Nr 9/69 ? wrzesień 2007

Nr 9/69 ? wrzesień 2007

 

W numerze:


poniedziałek, 03 maj 2010 09:50

Wywiad z wrogiem

Napisane przez
Z przedstawicielem NPD, Harrym Ohlsenem rozmawia Dariusz Ratajczak.
poniedziałek, 03 maj 2010 09:49

Na ruinach katolickiej Flandrii

Napisane przez
Pod koniec czerwca tego roku przez około tydzień zwiedzałem Flandrię- północną, germańską część Belgii. Miałem okazję wizytować zarówno Brukselę, jak i Brugię - jedyne w swoim rodzaju miasto, będące swoistym i bardzo udanym połączeniem stylu nordycko-gotyckiego z klimatem Południa - miasto jest poprzecinane "weneckimi" kanałami dodającymi mu niesamowitego uroku i wdzięku.
poniedziałek, 03 maj 2010 09:48

Geneza klęski wrześniowej

Napisane przez
Jak co roku, 1 i 17 września rozważamy tragedię polskiego Września 1939 roku. To już 68 lat. Zatarły się w zbiorowej pamięci (nawet u tej zmniejszającej się sukcesywnie garstki kombatantów) tamte krwawe dni. Minęły tamte gigantyczne emocje, mimo że z większości przekazów źródłowych wynika, iż dla ówczesnego pokolenia klęska i upadek II Rzeczypospolitej miały wymiar szoku niemal apokaliptycznego. Jak przysłowiowy domek z kart legło w gruzach 36-milionowe państwo w sercu Europy, dysponujące czwartą co do wielkości (po Rosji, Niemczech i Francji) armią Starego Kontynentu, silne patriotyczną dumą swych obywateli.
poniedziałek, 03 maj 2010 09:46

Mundo Sovietici - albo rządy agentury (VIII)

Napisane przez
Najkrótszy opis III RP brzmi: jest to państwo postkomunistyczne rządzone przez tajne służby komunistyczne PRL z pomocą b. konfidentów. Słowo "postkomunistyczne" jest w tej definicji najważniejsze, jako że państwo takie dziedziczy ogromną władzę nad niemal wszystkimi dziedzinami społecznego życia obywateli. Do 1960 r. zarejestrowano 6 mln konfidentów...
poniedziałek, 03 maj 2010 09:45

1989. Historia alternatywna

Napisane przez
19 lipca 1989 roku, zgodnie z ustaleniami Okrągłego Stołu, prezydentem miał zostać wybrany Wojciech Jaruzelski. Jego kandydatura upadła jednak jednym głosem. Sytuacja w Polsce ponownie stała się patowa.
poniedziałek, 03 maj 2010 09:42

Czyj jest rozum?

Napisane przez
W dzisiejszych czasach zwykło się utożsamiać lewicę i liberalne centrum z "rozumem", konserwatystów zaś i katolików z jego przeciwnikami.
poniedziałek, 03 maj 2010 09:42

Przeklęty determinizm

Napisane przez
W kwestii oceny moralnej ludzi i ich postępowania socjalizm prowadzi do swego rodzaju schizofrenii. Z jednej strony piętnuje zło, dostrzega złych ludzi i stara się z nimi walczyć, z drugiej – twierdzi, że za zło nie jest odpowiedzialny sam człowiek, ale uwarunkowania, które kształtują jego świadomość. Wszak człowiek z natury jest dobry, a jeśli kradnie, zabija i gwałci, to tylko dlatego, że doprowadziła go do tego własna nędza. Któż więc odpowiedzialny jest za ową nędzę: kapitaliści, wyzyskiwacze i faszyści; tylko skąd się oni wzięli, skoro człowiek z natury jest dobry?
poniedziałek, 03 maj 2010 09:41

Te zacietrzewione oszołomy

Napisał
Już kilka lat temu zwróciłem uwagę na fakt, że politycy przedstawiani przez media jako liderzy prawicy (parlamentarnej) sami raczej nie lubią nazywać się tym słowem. Zdecydowanie preferowali określenie "centroprawica", dając do zrozumienia, że prawicowi, owszem, są, ale nie nadmiernie, nie za mocno, żeby przypadkiem nie przekroczyć ogólnie przyjętych norm... czego? I kto owe normy wyznacza?
poniedziałek, 03 maj 2010 09:40

Biblia i wolny rynek

Napisane przez
W XX wieku Kościół katolicki został dotknięty jedną z najcięższych do wyleczenia chorób nowożytności – socjalizmem. Od czasu pontyfikatu Pawła VI, gdy w na świecie coraz mocniej swoją obecność akcentowały lewackie ruchy, a Kościół był pożerany przez raka czerwonej agentury w swoich strukturach, socjalizm zagościł w umysłach wielu duchownych. W nauczaniu wielu wpływowych kaznodziejów kapitalista jest tłustym wyzyskiwaczem z cygarem w ustach i rogami na głowie.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.