wtorek, 29 czerwiec 2010 11:57

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

Napisane przez

Romana Miller
DWIE DROGI KSZTAŁCENIA CHARAKTERU

Powierzchowni czytelnicy pedagogicznej literatury radzieckiej dziwią się czasem, dlaczego określa się ją jako rewolucyjną, mimo że spotyka się szereg podobieństw do dawnych teorii mieszczańskich. Wszyscy stwierdzają, że kształcąc charakter, trzeba kształcić silną wolę, jasność sądu i podłoże uczuciowe.
Akcentując te podobieństwa czytelnicy literatury pedagogicznej często nie doceniają różnic. Nie wydaje im się np. dostatecznie ważny fakt, że pedagogika socjalistyczna mówi o kształtowaniu bolszewickiego charakteru, o pewnych cechach radzieckiego człowieka, a pedagogika idealistyczna o charakterze i człowieku "w ogóle". W przeciwieństwie do poglądów pedagogów burżuazyjnych rozważania pedagogów radzieckich idą zupełnie innym torem.
1. Punktem wyjścia jest udział jednostki w walce o budowę nowego ustroju społecznego, o komunizm. Wzór charakteru nakreślony jest na podstawie analizy życia radzieckiego, ilustrującej spełnianie obowiązków społecznych. Najlepsze przykłady czerpać można z życia partii komunistycznej.
2. Rozważania dotyczą nie "natury ludzkiej", ale charakteru bolszewickiego, tj. członka społeczności budującej komunizm w określonych warunkach historycznych.
3. Możliwe są jakościowe zmiany charakteru.
4. O kształceniu charakteru decyduje bieg życia jednostki uwarunkowany określonym ustrojem społecznym. Indywidualny charakter uzyskuje pełną możliwość rowoju tylko w kolektywie, przez kolektyw i dla kolektywu.

"Nowa Szkoła", nr 1, 1952


Dla takich nie ma miejsca w partii
Sekretarz Komitetu Gminnego Partii w Lwówku Józef Luch zalegał ze sprzedażą swych nadwyżek zbożowych, twierdząc, że zboża nie posiada. Trójka gromadzka stwierdziła, że Luch ukrywa półtorej tony zboża w nieczynnym wiatraku. Organizacja partyjna gromady Chmielinka, której członkiem był Luch, stwierdziła, że dla takich jak on ludzi nie ma miejsca w partii. W ważnej akcji skupu Luch stanął po stronie kułactwa, po stronie wrogów partii i narodu polskiego. Luch został z partii wykluczony.
W akcji skupu zboża na fali walki klasowej rośnie świadomość mało i średniorolnych chłopów. W gromadzie Kraśnik Górny, powiat Bolesławiec, chłopi postanowili założyć spółdzielnię produkcyjną i nazwać ją "Nowe Życie".

"Trybuna Ludu", 24 lutego 1951


SOJUSZ RÓWNYCH
Ludzie radzieccy mierzą swe twórcze dokonania liczbą zbudowanych kombinatów i nowych miast, osiągnięciami w podboju kosmosu, odkryciami naukowców, rewolucjonizującymi wiele dziedzin wiedzy. Wielkie sukcesy osiągnęła partia leninowska i cały naród w rozwiązywaniu odwiecznych problemów ludzkości, zwłaszcza kwestii narodowej, które dla świata kapitalistycznego nadal stanowi równanie z wieloma niewiadomymi.
? Obecnie, towarzysze, nie istnieją już opóźnione w rozwoju peryferie narodowościowe...
Za tymi słowami wypowiedzianymi przez L. Breżniewa z trybuny XXVI Zjazdu KPZR kryje się bardzo wiele. Kryje się myśl leninowska o tym, że internacjonalizm powinien polegać nie tylko na przestrzeganiu formalnej równości narodów, ale też na realizacji polityki wyrównywania faktycznego poziomu rezwoju narodów.

"Nowe Czasy", nr 9, 1982


Chałupniczki na rynek
SAME KORZYŚCI
Prezes WSS "Społem" w Opolu, Henryk Szopiński z uznaniem mówi o pracy blisko 200 chałupniczek ze społemowskiego Zakładu Pracy Naprawczej. Surowiec uzyskuje się w większości z resztek kupowanych w zakładach państwowych.
? Praca chałupniczek ? podkreśla ? pozwala nam wzbogacać w ciągu roku lokalny rynek o wyroby wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Staramy się więc rozwijać tę produkcję. Daje ona zatrudnienie wielu kobietom nie mogącym z różnych względów opuszczać domu, a ponadto pozwala spożytkować surowiec nie wykorzystywany przez przemysł. Oglądamy estetycznie zapakowane towary: swetry damskie, męskie i dziecięce z anilany, spódnice, płaszczyki i sukienki dziecięce, koszule nocne i podomki, artykuły pościelowe i obrusy plamoodporne.

"Trybuna Ludu", 8 stycznia 1979
oprac. D. Leszczyński

Wyświetlony 4461 razy

Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.