poniedziałek, 21 czerwiec 2010 16:52

Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej

Napisał

Szanowny Panie Prezydencie,

Stowarzyszenie Wolnego Słowa od dawna czyni starania, by peerelowska Służba Bezpieczeństwa została oficjalnie potępiona jako organizacja działająca na szkodę obywateli i łamiąca podstawowe prawa człowieka.
Uważamy za niemoralne i szkodzące naszej polskiej tradycji zaniechanie potępienia SB ? jej funkcjonariuszy i beneficjentów.
Kolejna rocznica stanu wojennego ? w czasie którego SB została rozbudowana do niewiarygodnych rozmiarów ? skłania nas do zwrócenia się do Pana Prezydenta z prośbą o uzdrowienie tej sytuacji.
? Konieczne wydaje nam się oficjalne potępienie SB jako organizacji przestępczej.
? Pozbawienie funkcjonariuszy SB wszystkich szczebli orderów, odznaczeń i związanych z nimi rent i przywilejów.
? Zdegradowanie wszystkich funkcjonariuszy do stopnia szeregowca i wyciągnięcie, w związku z tym, stosownych konsekwencji co do wypłaty rent i emerytur, związanych ze stopniem i funkcją w SB.
? Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wszystkich tych funkcjonariuszy, którzy ? zgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem ? dokonywali przestępstw i które to przestępstwa nie uległy przedawnieniu. ? Za uzasadnione uznajemy pozbawienie członków WRON stopni oficerskich, orderów i odznaczeń.
Szanowny Panie Prezydencie,
Sanacja moralna, walka z korupcją, odbudowa polskich niepodległościowych tradycji i oparcie na nich autorytetu i prestiżu państwa wymaga, naszym zdaniem, rozliczenia smutnego okresu dziejów narodu w latach 1945-1989. Jednym z elementów tego rozliczenia powinno być zadośćuczynienie, moralne i prawne, ofiarom stanu wojennego oraz działaczom opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego.
Patriotyczna tradycja, którą odnajdujemy w II RP i która przetrwała w sercach Polaków przez lata PRL, może być dobrym fundamentem budowy współczesnego państwa i społeczeństwa. Aby tak się stało, musimy jednoznacznie odnieść się do wszelkiej korupcji, do złodziejstwa, łapówkarstwa, zaprzaństwa do wszelkiego zła moralnego, towarzyszącego dziejom narodu.
Potępienie SB i jej mocodawców, uzdrowienie naszej narodowej tradycji, jest obowiązkiem naszego pokolenia. Pokolenia, które walczyło, by naszym dzieciom przekazać Polskę wolną od komunistów.

Podpisali członkowie Zarządu SWS i Zarządu Oddziału Warszawskiego SWS:
Roman Bielański, Konrad Bieliński, Wojciech Borowik, Mirosław Chojecki, Janina Jankowska, Jacek Juzwa, Krzysztof Markuszewski, Stefan Melak, Wiktor Mikusiński, Bogumił Sielewicz, Jan Strękowski, Ewa Sułkowska-Bierezin, Jacek Szymanderski, Tomasz Truskawa, Marcin Wolski
Z Oddziału Wrocławskiego SWS: Romuald Lazarowicz
Wyświetlony 7281 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.