środa, 17 marzec 2010 10:41

Nie ? dla penalizowania kłmstwa oświęcimskiego

Napisane przez

W jednym z ostatnich orzeczeń (sygn. K 5/07) Trybunał Konstytucyjny uznał niekonstytucyjność dwóch przepisów kodeksu karnego: artykułu 112 pkt 1a oraz art. 132a. Przepisy te pozwalały na ściganie osób publicznie pomawiających naród polski o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie.

 

 

Dopatrzono się ich niezgodności z art. 7 (organy władze publicznej działają na podstawie i w granicach prawa) i art. 121 ust. 2 (procedura postępowania z ustawą przez Senat) w związku z art. 118 ust. 1 (podmioty, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza) Konstytucji RP.
 
Zatem błędy proceduralne (niewłaściwy tok uchwalenia ustawy, zerwanie związków tematycznych z pierwotnym projektem, wypaczenie celu nowelizacji) przesądziły o uchyleniu przepisów. Sędziowie nie rozpatrywali sprawy merytorycznie, co nie oznacza, że nie będą jeszcze mieli okazji odnieść się do kwestii wolności słowa i wolności badań naukowych.
 
Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, postanowił pójść za ciosem i zakwestionował m.in penalizację tzw. kłamstwa oświęcimskiego, to jest artykułu 55 ustawy o IPN. Niesłusznie bowiem uważa się, że na podstawie tego przepisu można pociągnąć do odpowiedzialności tylko osoby, które negują Holokaust. Przepis ten mówi o karaniu za publiczne zaprzeczenie (wbrew faktom) takim zbrodniom jak: nazistowskie, komunistyczne, przestępstwa będące zbrodniami przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne. Negowanie mordu w Katyniu czy udokumentowanych zbrodni Informacji Wojskowej wyczerpuje znamiona wyżej wymienionego przepisu.
 
RPO, pisząc we wniosku do TK, celnie wskazuje ułomności artykułu 55: Zakazane jest samo zaprzeczanie raz przyjętym ustaleniom, bez względu na to, czy i jakie konsekwencje dana wypowiedź spowoduje w odbiorze społecznym. tym samym ta wypowiedź nie musi mieć charakteru znieważającego, godzić w dobra osobiste. Nie jest to tak zwane przestępstwo skutkowe.
 
We wniosku podniesiono niezgodność art. 55 z takimi normami konstytucyjnymi,jak: wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Treść przywołanego tu artykułu (54 ust. 1) nie ogranicza zakresu podmiotowego, zezwala każdemu na korzystanie z przysługującej mu wolności słowa. Przy tym naruszono wolność badań naukowych oraz udostępniania ich efektów, wolność nauczania ? o czym mówi art. 73 ustawy zasadniczej. Na koniec przywołano art. 31 ust.3 pozwalający ograniczać konstytucyjne wolności i prawa wyłącznie w ustawie, ponadto tylko wówczas: gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego (...) albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 
Kwestionowany przepis ustawy o IPN narusza istotę wolności i praw. Ograniczenie godzi w przysługujące jednostce konstytucyjne gwarancje. Nadto mamy do czynienia z naruszeniem zasady proporcjonalności. Po pierwsze, przepis jest nieprzydatny (najgłośniejsza sprawa, proces doktora Ratajczaka zakończyła się umorzeniem przez sąd). Po drugie, ów przepis nie był i nie jest niezbędny w polskim prawodawstwie. Po trzecie, negatywne skutki normy są większe od ewentualnych korzyści.
 
O zasadzie proporcjonalności Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się już wielokrotnie.Podajmy jedno z takich orzeczeń (sygn. K 8/07): jeżeli dany cel jest możliwy do osiągnięcia przy zastosowaniu innego środka, nakładającego mniejsze ograniczenia na prawa i wolności, to zastosowanie przez ustawodawcę środka bardziej uciążliwego wykracza poza to, co jest konieczne, a zatem narusza Konstytucję.
 
(?)
Wyświetlony 4994 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.