych operacji”. Regulator amerykański zażądał od banków „szczególnej kultury nadzoru”, grożąc że nawet zgodna z przepisami kontrola nie będzie wystarczająca, że musi być „prawdziwie efektywna” i wzmocniona przez „właściwe podejście”. Regulator co prawda uspokaja – „nie zakładamy, że popełni się zero błędów”, ale żąda oceny „każdego klienta indywidualnie”, a potem – doniesienia na niego, jeśli coś jest podejrzane.

Banki najchętniej zamykałyby takie podejrzane konta, jednak nadzór bankowy (OCC) nie chce takiego „prostego” rozwiązania, gdyż traci kontrolę nad interesującymi go operacjami. Zachęca więc banki, żeby wprowadzały nowe procedury oceny ryzyka, czyli głębiej prześwietlały klientów i inwigilowały ich zachowania. Rządowi USA takie działania są bardziej przydatne niż proste pozbywanie się ryzykownych klientów i operacji. Przecież mogą udać się tam, gdzie jego kontrola nie sięga, dlatego wykorzystuje każdą okazję, by zmusić korporacje i banki do wdrożenia swoich wymogów. Także połączenia i przejęcia firm, które wymagają zatwierdzenia przez agencje rządowe, są okazją by zażądać „podwyższenia kultury nadzoru”, gdyż bez tego nie otrzymają od Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) zgody na przejęcie czy łączenie spółek.

czwartek, 23 marzec 2017 23:16

Kontrrewolucja Orbána

Narzucony ustrój

Węgry, podobnie jak inne kraje Europy Środkowej, zostały przejęte przez zachodnie demokracje po upadku Związku Radzieckiego, gdy ten przegrał 45-letnią zimną wojnę. Zachód był zainteresowany nowymi rynkami zbytu, jak też młodą i wykształconą siłą roboczą. Aby na trwałe włączyć te tereny w struktury zachodniej „wspólnoty wartości i interesów”, poddał je procesowi podwójnej transformacji – demokratyzacji ustroju politycznego i liberalizacji gospodarki. Narzucono ostre reguły ustrojowe, opracowując na początku lat 90. model „kopenhaski” (przyjęty na szczycie unijnym w Kopenhadze w 1993 r.), do którego kontroli powołano Komisję Wenecką. Stworzono ustrój nieefektywny, wewnętrznie skonfliktowany, pozbawiający państwo kontroli nad fundamentalnymi narzędziami władzy, takimi jak kreacja pieniądza czy system sądowniczy.

czwartek, 23 marzec 2017 23:13

Turcja ? pożegnanie liberalnej demokracji

Turcja jest dobrym przykładem, by zrozumieć istotę najważniejszego dzisiaj trendu w światowej polityce – odwrotu od globalizacji i zwrócenia się ku suwerennym interesom narodowym. Zachód podporządkował sobie Turcję, narzucając jej swoje reguły gry i instytucje państwowe. Jednak charyzmatyczny przywódca Recep Erdo?an, w niezwykle skomplikowanej sytuacji geopolitycznej i wewnętrznej podejmuje wyzwanie i uwalnia państwo z tych więzów. Przyjrzyjmy się temu fascynującemu epizodowi tureckiej historii.

sobota, 10 grudzień 2016 09:42

Globalny promotor zgorszenia

Promocja homoseksualizmu i jego równouprawnienie na skalę globalną są wykorzystywane przez Stany Zjednoczone Ameryki do realizacji swoich strategicznych celów. Pod hasłami równości i godności hegemon działa wszystkimi dostępnymi narzędziami wpływu i nacisku.

sobota, 20 sierpień 2016 14:36

Polska w gazowej partii szachów

Dzisiaj w Polsce aż strach mówić o Rosji, jeśli nie zakłada się, że jest ona naszym śmiertelnym wrogiem. Za głoszenie przyjaznych opinii można trafić do więzienia, za wyważoną opinię – stracić pracę. Jednak gdy rozum śpi – budzą się demony. Dlatego proponuję wrócić do chłodnego myślenia, kierując się interesami narodowymi. Porzućmy emocje, historyczne urazy czy hasła w rodzaju „demokracja”, „wolność”, „prawa człowieka”, a na gruncie energetycznym – „dywersyfikacja”. Uważnie stąpając po blaszanym dachu, rozżarzonym do czerwoności od politycznych emocji, skupmy się na kluczowym temacie gospodarczym – gazie ziemnym.

Energia jako filar współpracy

Zacznijmy więc od przedstawienia pola, po którym się poruszamy. To geopolityczna i geogospodarcza mapa Europy, z intensywnymi fragmentami gier globalnych. Przyjrzyjmy się, jak wygląda ono z szerszej perspektywy, żeby zrozumieć, co się dzieje na naszym skromnym, polskim odcinku.

Współpraca gospodarcza między Europą i Rosją ma duży potencjał. Europejskie potrzeby energetyczne są ogromne, własne zasoby surowców mikroskopijne, a przyjęta strategia energetyczna sprzyja wykorzystaniu gazu ziemnego jako surowca. Z kolei Rosja to największy globalny producent ropy i gazu, największy ich eksporter, posiadający ogromne pokłady gazu ziemnego w syberyjskich zmarzlinach. Dlatego zachodnia Europa już od pół wieku stara się nawiązać współpracę energetyczną z Rosją, chce kupować od niej surowce, a eksportować kapitał, produkty przemysłowe i technologie. Rosja dostosowała się do takiej roli, choć jest to kolonialna struktura wymiany handlowej, gdzie za mercedesy oddaje się surowce, Jest to problem Rosji, a zysk dla Europy.

Rosja jest dziś głównym dostawcą surowców energetycznych do Unii Europejskiej, a dla europejskiego kapitału, produktów, technologii i usług – jest dużym, chłonnym rynkiem o znaczącym potencjale wzrostu. Nic więc dziwnego, że głównymi inwestorami w Rosji są przedsiębiorstwa unijne, jednocześnie zdecydowana większość rosyjskiego eksportu trafia na rynek UE.

(...)

sobota, 28 maj 2016 23:34

Jaki mamy ustrój?

W Polsce doświadczamy namiastki rewolucji, próby zmiany obowiązujących reguł gry. Proces znajduje się w początkowej fazie, napotyka na opory i wydaje się tracić rozpęd. Znacznie dalej w reformie ustrojowej państwa doszli Węgrzy, dlatego ich doświadczenia są bardzo pomocne w rozwikłaniu naszej zagadki ustrojowej – jaki w mamy ustrój w Polsce?

Żeby zrozumieć, co dzisiaj się dzieje w Polsce, musimy przyjrzeć się fundamentom ustrojowym Rzeczpospolitej, odpowiedzieć na pytanie: jaki mamy ustrój? Nasuwa się oczywista odpowiedź – „demokrację”. Ale czym jest ta demokracja? To władza ludu, który wybiera przedstawicieli, by sprawowali władzę w jego imieniu? Czy reprezentanci suwerena mogą zrobić to, czego on chce? Nie, właśnie nie mogą, o czym rządzący dzisiaj boleśnie się przekonują. „Wygraliśmy wybory”, „mamy mandat do zmian”, ale „my nie możemy rządzić” – mówi Jarosław Kaczyński.

Ale… jak to „nie możemy”? Co ogranicza suwerena? Ustrój, naród nie jest suwerenem, nie może zbyt wiele, ma spętane ręce. To nie zwykła „demokracja”, czyli władza ludu, ale „liberalna demokracja”. To nie tylko wybory, wola obywateli, ale i rządy prawa, i prawa człowieka, i gospodarka rynkowa, i …. wiele innych spraw. Tak poważnie wiążących władzę sprawowaną w imieniu suwerena, że nawet nie może ona zdecydować o roboczym trybie pracy Trybunału Konstytucyjnego, ustalić w jakiej kolejności będzie on rozpatrywał napływające skargi. A przecież art. 4 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski mówi: „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.

Skąd wziął się ustrój Polski? Kto nas uszczęśliwił takim podarunkiem, którego dzisiaj nie można naprawić, przestawić państwa na tory narodowych interesów? Dzisiaj takie próby mamy w Polsce, gdy władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość. Pięć lat wcześniej na Węgrzech prawicowy rząd Wiktora Orbána poszedł znacznie dalej niż polski – naruszył fundamenty ustrojowe, zbudowane przez Zachód w państwach środkowej Europy. Przykład węgierski jest pouczający, gdyż kryzys ekonomiczny, wstrząsy polityczne, konflikt interesów gospodarczych – ukazuje w całej krasie konstrukcję budowli ustrojowej. Pewne jej elementy pękają, inne są nadwerężane, przesuwane, osłabiane, inne wzmacniane.

W chwilach kryzysu pojawiają się także twórcy tego systemu, posiadacze patentu na tę konstrukcję, którą rządy Orbána czy Kaczyńskiego chcą zmienić. Interweniując w jego obronie, czy to z Brukseli, Waszyngtonu czy Wenecji, czy poprzez swoich zwolenników w kraju, chcą ochronić ustrój „liberalnej demokracji”. Mają w ręku mocne atuty: niepokorni są wykreślani z ekskluzywnego „sojuszu demokracji”, nie należą już do „wspólnoty wartości”, stają się wrogiem i obiektem ciągłych nacisków i ataków. Jeśli to nie pomaga, są mocniejsze środki – sankcje gospodarcze czy restrykcje polityczne.

Przyjrzyjmy się dokładniej, najpierw ogólnym zasadom, a później kilku węzłowym elementom naszej ustrojowej konstrukcji.

Checks and balances, czyli poszatkowane państwo

Podstawową cechą „liberalnej demokracji” jest rozdrobnienie państwa, poszatkowanie struktury władzy. To trend globalny, państwo narodowe jest ograniczane i redukowane, jego skuteczność jest osłabiana. A przecież, jeśli ma być sprawne w wykonywaniu swoich zadań, powinno być zintegrowane, jednolite.

Ustrój funkcjonujący w Polsce jest zbudowany na zasadzie „równoważenia władz” (angielski termin: „checks and balances”). Kompetencje państwa są rozmyte i podzielone między różne instytucje – organy władzy, siły polityczne i społeczne. To istota systemu „równowagi i kontroli”, rozdrabniającego funkcje państwa na wiele instytucji, które nie są zobowiązane do starań o całościowe interesy kraju, dbają o swoje cząstkowe cele. Według tej teorii nawet w samej władzy wykonawczej powinny być „niezależne od niej instytucje”, które mają zapewnione (zobowiązaniami międzynarodowymi) prawo niezależnego od rządu realizowania własnych celów i zadań. Całkowicie wbrew zasadzie zintegrowanego i jednolitego zarządzania.

(...)

sobota, 20 luty 2016 23:34

Demokracja za ropę

Bliski Wschód, Zatoka Perska, Afryka Północna to rejony świata zasobne w nieprzebrane ilości ropy naftowej – surowca niezastąpionego i strategicznego dla dzisiejszej cywilizacji. To daje mocną pozycję państwom tego regionu w walce o podział dochodów z państwami Zachodu, którego piętą Achillesową jest brak własnych zasobów energetycznych. Zachód, uzależniony od importu ropy już w XIX wieku, jest głównym rozgrywającym w tym regionie.

Dominacja polityczna najpierw Wielkiej Brytanii i Francji, później USA, monopolistyczna pozycja zachodnich koncernów naftowych, wydobywających i eksportujących ropę, jej niska cena (ówczesne 2 dolary za baryłkę – 14 dolarów w dzisiejszych cenach) były układem korzystnym dla krajów rozwiniętych przemysłowo. Zachód – od Ameryki po Japonię, na taniej energii budował swój dobrobyt, a państwom arabskim co pewien czas przekazywano informację, po jakich cenach koncerny naftowe będą kupować ich ropę (dlatego ceny do 1973 r. nazywały się „posted prices” – „ceny wysłane”).

Taki system funkcjonował przed 1973 rokiem, gdy państwa arabskie były formalnie suwerenne, jednak wydobycie i sprzedaż ropy odbywały się według kolonialnych standardów. Po powstaniu i umocnieniu się OPEC skończyły się cudowne czasy. Ropa stała się znacznie droższa, a po nacjonalizacji złóż, zapoczątkowanej przez pułkownika Kadafiego w Libii, Zachód utracił narzędzia bezpośredniego kolonialnego wpływu.

Islam i region MENA – od Maroka do Pakistanu – jest dzisiaj największym po Chinach strategicznym wyzwaniem dla globalnego przywództwa Ameryki. Region ten, bogaty w złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, które zapewniają wielu krajom niewiarygodny dobrobyt – jest odporny, wręcz wrogi wobec zaszczepianej tam liberalnej demokracji. To jedyna część świata, gdzie jej nie ma (oczywiście z wyjątkiem Izraela) i nic jej nie zapowiada. To region o potężnej dynamice demograficznej i bardzo wrogiej wobec USA opinii publicznej.

Wielką rolę odgrywa ropa naftowa, która sprawia, że tworzą się tam silne formy rządów, potrafiące obronić swoje zyski z eksportu tego surowca, stawiające żądania i niepoddające się demokratyzacji, czyli osłabianiu władzy przez fragmentację ustroju. Jest to bowiem podstawowy cel Zachodu – wytworzyć podziały wewnątrz elit władzy, którą można sterować, rozgrywać między sobą, a czasami przeprowadzić „zmianę reżimu”. Ewenementem są elity syryjskie, gdyż są zintegrowane i trudno w nich znaleźć szczeliny, przez które można by rozsadzić państwo. Jak wiemy, spójność ta zapobiegła obaleniu prezydenta Asada, a opierała się na religii. Rządzący są alawitami i stanowią mniejszość w swoim kraju, dlatego są odporni na infiltrację z zewnątrz.

Wobec tak strategicznego wyzwania Waszyngton używa całego spektrum narzędzi wpływu, nacisku czy szantażu, a militarna interwencja czy wojna hybrydowa, jaką dzisiaj prowadzi się w Syrii i Iraku – jest środkiem ostatecznym, gdyż niesie ze sobą zbyt wysokie koszty. Przyjrzyjmy się więc, jak wyglądają niektóre z metod „soft power” stosowanych tak wobec sojuszników, jak i wrogów. Jak wygląda „promocja demokracji” (democracy promotion), określana po kompromitacji tego terminu jako „wsparcie demokracji” (democracy assistance) w regionie wielkiej ropy?

(...)

sobota, 20 luty 2016 23:01

Ukraina, czyli ruinowanie gospodarki

Ukraina leci w gospodarczą przepaść. Ci, którzy pamiętają 90. lata polskiej transformacji ustrojowej, mogą zaobserwować wiele podobieństw. Jednak Ukraina przeżywa to znacznie bardziej dramatycznie, na o wiele niższym poziomie życia społeczeństwa i w warunkach zamrożonego konfliktu wojennego.

Dramatyczny upadek przemysłu

Ukraina zwija się gospodarczo w dramatycznie szybkim tempie. PKB w 2015 r. zmniejszył się aż o 12%, rok wcześniej – o 5,8%. Liczony w dolarach produkt narodowy brutto upadł ze 183 miliardów dolarów w 2013 roku do 132 mld w 2014 r. i do szacowanych 115 miliardów w roku ubiegłym.

Jeszcze szybciej upada przemysł – w 2015 r. produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 13%, a rok wcześniej o 11%. Spada produkcja produktów przemysłowych, które Ukraina eksportowała na cały świat. Produkcja stali w 2013 r. wynosiła 33 miliony ton, a w 2015 r. zaledwie 23 mln – o 30% mniej. Jeszcze bardziej skurczyła się produkcja przetworzona, jak np. rury, których w 2013 r. produkowano 1,6 miliona ton, a w 2015 już tylko pół miliona ton – spadek o 70%. To wszystko złożyło się na zmniejszenie eksportu, szczególnie towarów głębiej przetworzonych, które kiedyś znajdowały odbiorców w Rosji.

Przemysł samochodowy przeżywa wręcz katastrofę. Większość to podobnie jak w Polsce montownie, jednak były to ukraińskie przedsiębiorstwa współpracujące na różnych zasadach z wielkimi światowymi koncernami lub produkujące własne modele samochodów. Jeszcze w 2012 r. produkowano 76 tysięcy jednostek, w 2015 r. – zaledwie 8 tysięcy. W tymże roku sprzedaż nowych samochodów zmniejszyła się o połowę (do 47 tys. sztuk), a dotychczasową krajową produkcję zastąpił import. Takie ukraińskie korporacje produkujące samochody, jak ???????, ??????, ????????, ????????????? ????????????? ????? czy ???, z pewnością znikną z rynku.

Jest jednak jeden przemysł, który rośnie gwałtownie – nawet o 200-300 procent rocznie. To przemysł zbrojeniowy, który zasilany jest zwiększonymi wojennymi wydatkami budżetu, które w ub. roku wyniosły 90 miliardów hrywien, a w 2016 r. – osiągną 113 mld, co jest równoważne 5% PKB (jeden z najwyższych światowych wskaźników, w Polsce jest to 2%). Ponad 100 przedsiębiorstw zebranych w 2010 r. w państwowym koncernie ????????????? , do którego ostatnio włączono przedsiębiorstwo Antonow – jedynego producenta specjalnych samolotów – to beneficjenci sytuacji politycznej na Ukrainie.

Reformy kosztem ludności

Ciężarem reform na Ukrainie zostało obarczone społeczeństwo. Przede wszystkim podniesiono ceny usług podstawowych, jak gaz, energia elektryczna i ciepło, co spowodowało ogromny wzrost kosztów utrzymania. Wyraża się to w inflacji, która w ub. roku osiągnęła poziom 43%, a w 2014 r. wyniosła 25%. W 2015 r. najbardziej podrożał gaz ziemny, który kosztował 3,7 razy więcej niż rok wcześniej, ciepło i woda, które podrożały o 78%, energia elektryczna o 67%, a owoce o 67%.

Wzrostowi kosztów wcale nie towarzyszy wzrost płac, a wręcz przeciwnie – w ciągu trzech lat płaca minimalna spadła ze 150 do 39 dolarów miesięcznie. Średnia płaca w kraju z 450 dolarów za Janukowycza obniżyła się do zaledwie 150 dolarów. Gdy kilka lat temu granica biedy wynosiła 150 dolarów, to teraz wynosi ona 70 dolarów. I gdy wcześniej bezpieczeństwo socjalne zapewniano przez niskie ceny energii, gazu, wody i żywności, teraz wszystko to dramatycznie zdrożało, a budżet państwa postanowił „subsydiować” konsumentów. I jak się okazuje, obecnie co trzeci mieszkaniec Ukrainy otrzymuje jakieś wsparcie od państwa, znajdując się poniżej granicy ubóstwa.

Symbolem niszczenia systemu socjalnego na Ukrainie może być zniesienie w styczniu bezpłatnych posiłków dla dzieci w szkołach, który to krok rząd wytłumaczył zaleceniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i walką z szarą strefą.

Pomimo tak drastycznego obniżenia poziomu życia, Ukraina jest realnie bankrutem, podtrzymywanym przy życiu kroplówką pożyczek Unii i MFW, przyznawanych za wprowadzenie kolejnych wymogów zachodnich. Rozpływają się rezerwy złota i walut, rośnie zadłużenie, tak budżetu, jak i zagraniczne. Dramatycznie osłabła waluta – hrywna aż do końca 2013 roku zachowywała stabilny kurs około 8 za dolara, gdy dziś trzeba za niego płacić aż 26 hrywien.

Importowany z Gruzji rewolucjonista, Michaił Saakaszwili, pełniący funkcję gubernatora Odessy, powiedział o sytuacji kraju z rozbrajającą szczerością, że Ukraina, z całym szacunkiem dla Afryki, jest Gabonem. Jednak jest znacznie gorzej, Gabon dzięki ropie, złożom gazu, uranu i manganu jest jednym z najbogatszych krajów afrykańskich – MFW klasyfikuje Gabon na 54. miejscu pod względem siły nabywczej, gdy Ukrainę – dopiero na 105. miejscu.

(...)

startPoprzedni artykuł12Następny artykułkoniec
Strona 1 z 2

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.