czwartek, 29 kwiecień 2010 17:55

Order Świętego Stanisława

Napisane przez

Rzeczpospolita w przeciwieństwie do innych państw europejskich, mimo kilku prób, dość długo pozbawiona była własnego orderu.

Do ustanowienia polskiego orderu przymierzali się już królowie Władysław IV Waza i Jan III Sobieski. Ten pierwszy pragnął wzorem innych dynastii europejskich powołać dynastyczny zakon orderowy. Ideą przyświecającą ustanowieniu Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny była próba skupienia wokół monarchy popierających jego politykę antyturecką katolików. Ostatecznie na skutek sprzeciwu szlachty do ustanowienia orderu nie doszło. W przypadku Jana III mamy z kolei do czynienia z zachowanym w jednym egzemplarzu złotym krzyżem. Wśród badaczy brak jest zgodności co do tego czy była to próba reaktywowania pomysłu Władysława IV, czy też projekt ustanowienia nowego orderu polskiego. Z uwagi na umieszczone na nim rodowe godło Sobieskich w opracowaniach można zetknąć się również z określeniem Order Janiny. Ostatecznie pierwszym polskim orderem został ustanowiony przez Augusta II Wettyna 1 listopada 1705 roku Order Orła Białego. Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego do grona dotychczasowych ?błękitnych? kawalerów, nazywanych tak od koloru wstęgi Orderu Orła Białego, dołączyli kawalerowie ?pąsowi?, przyozdabiani nowym Orderem Świętego Stanisława. Wśród polskiej szlachty pojawił się wówczas nowy obyczaj związany z dążnością do przyozdobienia się narodowym odznaczeniem. W niniejszym tomie przedstawionych zostało 35 dokumentów ilustrujących losy Orderu Świętego Stanisława od momentu jego ustanowienia po dzień dzisiejszy. Całość publikacji podzielona została na cztery części odpowiadające czterem periodom, poczynając od okresu I Rzeczypospolitej, poprzez okres utworzonych na jej zgliszczach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, okres orderu rosyjskiego, aż po utworzenie w XX wieku prywatnych organizacji posługujących się nazwą Orderu Świętego Stanisława. W przypadku kilku dokumentów z okresu carskiego, pozostawiono rosyjskie wersje, uznając, że był to ich język podstawowy.

(Fragment Wprowadzenia)

Norbert Wójtowicz, PRAEMIANDO INCITAT ? Order Świętego Stanisława (Wybrane dokumenty), Warszawa 2007, A5, ss. 166, ISBN 978-83-925702-0-2

Wyświetlony 3196 razy

Najnowsze od Norbert Wójtowicz

Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.