poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:06

Samorządowe innowacje

Napisał

Książka Przedsiębiorczy samorząd. Instrukcja obsługi, napisana przez burmistrzów różnych amerykańskich miast na podstawie ich własnych doświadczeń w pracy samorządowej, podaje wskazówki i sugestie, w jaki sposób lokalne władze mogą zmniejszyć koszty, a równocześnie zwiększyć oszczędności i efektywność działań. W większości przypadków rady sprowadzają się do urynkowienia aktywności, komercjalizacji, dopuszczenia większej konkurencji rynkowej, zlecania wykonawstwa firmom prywatnym po ich wyłonieniu w przetargach oraz prywatyzacji. Przekazywanie prywatnym firmom przez władze różnych amerykańskich miast zarządzania nad sieciami wodociągowymi i kanalizacjami, lotniskami czy więzieniami zawsze przynosiło pozytywne rezultaty, pozwalało zaoszczędzić miliony dolarów z pieniędzy podatników, a przy tym jakość usług znacznie się poprawiała.

 
Autorzy książki krytykują nadmierną ilość przepisów i barier biurokratycznych tworzonych przez lokalne władze, na przykład w budownictwie, w biznesie taksówkowym (utrwalanie monopolu), czy w prowadzeniu działalności gospodarczej, które ograniczają przedsiębiorczość i szkodzą przede wszystkim ludziom o niskich dochodach. Z drugiej strony amerykańscy burmistrzowie wielokrotnie na łamach niniejszej książki wskazują na dobroczynne skutki wszelkiego rodzaju obniżek podatków zarówno dla przedsiębiorców, jak i zwykłych mieszkańców.
 
Rudolph Giuliani, znany burmistrz Nowego Jorku w latach 1994-2001, w 10 punktach opisał działania wdrożone w nowojorskiej policji, które spowodowały, że przestępczość w tym mieście radykalnie się zmniejszyła. 
 
W książce można także znaleźć krytykę federalnych programów opieki społecznej, jako mało skutecznych, a nawet pogłębiających problem, z którym miały walczyć. Autorzy niektórych rozdziałów mają jednak zbyt dużą wiarę w biurokratyczne programy, ręczne sterowanie miastem i sprawczą moc działań urzędniczych na szczeblu samorządowym. Opisują próby rozwiązywania problemów lokalnych poprzez tworzenie za pieniądze podatników nowych wydziałów, biur czy zespołów w strukturach władz samorządowych.
 
Omawiana pozycja podejmuje także takie tematy, jak kryzys w szkolnictwie publicznym, reforma opieki społecznej, polityka mieszkaniowa oraz zawiera wskazówki, jak rewitalizować tereny poprzemysłowe lub zdegradowane dzielnice miast. Niektórzy burmistrzowie opisują zbawienne działanie zachęt finansowych dla urzędników, którzy powinni stać się menadżerami miejskimi. Gotowe sugestie, recepty i sprawdzone rozwiązania nadają się do bezpośredniego wykorzystania i skopiowania na gruncie polskim. Jest to doskonały przewodnik dla radnych samorządów wszystkich szczebli w Polsce, którzy na serio chcą poprawić jakość życia lokalnych społeczności.
 
Krzysztof Haładus, współwydawca niniejszej książki, a równocześnie radny miasta Sosnowca, wychodził z wieloma inicjatywami zawartymi w książce, które chciał wdrożyć na terenie swojego miasta. Niestety, jest on radnym opozycyjnym i jak sam mówi, problem jest dwojaki. Po pierwsze, niemal każda propozycja zgłoszona przez opozycję jest torpedowana przez większościową koalicję PO-LiD, a po drugie, nawet jeśli zostanie podjęta, to sposób jej wykonania często pozostawia wiele do życzenia.
 
Przedsiębiorczy samorząd. Instrukcja obsługi, praca zbiorowa, Centrum im Adama Smitha i Wydawnictwo Aspekt, Warszawa 2007.
 
Wyświetlony 2515 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.