Nr 5/77 ? maj 2008

Nr 5/77 ? maj 2008

 

W numerze:


wtorek, 06 kwiecień 2010 11:22

Czas zdrajców

Napisał
Niedawno odbyła się szeroko nagłaśniana premiera wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego, poświęconego epopei "żołnierzy wyklętych", zapisanej krwią w mrocznych latach 1944-1963. Krwią bojowników zapomnianego frontu, którzy nigdy nie zgodzili się uznać za polskie państwo aparatu zainstalowanego nad Wisłą przez sowieckiego okupanta i jego rodzimą agenturę - za co przyszło im zapłacić cenę najwyższą.
Karlizm (hiszp. carlismo - od imienia Carlos (Karol) to potoczne określenie hiszpańskiego legitymizmu monarchicznego w sensie formalnym, a kontrrewolucyjnego i katolickiego tradycjonalizmu w sensie metapolitycznym i doktrynalnym.
wtorek, 06 kwiecień 2010 11:20

Marx Co.O

Napisał
Opisując w Kapitale fetyszyzm towarowy, Marks stwierdził, że towar wydaje się na pierwszy rzut oka rzeczą samą przez się zrozumiałą i trywialną. Analiza wykazuje, że jest to rzecz diabelnie zawikłana, pełna metafizycznych subtelności i kruczków teologicznych. W celu weryfikacji tego twierdzenia przedstawiciele redakcji "Opcji na Prawo" udali się do Trewiru, miejsca urodzin Marksa, aby odwiedzić znajdujące się tam, w jego rodzinnym domu, muzeum i na miejscu przeprowadzić wszelkie niezbędne badania.
wtorek, 06 kwiecień 2010 11:18

Credere aude!

Napisane przez
Jedną z cech charakterystycznych sporów światopoglądowych jest to, że często pojawiają się w nich argumenty ad personam, to jest takie, które nie dotyczą obiektywnej (niezależnej od uczestniczących w danym sporze osób) płaszczyzny sporu, lecz polegają na wskazaniu określonych, najczęściej negatywnych cech, rzekomo przysługujących zaangażowanym w ten spór osobom - posiadanie tych cech ma czynić głoszone przez te osoby poglądy mniej wiarygodnymi. Argumentację ad personam uważa się zwykle za niedopuszczalny, nieuczciwy sposób prowadzenia racjonalnej dyskusji.
wtorek, 06 kwiecień 2010 11:10

Utopia wychowania bez przemocy a sprawa polska

Napisane przez
Idea wychowania "bez przemocy";, tzn. odrzucenia wszelkich kar fizycznych, od dawna nie jest już wyłączną domeną ekstrawaganckich psychologów i pedagogów, jak np. B. Spock czy A. Miller, ani - jak to miało miejsce na Zachodzie po przemianach 1968 r.-  lokalnych lobbies podobnych grup zawodowych. Połączenie tej koncepcji z nową wykładnią ideologii praw człowieka pozwoliło na zinstytucjonalizowane posunięcia na najwyższym szczeblu w wymiarze ogólnoświatowym. Działaniom tym w największym stopniu patronują ONZ i Rada Europy, ostatnio wyraźnie intensyfikujące wysiłki na rzecz narzucenia własnych propozycji legislacyjnych, poważnie zawężających autonomię rodziny.
wtorek, 06 kwiecień 2010 11:09

Zamieszanie patologiczne

Napisane przez
Bioetyk, osoba szczycąca się profesorskim tytułem, wzywa do złagodzenia aktualnie obowiązujących unormowań dotyczących eutanazji, opowiadając się za uśmiercaniem ludzi chorych psychicznie oraz osób cierpiących na depresję. Oto, dokąd zabrnęliśmy
wtorek, 06 kwiecień 2010 11:07

Nieśmiertelny Stokłosa

Napisane przez
Propozycja, żeby Polacy wybierali swoich posłów w dokładnie taki sposób, w jaki od ponad 200 lat wybierają swoich przedstawicieli parlamentarnych Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Amerykanie, jest w Polsce trudna do skompromitowania, a to z tego prostego powodu, że cokolwiek byśmy myśleli o wrodzonej głupocie Polaków, to zwykli, prości obywatele tej upośledzonej nacji nie są aż tak głupi, żeby uważać Anglików, Amerykanów czy Kanadyjczyków za durniejszych od siebie, a nawet, powiedziałbym, jest odwrotnie i w naszym narodzie, pomimo wszystkich najcięższych doświadczeń na odcinku przyjaźni i współpracy z tymi narodami, mają one u nas nieograniczony wprost kredyt zaufania i podziwu.
wtorek, 06 kwiecień 2010 11:06

Czy Piastowie byli Wikingami?

Napisał
Każda kolejna, dobra książka o historii naszego kraju rzuca choć trochę nowego światła na dziejowe fakty i procesy, stanowiące wielki skarbiec narodowego doświadczenia. Czasem światło to jest efektem naukowych odkryć, pozwalających ostatnio np. przesunąć moment przyłączenia Śląska do państwa Mieszka I z roku 990 co najmniej o kilka lat wstecz. Być może w badaniu przeszłości coraz większą rolę odgrywać będą osiągnięcia genetyki, pozwalające przybliżyć tożsamość martwych od stuleci uczestników zagadkowych wydarzeń.
wtorek, 06 kwiecień 2010 11:05

Pierwsza pancerna Maczka

Napisane przez
Po sukcesie książki małżeństwa amerykańskich dziennikarzy, Lynne Olson i Stanley?a Clouda, pt. Sprawa honoru, na rynku księgarskim pojawiło się wiele prac napisanych przez autorów pochodzących z Zachodu, poświęconych wybranym epizodom z historii Polski. Można sarkastycznie powiedzieć, że w przeciwieństwie do tendencji panujących w niektórych środowiskach w Polsce, chcących widzieć w naszej przeszłości głównie rzekomy ?polski antysemityzm?, a ?dzieła? Jana Grossa traktujących jako lekturę obowiązkową, obcokrajowców historia Polski jest w stanie zafascynować.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.