niedziela, 30 maj 2010 09:05

Wehikuł czasu czyli uczeni pisali...

Napisane przez

Zygmunt Bauman

SOCJOLOGIA W SŁUŻBIE SOCJALIZMU
Losy socjologii są związane z losami socjalizmu, podobnie jak los socjalizmu sprzęgnięty jest z losem socjologii. Socjalizm tylko zapewnić może wszechstronny i niczym nieskrępowany rozkwit samoświadomości społecznej; i w budowie socjalizmu socjologia może i powinna okazać Partii pomoc wielką ? realizując w służbie sprawy obie swe inżynieryjne funkcje.

W walce z ideologią burżuazyjną, w walce z przeżytkami tradycji prywatno-własnościowych w umysłach ludzi, w walce o stworzenie racjonalnie urządzonego społeczeństwa świadomych, wolnych, mądrych i twórczych ludzi ? socjologia może i powinna oddać sprawie budownictwa socjalizmu nieocenione usługi.

Wizje ludzkiego świata, 1964

 

Jarosław Ładosz

Komunizm jako sens życia
Jest faktem społecznym, że miliony ludzi we współczesnym świecie uznają komunizm za integrujący ich osobowość cel życia. Jest także faktem, że wielu jednostkom daje to nawet w warunkach niesłychanie ciężkich prześladowań, a niekiedy nieustannego zagrożenia jednostkowej egzystencji, wyjątkowy hart i poczucie szczęścia. Dzierżyński pisał w listach z więzienia, że żyć by nie warto, gdyby ludzkości nie przyświecała gwiazda socjalizmu, gwiazda przyszłości. Komunizm jako cel życia daje wewnętrzną siłę przezwyciężenia przez jednostkę trudności życiowych w oparciu o współdziałanie kolektywu. Umacnia w świadomym działaniu przeciwko społecznym strukturom, które odczuwane są przez ludzi jako żywioły nad nimi panujące...

Komunizm jako cel i sens życia nie jest wrodzony ?istocie człowieka?. Nie jest także automatycznym skutkiem życia jednostki w społeczeństwie bez klas wyzyskiwaczy. A jednocześnie takie społeczeństwo nie może egzystować trwale, jeśli komunizm nie stanie się sensem życia milionów jego twórców. W socjalistycznym ustroju przyswojenie sobie przez jednostkę tego sensu jest w dużej mierze wynikiem wychowania rozumianego jako proces świadomie zorganizowany...

Komunizm jako sens życia przyswojony być może w drodze planowych zabiegów nad kształtowaniem odpowiedzialności jednostek przed kolektywem, nad tym, by wspólne cele kolektywu stawały się własnymi, osobistymi, wewnętrznymi dla jednostki oraz nad rozciąganiem świadomym tego procesu na zespoły o coraz szerszym zakresie: szkołę, dzielnicę, naród ? aż do całej pracującej tworzącej historię ludzkości.

Materializm dialektyczny, 1969

 

Jan Pająk

Przekształcanie gatunków metodą Łysenki
Nie wolno nigdy zapominać o podstawowych założeniach radzieckiej agrobiologii, która uczy nas, że organizmy zwierzęce i roślinne kształtowały się i kształtują w nierozerwalnym związku z warunkami życia, z warunkami środowiska, w którym przebywają. Podstawą zwiększenia wydajności zwierząt gospodarskich, doskonalenia istniejących i tworzenia nowych gatunków jest odpowiednia żywienie i warunki utrzymania. Poza tym w oparciu o badania Łysenki wiemy, że organizmy żywe w ciągu swego życia przechodzą przez szereg okresów, w czasie których różnie reagują na działanie czynników zewnętrznych... Stosowanie metod agrobiologicznych w hodowli zwierząt pozwoliło naszym uczonym na osiąganie doskonałych wyników w ulepszaniu i przekształcaniu istniejących ras zwierząt domowych, a ścisłe powiązanie tych prac z praktyką rolniczą i wykorzystywanie zdobyczy naukowych w PGR i Spółdzielniach Produkcyjnych pozwoliło już obecnie na znaczne podniesienie poziomu produkcji zwierzęcej, a wprzyszłości przyczyni się do zlikwidowania trudności istniejących jeszcze dzisiaj w dziedzinie produkcji mięsa i mleka.

Agrobiologia, 1953

 

Adam Schaff

KOMUNIZM ? USTRÓJ PRZYSZŁOŚCI
Jakie są cechy charakterystyczne wyższego etapu rozwojowego społeczeństwa komunistycznego? Po pierwsze, w komunizmie panuje zasada podziału ?od każdego wedle jego zdolności, każdemu wedle jego potrzeb?... Po drugie, w komunizmie dzięki rozwojowi bazy technicznej istnieje możliwość nieograniczonego praktycznie zaspokajania materialnych postrzeb społeczeństwa. Po trzecie, w komunizmie zanika różnica między państwową a kołchozowo-spółdzielczą formą własności, istnieć będzie tylko jedna forma własności społecznej. Po czwarte, w komunizmie znika przeciwieństwo między miastem a wsią oraz między pracą fizyczną a umysłową. Po piąte, wreszcie znikają na tej podstawie resztki różnic klasowych, które jeszcze występują w socjalizmie między klasą robotniczą a chłopską.

Wstęp do teorii marksizmu, 1950

Wyświetlony 5062 razy

Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.