środa, 17 marzec 2010 14:45

Korespondencja z Ministerstwem

Napisane przez

W czerwcu wystosowaliśmy do Ministerstwa SWiA protest w związku z absurdalnym i "w naszym odczuciu" szkodzącym naszemu pismu raportem Monitorowanie treści rasistowskich... (pisaliśmy o nim w poprzednim numerze), wykonanym na zlecenia adresata.

Parę tygodni później przyszło pismo Rzecznika Prasowego Ministerstwa. Niestety, na przedstawione przez nas rzeczowe i konkretne zarzuty otrzymaliśmy w odpowiedzi zapewnienie o fachowości autorów raportu (ciekawe, jak pogodzić to z jego żenującym poziomem) oraz zapewnienie, że zawarte w nim opinie nie są oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa. Zapewne dlatego znajdują się na oficjalnej stronie www Ministerstwa... Do postawionych konkretnych zarzutów ministerstwo w ogóle nie ustosunkowało się. Sprawia to nieco wrażenie rozmowy dziada z obrazem. Co prawda, tym razem obraz dał głos, ale całkowicie nie na temat...
Poniżej oba pisma.

 

 
Wrocław, 24 czerwca 2008 r.
 
Grzegorz Schetyna
Minister Spraw Wewnętrznych
 
Szanowny Panie Ministrze!
Z oburzeniem przeczytaliśmy przygotowany na zamówienie MSWiA raport pt. Monitorowanie treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie autorstwa A. Gliszczyńskiej, K. Sękowskiej-Kozłowskiej oraz R. Wieruszewskiego, opracowany przy Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN. W owym kuriozalnym dokumencie wyrwane z kontekstu fragmenty artykułów z dwóch numerów naszego miesięcznika zostały bezzasadnie, bez podania żadnych merytorycznych argumentów, określone jako ?antysemickie?, ?ksenofobiczne? i ?rasistowskie?. Uważamy to za kłamstwo i domagamy się wyjaś­nienia całej sprawy.
 
Miesięcznik ?Opcja na prawo? jest pismem kulturalno-politycznym, ukazującym się we Wrocławiu od 2000. Jego redaktor naczelny, Romuald Lazarowicz, był jednym ze współzałożycieli Solidarności Walczącej (do której i Pan należał), a za swą działalność na rzecz upowszechnienia wiedzy historycznej otrzymał tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. W 2007 r. pismo nasze brało udział w Narodowym Programie Promocji Kultury i Czytelnictwa, zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasi autorzy to w przeważającej większości osoby o nieposzlakowanej opinii, dziennikarze, naukowcy i działacze społeczni związani od lat z ruchem Solidarności. Wszystko, co piszemy, mieści się w granicach dobrego smaku i konstytucyjnie zagwarantowanej wolności słowa. Uważamy, że zawarte w ww. raporcie insynuacje, jakoby nasze pismo propagowało treści antysemickie, rasistowskie czy ksenofobiczne godzi w nasz dobry wizerunek i podważa naszą wiarygodność u czytelników.
 
Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, że ww. raport został przygotowany w sposób tendencyjny (autorzy nie zadali sobie w ogóle trudu zbadania pism o orientacji lewicowej, głoszących pochwałę komunizmu) oraz całkowicie nieprofesjonalny pod względem metodologicznym. Kryteria, za pomocą których autorzy kwalifikują oceniane teksty, skonstruowane są w sposób niezgodny z elementarnymi zasadami definiowania i zawierają rażące błędy logiczne. Powstaje pytanie, w jaki sposób tak niechlujnie przygotowana publikacja mogła powstać w renomowanej pla­cówce naukowej, jaką jest Polska Akademia Nauk, a zarazem zostać przyjęta przez ministerstwo.
 
Uważamy, że tego typu działalność, polegająca na rozpowszechnianiu kłamstw i oszczerstw, jest naruszeniem naszych podstawowych praw obywatelskich, do których należy możliwość swobodnego wyrażania poglądów. Czujemy się prześladowani i dyskryminowani ze względu na nasze poglądy. Niepokoi nas też to, że rząd Polski z publicznych pieniędzy finansuje przedsięwzięcia, które mają charakter totalitarny, mogąc prowadzić do ograniczenia w naszym kraju wolności słowa i przywrócenia cenzury. Jako byli opozycjoniści i osoby przez lata walczące z totalitarnymi praktykami komunistycznego reżimu, wyrażamy nasze głębokie oburzenie tym postępowaniem. Domagamy się też jak najszybszego wyjaśnienia całej sprawy oraz jakiejś formy przeprosin bądź sprostowania, gdyż upublicznienie raportu może doprowadzić do spadku zaufania czytelników do naszego miesięcznika, a przez to zagrozić jego istnieniu.
 
Z poważaniem
 
Wydawca ?Opcji na Prawo?                                                       Redaktor Naczelny ?Opcji na Prawo?
                Józef Białek                                                                                         Romuald Lazarowicz
 
 
Warszawa, dnia 17 lipca 2008 r.
MINISTERSTWO
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
Rzecznik Prasowy
Wioletta Paprocka
BMK - 0660923- 526/2008/AS
Pan
Romuald LAZAROWICZ
Redaktor Naczelny ?Opcja na Prawo"
 
Szanowny Panie Redaktorze
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 czerwca 2008 r. dotyczące raportu Monitorowanie treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie pragnę poinformować, że raport ten został opracowany w związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004-2009 oraz zaleceń Komisarza Praw Człowieka Pana Thomasa Hammarberga, zawartych w Memorandum do Polskiego Rządu: Ocena postępu implementacji zaleceń Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z 2002 r. Biorąc pod uwagę doświadczenia kadry naukowej Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN w zakresie problematyki dotyczącej dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym i etnicznym, wykonanie ww. zadania zostało zlecone powyższej instytucji. Z treści raportu (patrz s. 4) wynika, że ma on charakter opracowania cząstkowego, a prace związane z monitorowaniem treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich powinny być kontynuowane. W raporcie została również przedstawiona metodologia (patrz s. 5-13), według której autorzy dokonali analizy treści publikacji.
Jednocześnie pragnę zauważyć, że raport ten został przygotowany przez niezależnych ekspertów na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Opinie wyrażone przez autorów raportu nie są oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestiach będących tematyką tego opracowania. Opinie wyrażone w raporcie nie zawsze odzwierciedlają poglądy MSWiA. Informacja ta została umieszczona na stronie internetowej MSWiA w zakładce Dokumenty inne (sprawozdania, raporty) pod adresem
zawierającego przedmiotowy raport.
(podpis nieczytelny)
Wyświetlony 5364 razy

Więcej w tej kategorii: « Kto za tym stoi? Brednie sponsorowane »
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.