Grupa Ujawnić Prawdę (27)

Materiały z Wojewódzkiej Konferencji
Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR
Rzeszów, styczeń 1980 r.

Materiały z Wojewódzkiej Konferencji
Programowo-Wyborczej PZPR
Rzeszów, czerwiec 1981 r.

 

Członkowie KW PZPR Rzeszowie
 
MIECZYSŁAW ALETAŃSKI - brygadzista Lokomotywowni PKP w Rzeszowie
STANISŁAW HALICKI - kierownik ROPP, I sekretarz KMG PZPR w Strzyżowie
MIROSŁAW BALISZEWSKI - ślusarz WSK PZL Rzeszów
PIOTR BARAN - z -ca dyrektora Rzeszowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Respan"
STANISŁAW BASZAK - kierownik ROPP w Rzeszowie
STANISŁAW BERKOWICZ - I sekretarz KMG PZPR w Sokołowie Młp.
WŁADYSŁAW BIERNAT - prokurator wojewódzki
WŁODZIMIERZ BONUSIAK - prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
FELIKS BUSZTA - I sekretarz KZ PZPR - PKP Rzeszów
WIESŁAW CHLEBICKI - monter płatowców - brygadzista w WSK PZL Mielec
JAN CHMIELOWIEC -mechanik w POM w Kolbuszowej
LUDWIK CHMURA - prezydent miasta Rzeszowa:
JAN CICHACZ - kierowca KPKS II/O Rzeszów
STANISŁAW CWYNAR - I sekretarz KZ PZPR w WUSW w Rzeszowie
MICHAŁ CYGAN - sekretarz Rady Wojewódzkiej PRON
ZENON CYPRYŚ - sekretarz KW PZPR:
STANISŁAW CZECH - I sekretarz KM PZR w Rzeszowie
EMIL CZELNY - z -ca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
ANDRZEJ DEC - samodzielny kontroler jakości w Łańcuckiej Fabryce Śrub
JULIAN DELIKAT - rolnik ze wsi Wysoka Głogowska Gm. Głogów
JAN DOBRZYKOWSKI - elektryk w Cukrowni Ropczyce
MICHAŁ DOLECKI - ślusarz - brygadzista w ZPOW "Hortex" w Leżajsku
MIECZYSŁAW DOSKOCZ - kierownik Wydziału Polityczno-Organizacyjnego KW PZPR
EUGENIUSZ DZIEPAK - rolnik z wsi Futoma gm. Błażowa
MARIA FILIPEK - specjalista WOPR
JERZY FRAÑCZAK - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Rzeszowie
RYSZARD FUS - kierownik ROPP I sekretarz KM PZPR w Łańcucie
KRZYSZTOF GAÂŹDZIAK - rolnik ze wsi Sadkowa Góra, gm. Borowa
MARIAN GURAL - dyrektor Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Elementów Budowlanych w Rzeszowie
JOZEF JAREMCIO - starszy radiotechnik w WPHW Rzeszów
JóZEF KALISZ - I sekretarz KZ PZPR w WSK „ PZL -Rzeszów”
FRANCISZEK KARP - I sekretarz KW PZPR
RYSZARD KIEŁB - emeryt, działacz partyjny, zam. w Łańcucie
JóZEF KIERAT - szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie BERNADETTA KILIAN - sekretarz KW PZPR
MARIA KLAUS - dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzemieniu
ALEKSANDER KOPEÆ - mistrz grupy remontowo -instalacyjnej w Rzeszowskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa"
HENRYK KORAB - polerownik w WSK PZL - Rzeszów
BOLESŁAW KOSIOROWSKI - I sekretarz KG PZPR w Boguchwale
STANISŁAW KOSTKA - rolnik ze wsi Wólka Grodziska gm. Grodzisko Dolne
RYSZARD KOTOWICZ - I sekretarz KZ PZPR Predom - Zelmer w Rzeszowie
AUGUSTYN KUC - dyrektor Rzeszowskich Fabryk Mebli w Sędziszowie Młp.
JAN KUCA - mistrz tkalni w Rakszawskich Zakładach Przemysłu Wełnianego
JAN KWOLEK - dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie
STANISŁAWA LENART - nauczyciel w Zespole Szkół w Strzyżowie
ANDKZEJ LESIKIEWICZ - kierownik Zakładu Silników Politechniki Rzeszowskiej
STANISŁAWA LEWANDOWSKA - kierownik sklepu "Ikar" w Mielcu
RYSZARD LISAK - naczelnik gminy Frysztak
JAN ŁYSAKOWSKI - dziennikarz, kierownik działu w miesięczniku "Profile"
EUGENIUSZ MACHOWSKI - dziekan Zamiejscowego Wydziału Akademii Rolniczej w Rzeszowie
MARIAN MAGOÑ - sekretarz KW PZPR
STANISŁAW MIÂĄSIK - magazynier w "Elektromecie" w Rzeszowie
JAN MICAŁ - mistrz w ZZSD "Predom-Zelmer" w Rzeszowie
TYTUS MŁYNARSKI - I sekretarz KMG PZPR w Nowej Sarzynie
JóZEF MUNIAK - emeryt, działacz partyjny z Mielca
KAZIMIERZ NIERODA - robotnik w ZNS Boguchwała:
LESŁAW NIKODEM - ślusarz w Mieleckim Przedsiębiorstwie Budowlanym
STANISŁAW OMIOTEK - ślusarz - brygadzista w WSK PZL Mielec
STANISŁAW PASTERNAK - mistrz w Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów "Roksana" w Strzyżowie
HENRYKA PELCZAR - dyrektor Oddziału Doskonalenia Nauczycieli - IKN w Rzeszowie
EUGENIUSZ PIETRAS - mistrz w Oddziale PKS w Mielcu
WŁADYSŁAW PIŁAT - dyrektor Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" w Nowej Sarzynie
JERZY PODLASEK .- ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala MSW w Rzeszowie
ROMAN PYRCZ - elektryk w Specjalistycznym Zespole Chorób Płucnych w Rzeszowie
ADAM RAUCH - kierownik Wydziału Nauki Oświaty i Kultury KW PZPR
STANISŁAW REMBISZ - kierownik ROPP w Ropczycach
MIECZYSŁAW RUSZAŁA - ustawiacz w WSK PZL Rzeszów
TADEUSZ RYCZAJ - dyrektor naczelny WSK PZL Mielec
JóZEF RZEÂŹNIK - kierownik ROPP, I sekretarz KM PZPR w Leżajsku
TADEUSZ RZEÂŹNIK - rolnik ze wsi Jaślany. gm Tuszów Narodowy
ZDZISŁAW SIEWIERSKI - przewodniczący ZW ZSMP
FRANCISZEK SITO - rolnik ze wsi Stary Dzikowiec
RYSZARD SKOWRON - elektromonter w Zakładzie Energetycznym w Rzeszowie
MARIAN SKUBISZ - sekretarz KW PZPR
JóZEF STANISZEWSKI - I sekretarz KZ PZPR w WSK PZL Mielec
KAZIMIERZ STAWIARSKI - dyrektor Szpitala MSW w Rzeszowie
JAN STYŚ - rolnik ze wsi Palikówka, gm. Krasne
STANISŁAW SURMACZ - prezes Zarządu WZSR "SCh"
EMIL SZASTAK - ślusarz w WSK PZL Mielec
LUDWIK SZENBORN - emeryt, działacz partyjny, zam. w Rzeszowie
JERZY SZEREMETA - wicewojewoda rzeszowski
MAREK SZLÊZAK - wicewojewoda rzeszowski
ANTONI SZYBIST _ rolnik ze wsi Sonina gm. Łańcut
ADAM ŚLIWA - oficer LWP
EDWARD ŚWIÂĄTEK - maszynista pomp wodociągowych w MPGK w Mielcu
STANISŁAW TOMASZEWSKI - kierownik ROPP w Mielcu
GRZEGORZ WIŚNIEWSKI - ustawiacz w WSK PZL Mielec
RYSZARD WOLAK - I sekretarz KM PZPR, w Mielcu
ANTONI WOŁEK - dyrektor Kombinatu PGR w Rzeszowie
EDWARD WYZGA - I sekretarz K.MG PZPR w Kolbuszowej
RYSZARD ZOLOWSKI - kierownik ROPP w Kolbuszowej
 
Zastępcy członków KW PZPR
 
ADAM BANAŚ - dyspozytor w Zakładach Magnezytowych w Ropczycach
EMILIAN CHYŁA - kierownik w Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
WŁADYSŁAW CZAJEWSKI - dyrektor Muzeum - Zamku w Łańcucie
BRONISŁAW DEPA - rolnik za wsi Hucina
FRANCISZEK FILIP - rolnik ze wsi Żołynia
KRYSTYNA HANUS -, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu
ADAM KALINKA - prezes Zarządu Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
JAN KAPINOS - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Mielcu
JAN KAPLITA - I sekretarz KG PZPR w Hyżnem:
MARIA KCIUK - kierownik zmianowy Spółdzielni Pracy "Odzież" w Mielcu
ZYGMUNT KOZICKI - kierownik Wydziału Społeczno-rolnego KW PZPR
JóZEF KUBIK -. rolnik ze wsi Otałęż, gm. Czermin
EDWARD ŁYCZKO - elektryk - brygadzista w Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót. Drogowych w Rzeszowie
WŁADYSŁAW PATYCKI - starszy mistrz w WSK „PZL-Rzeszów
ZDZISŁAW PISANCZYN - formierz - odlewnik w WSK PZL Rzeszów
JERZY RYBKA - pracownik WZSR "SCh" w Rzeszowie
MARIAN SCHOSSLER - prezes Zarządu SKR w Leżajsku
JADWIGA STRUCZUK - I sekretarz KMG w Tyczynie
LUCJAN SUROWIEC - naczelnik miasta Mielec
CZESŁAW ŚWIÂĄTONIOWSKI - emeryt, zam. w Rzeszowie
ZBIGNIEW WALIGóRA - dyrektor "Dźwig" w Rzeszowie
JANUSZ WASILEWSKI - elektroenergetyk - kierownik Posterunku Energetycznego w Strzyżowie
JóZEF WŁODARSKI - I sekretarz KMG PZPR w Sędziszowie
MIECZYSŁAW WŁOSZCZYNA - prokurator rejonowy w Mielcu
JóZEF ZAJÂĄC - Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
LUCJAN ZAJÂĄC - kierownik Wydziału Społeczno-Ekonomicznego KW PZPR
RYSZARD ZAJÂĄC - kierownik Działu Inwestycji w PIP "Instal"
 
Sekretariat KW PZPR
 
FRANCISZEK KARP - I sekretarz KW PZPR
Zenon Cypryś, Bernadetta Kilian, Marian Magoń, Marian Skubisz - sekretarze KW
 
Egzekutywa KW PZPR
 
Zenon Cypryś - sekretarz KW PZPR
Stanisław Czech - I sekretarz KM PZPR w Rzeszowie
Ryszard Fus - I sekretarz KM PZPR w Łańcucie
Krzysztof Gaździak - rolnik ze wsi Sadkowa Góra
Józef Kalisz - I sekretarz KZ PZPR w WSK PZL Rzeszów
Franciszek Karp - I sekretarz KW PZPR
Józef Kierat - szef WUSW w Rzeszowie
Bernadetta Kilian - sekretarz KW PZPR
Marian Magoń - sekretarz KW PZPR
Eugeniusz Machowski - dziekan Zamiejscowego Wydziału Krakowskiej AR w Rzeszowie
Jan Micał - mistrz z ZZSD "Predom-Zelmer"
Eugeniusz Pietras - mistrz w Oddziale PKS w Mielcu
Władysław Piłat - dyrektor Zakładów Chemicznych w Nowej Sarzynie
Zdzisław Siewierski - przewodniczący ZW ZSMP
Marian Skubisz - sekretarz KW PZPR
Stanisław Surmacz - prezes WZRR "SCh"
Marek Szlęząk - wicewojewoda rzeszowski
Emil Szastak - ślusarz w WSK PZL Mielec
 
 
Region Rzeszowski NSZZ "Solidarność" powierza publikację danych
Redakcji miesięcznika Opcja na Prawo.
 

 

FRANCISZEK KARP - I sekretarz KW PZPR; WŁODZIMIERZ BONUSIAK, ZENON CYPRYŚ, STANISŁAW CZECH, MARIAN MAGOŃ, MARIAN SKUBISZ - sekretarze KW PZPR.

 

Grupa Ujawnić Prawdę jest inicjatywą obywatelską osób pokrzywdzonych w rozumieniu Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, które zdecydowały się w imię dobra publicznego na ujawnienie materiałów zgromadzonych o nich w archiwach peerelowskiej bezpieki a przekazanych im (tj. pokrzywdzonym) przez IPN.

 

 

Lp. nazwisko i imię TW pseudonim data i miejsce ur. imię ojca m. pracy
1 ANTONIAK JÓZEF Sęk 2.08.1919 r. Rzeczyca Józef PKP Lublin
2 BARTOSIŃSKI ANDRZEJ Wacek 29.06.1955 r., Tarnogród Zygmunt ZPDz. "Mewa"
3 BARWIŃSKI LESZEK Zośka 26.06.1927 r. Lublin Feliks Lokomotywownia PKP Lublin
4 BOCIAN ZOFIA Lucyna 6.01.1954 r. Stanisław Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność"
5 BOGUTA MAREK Mały 25.04.1957 r. Józef
6 BRONOWSKI LECH JERZY Bronek 9.06.1943 r. Edward
7 BUSŁOWICZ JANUSZ ANDRZEJ Paweł 10.03.1948 r. Bronisław PKP Zamość
8 CHRZANOWSKI ALEKSANDER Piłkarz 1.09.1939 r. Antoni Agromet
9 CIEŃCZYK STANISŁAW Bystrzyca 6.09.1926 r. Krasne Jan Lokomotywownia PKP Lublin
10 CYBUL HENRYK Słowik 29.01.1954 r. Józef
11 CZACZKOWSKI WŁADYSŁAW Emeryt (rezydent) 7.06.1930 r. Włodzimierz
12 CZUBACKI MAREK Siny 18.02.1968 r. Jan
13 DÂĄBEK JóZEF Gajowiak 13.03.1927 r. Lublin Feliks Emeryt
14 DZIKOŃ JANUSZ Tomasz 1.01.1953 r. Jan Lokomotywownia PKP Lublin
15 GóRNY LESZEK Jolanta 23.04.1948 r. Władysław ZWM "Unitra" Lubartów
15 GRUDZIEŃ ERAZM Hiszpan 7.06.1959 r. Józef Sąd Rejonowy w Lublinie
16 GRZESIAK JAN Granit 4.04.1930 r. Feliks Krawiec
17 HAWRYŁ DANUTA HD (ko) 25.04.1953 r. Bolesław
18 JANDA STANISŁAW Maciek 18.04.1946 r., Biłgoraj Andrzej ZPDz "Mewa" Biłgoraj
19 KAMIŃSKI ZBIGNIEW Zbyszek 22.12.1921 r. Lwów Antoni Fabryka Samochodów Ciężarowych Lublin
20 KLOC JERZY Jowisz 18.06.1954 r. Tomasz ZURiT Zamość
21 KOSARZYCKI LEONIDAS Rola 28.04.1934 r. Czerepaśnik Bronisław Lokomotywownia PKP Lublin
22 KOWALCZYK ANDRZEJ Lidka 12.09.1949 r. Stanisław Usługowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Puławy
23 KOWALICKI STEFAN Adam 2 2.09.1943 r. Jan Wojewódzki Dom Kultury w Zamościu
24 KULESZA TADEUSZ Słotwiński 20.03.1954 r., Kamień Alfons Student ? Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin
25 LISZCZ LESZEK Henryk 1.10.1946 r. Kobyle Jan WODROL Przed. Zaopatrzenia Rolników w wodę
26 ŁYSIAK WITOLD Bystry 15.07.1925 r. Stefan WSK ŚWIDNIK
27 MESZYŃSKA ANNA Anna 2.06.1946 r. Szubin Hipolit Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Osmolice
28 MISZTAL ROMAN Ziomek (k.o. M.R.) 4.09.1938 r. Czesław Zakład Handlowy WZGS "SCH" Lubartów
29 MOCH TERESA Agnieszka 2.06.1939 r. Dratów Mieczysław Międzywoj. Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Lublinie
30 MOGIELNICKI ZBIGNIEW Palacz 10.06.1939 r. Eugeniusz
31 MUZYKA JóZEF Stary 27.02.1940 r. Firlej Ludwik
32 MYŚLIWIEC ANDRZEJ Carmen 4.03.1948 r. Jaszczów Franciszek WDOKP Lublin
33 NIEMCZYNOWSKI SŁAWOMIR Andrzej Gołębiowski 6.05.1954 r. Lublin Antoni Teatr im. J. Osterwy w Lublinie
34 NOGALSKA LUCYNA WANDA Janek 5.05.1940 r. Bolesław
35 POLAKOWSKI LESZEK Kazimierz Sprawiedliwy 18.02.1940 r. Zdołbunów Józef Zamoj.Fabryki Mebli. Zakł. Nr 3 Zamość
36 PRZYTUŁA STANISŁAW Franciszek Franek 23.05.1952 r., Biłgoraj Franciszek Biłgorajskie Zakłady Naprawy Samochodów
37 PUJSZO LEON Ela 1.08.1952 r. Wacław
38 PYC ANDRZEJ Pilot 2.07.1957 r. Jan PKP Lublin
39 RAŚ JACEK Adam 11.12.1958 r. Stalowa Wola Jan Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność"
40 REUTT JAN Karol 3.02. 1953 r. Poznań Józef Katolicki Uniwersytet Lubelski
41 RUTKIEWICZ STANISŁAW Francuz 31.12.1931 r. Francja Stanisław Emeryt
42 SHINDUME JULIUS Hafeni Kakara 3.06.1956 r. Paulus
43 TARASIUK JAN J 23 05.04.1929 r. Horstyn Stefan
44 TROJANOWSKI ADAM Robert 23.01.1946 r. Jan DOKP Lublin
45 ZUŃ HENRYK Feliks Władysław, Zygmunt 14.01.1953 r. Zakrzew Władysław Prywatny Zakład Stolarski w Świdniku
46 ŻURAWSKI HENRYK Henio 29.10.1939 r. Kłodnica Stanisław Fabryka Samochodów Ciężarowych Lublin


Pseudonimy agentów ? czekające na oficjalną identyfikację:

Agregat , Aleksy,  Burza, Dom , Erazm, Gazda,  Gerard,   Grzesio,   Janina,   Jankowski ,  
Józef,   Katarzyna,   Krysia,   Listonosz ,  Maja ,  Malicki ,  
Marecki ,  Marek ,  Maria ,  Marian ,  Max ,  Piotr ,  Rybak ,  
Stefan ,  Stokrotka ,  Ślusarski Tadeusz ,  Tępler,   Tomek ,  
Tulipan,   Turysta ,  Wiktor,   Zdzisław ,  Zenek

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce pracy/
/teren działania
Uwagi  
1 Adamczuk A. WUSW Zamość z-ca szefa ds. SB, ppor.  
2 Adamowicz Antoni Biłgoraj ppor.  
3 Andruszczyszyn Krzysztof Chełm ppor., inspektor Wydz. VI, staż pracy w SB 2 lata  
4 Bajorek Franciszek Biłgoraj st. insp. Wydz. V, ppor.  
5 Bara Artur Biłgoraj ppor., od sierpnia 1987  
6 Bartyka Henryk Krasnystaw por., st. insp. Gr. III SB, staż 4 lata  
7 Bąk A. Biłgoraj kpt.  
8 Bednarz Eugeniusz Biłgoraj    
9 Bernat Z. Biłgoraj płk mgr  
10 Białoń Zbigniew Biłgoraj z-ca szefa urzędu ds. SB, kpt.  
11 Bielak Bogdan Biłgoraj ppor.  
12 Bielecki Leszek Chełm kpt., st. insp. Wydz. III, kier. Sekcji Wydz. III, z-ca naczelnika Wydz. III, staż 14 l.  
13 Birus Czesław Włodawa st. chor., mł. insp. Wydz. III, st. insp. Gr. III SB, st. insp.Sekcji SB, staż 7 l.  
14 Biurut Henryk Biłgoraj por.  
15 Błaziak Dariusz Chełm ppor., mł. insp. Wydz III, staż 6 l.  
16 Błotniak Zbigniew Krasnystaw ppor., insp. Gr. III SB, insp. Gr. V SB, staż 3 l.  
17 Bodio Jerzy Chełm plut., mł. insp. Wydz. V, mł. insp. Wydz. III, staż 3 l.  
18 Bodio Stanisław Krasnystaw ppor., insp. Gr. IV, st. insp.Wydz. VI, st. insp. Gr. VI, staż 6 l.  
19 Bommersbach Janusz Chełm kpt., z-ca nacz. Wydz. IV, naczelnik Wydz VI.  
20 Bortacki Henryk Biłgoraj mjr  
21 Borysiewicz Sławomir Chełm    
22 Brożko Bożena Biłgoraj sierż.  
23 Brzeziecki Witold Chełm kpt., mł. insp. Wydz. III, insp. Wydz. IIIA, st. insp. Wydz. V,
st. insp. Wydz. C, p.o. kierownik samodzielnej sekcji A, staż 11 l.
 
24 Buczek Marian Chełm kpt., insp. Wydz. III, st. insp. Wydz. IIIA, kierownik sekcji Wydz. IV, st. insp. Wydz. VI, staż 14 l.  
25 Burak Jan Krasnystaw st. chor., wydz. IV SB, insp. Gr. IV SB KM MO, staż 7 l.  
26 Byczek Antoni Biłgoraj st. szer.  
27 Chmielewski Piotr Chełm por., insp. Wydz. V, insp. Wydz. Śledczego, staż 7 l.  
28 Chorąży Władysław Włodawa plut., insp. Gr. V, staż 5 l.  
29 Chyl Mikołaj Biłgoraj por.  
30 Cisło Ryszard Biłgoraj ppor.    
30a Cisło Ryszard Biłgoraj por.  
31 Czarnecki Leszek Biłgoraj mł. chor.  
32 Czarnowski Cezary Biłgoraj por.  
33 Czupryński Witold Włodawa por., st. insp. ref. VI SB, st. insp. sekcji SB, staż 1.  
34 Czwaliński Ryszard Chełm st. chor., ref. Wydz. Paszportów, insp. Wydz. V, staż 9 l.  
35 Czwórnog Krasnystaw por., insp. Wydz. V, insp. Gr. V SB KMO, insp. Gr. VI SB , staż 7 l.  
36 Czyżyk Chełm naczelnik Wydz. III  
37 Daniel Henryk Krasnystaw por., mł. insp. Wydz. Paszportów, st. insp. Wydz. II, st. insp. Gr. II, staż 14 l.  
38 Derewicki Stanisław Chełm kpt., insp. Wydz. III, st. insp. Wydz. IIIA, st. insp. Wydz V, staż 12 l.  
39 Dmuch Krzysztof Chełm ppor., insp. Wydz. III, staż 4 l., UOP  
40 Dobosz Waldemar Chełm chor., ref. Wydz. Paszportów, insp. Wydz. V, staż 8 l.  
41 Dras Janusz Biłgoraj por.  
42 Drażewski Biłgoraj ppłk. dr  
43 Dubaj Stanisław Chełm ppor., insp. Sekcji T, insp. Wydz. C, staż 2 l.  
44 Dudzic S. Biłgoraj kpr. podch.  
45 Durko Grażyna WUSW Chełm sierż., maszynistka sekcji VI SB, mł. insp. Wydz. Pol.-Wych., staż 6 l.  
46 Durko Jan   kpt., insp. Wydz. C, insp. Wydz IV, st. inp. Wydz. IV, staż 14 l.  
47 Dyjczański Wincenty Biłgoraj ppłk  
48 Dziedzic Witold Biłgoraj plut.  
49 Dziurdziak Wiesław Chełm por., insp. Wydz. Śledczego, st. insp. Wydz. Śledczego, staż 6 l.  
50 Dzius Mirosław Chełm ppor., sekcja T  
51 Farion Jan Biłgoraj mjr  
52 Federowicz A. Biłgoraj ppłk  
53 Flis Henryk Biłgoraj ppor.  
54 Flor G. Biłgoraj ppor.  
55 Fornal Eugeniusz Chełm chor., mł. insp. Wydz. V, staż 6 l.  
56 Froncek Maria Krasnystaw sierż., sekretarka-maszynistka sekretariatu SB, staż 7 l.  
57 Fyk Aleksander Krasnystaw por., insp. Wydz. IV, insp. Gr. IV SB KMO, st. insp. Gr. VI KMO, st. insp. Sekcji SB , staż 7 l.  
58 Gąder Czesław Zamość Komendant Wojewódzki Milicji, płk  
59 Gleń Józef WUSW Zamość Nacz. Wydz. Kadr, ppłk mgr  
60 Gnat Andrzej Biłgoraj kpt.  
61 Gradowski Tadeusz Zamość por.  
62 Gralak Marek Biłgoraj kpt.  
63 Grela Eugeniusz Biłgoraj ppłk mgr  
64 Gruszczyk Zbigniew Włodawa st. kpr., kierowca SB, staż 6 l.  
65 Guziak Zbigniew Chełm mł. chor., d-ca drużyny ZOMO, st. ref. samodzielnej sekcji A, staż 2 l.  
66 Gwóźdź Leopold Biłgoraj kpt.  
67 Hasiewicz Zdzisław Chełm st. chor., ref. Wydz. Paszportów, insp. Wydz. IIIA, st. insp. Wydz. V, staż 11 l.  
68 Holuk Andrzej Chełm st. chor., st. insp. Wydz.V, staż 7 l.  
69 Honicz Jerzy Chełm kpt., insp. Wydz IIIA, st. insp. Wydz IV, st. insp. Wydz. VI, staż 10 l.  
70 Horecki Tadeusz Biłgoraj    
71 Huszcza Liliana Biłgoraj Insp. Wydz. III Dep. MSW, kpt.  
72 Iwan Jerzy Chełm ppor., st. insp. Wydz. V, staż 4 l.  
73 Jabłoński Janusz Biłgoraj mł. chor.  
74 Janiak Janusz WUSW Chełm kpt., insp. st. insp. Wydz.Polit.-Wych., staż 7 l w aparacie.  
75 Jaremek Jan Biłgoraj mjr  
76 Jarosz Krzysztof Chełm st. sierż., insp. Wydz II, staż 1. UOP  
77 Jaśniak Feliks Chełm z-ca naczelnika Wydz. III, kierownik sekcji B.  
78 Jelonek Piotr Krasnystaw ppor., insp. Gr. VI SB, staż 4 l.  
79 Jędruszczak Anna Chełm    
80 Jędruszczak Marek Chełm kpt., Wyższa Szkoła KGB, st. insp. Wydz. Śledczego, po. naczelnika Wydz. Śledczego, staż 10 l.  
81 Kalinowski Roman Chełm por., kier. sekcji T  
82 Kamiński Mieczysław Komitet Miejski PZPR Biłgoraj I sekretarz  
83 Kargol R. Biłgoraj ppłk  
84 Karwat Zbigniew Krasnystaw ppor., insp. Gr. V, insp. Gr. II, staż 7 l.  
85 Kasperska Jadwiga Biłgoraj sekretarka-maszynistka, st. sierż.  
86 Kasperski J. Biłgoraj szef urzędu, kpt.  
87 Katarzyński Andrzej Włodawa mł. chor., ref. Referatu Paszportowego, insp. Gr. Paszportów, staż 7 l.  
88 Kieć Zdzisław Chełm sierż., mł. insp. Wydz. V, st. insp. Wydz. V, staż 5 l.  
89 Klemanow Marek Biłgoraj    
90 Klimont Dariusz Chełm por., st. insp. Wydz. III, staż 6 l.  
91 Knap Janusz Biłgoraj por.  
92 Koczura Janusz Chełm ppor., ref., st. ref. insp.Wydz. Paszportów, staż 7 l.  
93 Kogut Lech Włodawa mł. chor., insp. Gr. V SB, insp. Sekcji SB, staż 4 l.  
94 Kołtun Marek Chełm ppor., insp. Wydz. V, staż 4 l.  
95 Kondrasiuk Zbigniew Chełm st. sierż., ref. Wydz. Paszportów, mł. insp. Wydz. V, insp. Wydz. Śledczego, staż 7 l.  
96 Kończyński Stanisław Chełm st. chor., insp. Wydz. IV, staż 9 l.  
97 Koperwas Kazimierz Biłgoraj st. sierż.  
98 Korzeniowski Stanisław Chełm kpt., Wyższa Szkoła KGB, insp. Wydz. III, st. insp. Wydz. IIIA, kier. Sekcji Wydz. V, z-ca naczelnika Wydz. V, staż 13 l.  
99 Kostrubiec W. Biłgoraj kpt.  
100 Kowalski P. Biłgoraj por.  
101 Kozieł Stanisław Biłgoraj mł. chor.  
102 Kozioł Marian Krasnystaw por., ref. Wydz. T SB, insp.Wydz. ZO, st. insp. Gr. III KM MO, staż 12 l.  
103 Kozyra Wiesław Biłgoraj ppor.  
104 Kraczkowski Stefan WUSW Zamość z-ca szefa ds. SB, płk. mgr  
105 Krajanowski Andrzej Chełm mjr., sekretarz KZ PZPR KW MO, staż 6 msc. (w MO 15 lat)  
106 Krasuska Marzenna Chełm st. sierż., sekretarka-maszynistka Wydz. Paszportowego, staż 9 l.  
107 Krawczyński Waldemar Chełm ppor., insp. Wydz. III, staż 2 l.  
108 Król Chełm płk., naczelnik Wydz. IV  
109 Król Zbigniew Chełm, Włodawa por., oficer SB KP MO Chełm, st. insp.Wydz. II, st. insp. SB Włodawa, insp. Wydz. III, staż 15 l.  
110 Krywko Leonard Chełm por., insp. Wydz. II, staż 2 l.  
111 Kubicki Piotr Biłgoraj prokurator rejonów, mgr  
112 Kucharuk Henryk Chełm    
1113 Kud Janusz Chełm kpt., st. insp. Wydz. Polit.-Wych. , staż w aparacie part. 2 l.  
114 Kukiełka St. Biłgoraj kpt.  
115 Kurczewicz Stefan Chełm kpt., z-ca szefa ds. polity.-wych., staż w aparacie part. 3 l.  
116 Kurczuk Jerzy Biłgoraj ppor.  
117 Lal Kazimierz Biłgoraj st. sierż.  
118 Lal Marian Biłgoraj kpt.  
119 Łach Janusz Biłgoraj ppor.  
120 Ładniak Biłgoraj kpt.  
121 Ławny Marek Biłgoraj st. szer.  
122 Łuczkiewicz Kazimierz Chełm mjr, Wyższa Szkoła KGB, ref. SB KP MO, insp. Wydz. II SB KP MO, z-ca naczelnika Wydz. Paszportów, naczelnik Wydz. Pol.-Wych., naczelnik Wydz. Paszportów, staż 14 l.  
123 Łukasiewicz Roman Włodawa st. kpr., mł. insp.Wydz. Inspekcji, delegowany do SB Włodawa, insp. ref. VI SB Włodawa, staż 2 l.  
124 Łukaszewski Tomasz Krasnystaw ppor., insp. Gr. V SB, staż 4 l.  
125 Łygas Wojciech Chełm sierż., insp. Wydz. III, staż 6 l.  
126 Maciuk Teresa Chełm st. sierż., telefonistka samodzielnej Sekcji A, ref. samodzielnej sekcji A, staż 6 l.  
127 Magdziarz Dariusz Chełm plut., ref. Wydz. Paszportów, staż 5 l.  
128 Majder Edmund Chełm por., insp. Wydz. IV SB Hrubieszów, st. insp. ref.VI SB , st. insp.Wydz. VI WUSW Chełm, staż 9 l.  
129 Malinowski Romuald Chełm ppor., insp.Wydz. V, staż 4 l.  
130 Małkiewicz Stanisław Chełm por., st. insp.Wydz. IV, insp. Wydz. Studiów i Analiz, staż 8 l.  
131 Maruchniak Marek Chełm ppor., mł. insp.Wydz. V, staż 5 l.  
132 Marzec Wiesław Biłgoraj    
133 Mazurek Elżbieta Chełm sierż., sekretarka-maszynistka Wydz. ZO, staż 6 l.  
134 Mazurkiewicz Zbigniew Chełm mł. chor., insp. Wydz. V, staż 1.  
135 Miech Zdzisław Biłgoraj ppor.  
136 Mielniczuk Marek Chełm ppor., st. insp.Wydz. V, staż 5 l.  
137 Mielniczuk Teodora Chełm chor., maszynistka Wydz. III, telegrafistka samodzielnej sekcji A, ref. samodzielnej sekcji A, mł. insp. Sekcji T, staż 4 l.  
138 Milczarek Sławomir Chełm por., st. insp.Wydz. III, staż 6 l.  
139 Mochniej Janusz Chełm ppor., ref. Wydz.Paszportów, mł. insp. Wydz. V, insp. Wydz. VI, staż 8 l.  
140 Moryl Marek Chełm st. chor., telegrafista sekcji A, mł. insp. Wydz. III, staż 7 l.  
141 Mosek St. Biłgoraj ppłk  
142 Mróz Marian Biłgoraj st. szer.  
143 Musur Krzysztof Włodawa plut., insp. ref.VI SB, insp. Sekcji SB, staż 4 l.  
144 Niewiadomski Zbigniew Krasnystaw por., insp. Wydz. II, insp. Gr. II SB, insp. Gr. V SB, staż 7 l.  
145 Nowak Stanisław Biłgoraj por. mgr  
146 Nowosad Jan Chełm mł. chor., ref. Wydz. Paszportów, mł. insp. Sekcji IV, insp. Wydz. IV, staż 8 l.  
147 Oleniuk Tadeusz Chełm st. chor., ref.Wydz. Paszportów, mł. insp. sekcji C, st. ref. Wydz. C, staż 14 l.  
148 Oleszko L.J. Biłgoraj ppor.  
149 Orzechowski Krzysztof Włodawa kpr., insp. Gr. III SB, staż 2 l.  
150 Osak S. Biłgoraj ppor.  
151 Osoba Józef Chełm ppor., insp.Wydz. II, staż 5 l.  
152 Ostrowski Adam Zamość Insp. Wydz. V, ppor.  
156 Osuch Ryszard Biłgoraj Insp. G. V, ppor.  
157 Osuch Władysław Biłgoraj por.  
158 Owczarz Włodzimierz Chełm por., st. insp.Wydz. III, staż 5 l.  
159 Panek Stanisław Biłgoraj mjr  
160 Pawluk Halina Chełm st. sierż., sekretarka-maszynistka Wydz. IV, staż 4 l.  
161 Pawluk Jan Chełm por., insp. Wydz. III, insp. Wydz. II, staż 4 l.  
162 Piekarczyk Grzegorz Biłgoraj st. szer.  
163 Pisarski Leszek Chełm st. kpr., ref.Wydz. Paszportów, staż 2 l.  
164 Piskorek Marek Biłgoraj z-ca szefa urzędu ds. SB, por.  
165 Piwowar Mariusz Chełm ppor., mł. insp.Wydz. IV, insp. Wydz. II, staż 7 l.  
166 Pliszczuk-Błaszczuk Józef Krasnystaw st. chor., insp.Wydz. V SB, st. insp.Gr. V SB KMO, st. insp. Sekcji SB , staż 8 l.  
167 Pluta Stanisław Chełm st. sierż., mł. insp. Wydz. III, st. insp. ds. koordynacji SB, staż 6 l.  
168 Płużański Marcin WUSW Chełm ppłk. naczelnik Wydz. III, z-ca szefa WUSW ds. polit.-wych.  
169 Poliszuk Marian Chełm ppor., mł. insp.Wydz. Paszportów, staż 6 l.  
170 Portko Tadeusz Zamość z-ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB, płk mgr  
171 Proskura Jan Krasnystaw kpt., z-ca szefa  
172 Proszek Andrzej Biłgoraj kpt.  
173 Prystupa Arkadiusz Chełm mł. chor., ref. Wydz. Paszportów, staż 7 l.  
174 Rakieć Andrzej Chełm mł. chor., mł. insp. Wydz. V, staż 2 l.  
175 Raszka Henryka Chełm st. sierż sztabowy, sekretarka-maszynistka Wydz.Paszportów, ref. , st. ref., insp.Wydz. Paszportów, staż 15 l.  
176 Raszka Romuald Chełm chor., ref. Wydz. Paszportów, insp. Wydz. III, staż 8 l.  
177 Reszka Zdzisław Biłgoraj ppor.  
178 Rogucki Ryszard Chełm kpt.  
179 Rutkowski Stanisław Chełm por., insp. Wydz.II, st. insp.Wydz. II, staż 7 l.  
180 Rybak Andrzej Chełm kpt., insp. Wydz. IV, z-ca szefa ds. SB Krasnystaw, z-ca szefa ds. SB Włodawa, staż 11 l.  
181 Rzepecki Marian Chełm chor., insp. Wydz. III, staż 8 l.  
182 Sado Waldemar Chełm ppor., st. insp.Wydz. III, kier. sekcji Wydz. III, kier. sekcji Wydz. V, staż 14 l.  
183 Sak Stanisław Biłgoraj mjr  
184 Sala Chełm ppłk., nacz. Wydz. Paszportów  
185 Sala Irena Chełm st. chor., ref.Wydz. Paszportów KW MO Przemyśl, insp. Wydz. Paszportów WUSW Przemyśl, st. insp. Wydz. Paszportów WUSW Chełm, staż 14 l.  
186 Sarzyński Antoni Chełm kpt., st. insp.Wydz. IV, staż 14 l.  
187 Sawecki Henryk Biłgoraj mjr  
188 Sawic K. Biłgoraj kpt.  
189 Sawicki Andrzej Chełm mjr, st. insp.Wydz. II, kier. sekcji Wydz. II, staż 14 l. UOP  
190 Sawicki Bogusław Krasnystaw plut., kierowca SB KM MO, staż 7 l.  
191 Sawicki Henryk Chełm por., st. insp.Wydz. Śledczego, staż 6 l.  
192 Siepsiak Stanisław Chełm płk., Wydz. III, nacz. Wydz. C, kier. sekcji C do 1988-89 r.  
193 Sierociński Stanisław Chełm kpt., st. insp.Wydz. III, kier. sekcji Wydz. III, staż 14 l.  
194 Sikora Andrzej Chełm kpr., referent Wydz. Paszportów, staż 2 l.  
195 Sitarz Biłgoraj por.  
196 Sitarz Krzysztof Chełm kpt., insp.Wydz. V, staż 7 l.  
197 Skórzewski Wiesław Chełm kpt., insp. Wydz.III, st. insp.Wydz. IV, staż 11 l.  
198 Skwirowski Krzysztof Włodawa por., mł. insp. Wydz. IV, insp. Wydz IV, st. insp. Gr. IV SB KMO, staż 11 l.  
199 Słomka K. Biłgoraj mjr  
200 Smyk Wiesław Biłgoraj kpt.  
201 Sobański Jan Chełm płk., z-ca szefa WUSW ds. SB  
202 Sobiecki Dariusz Chełm por., insp. Wydz. V, staż 9 msc.  
203 Sokal Czesław Biłgoraj    
204 Solis Jan Chełm płk., naczelnik Wydz. Śledczego  
205 Sołowiej Piotr Chełm st. kpr., ref.Wydz. Paszportów, staż 1.  
206 Steć Zbigniew Chełm kpt., st. insp.Wydz. III, kier. sekcji Wydz. III, staż 10 l.  
207 Stocka Elżbieta Chełm mł. chor., telefonistka samodz. sekcji A, ref. samodz. sekcji A, staż 11 l.  
208 Strzałka Jan Biłgoraj kpt.  
209 Szczepanik W. Biłgoraj sierż.  
210 Szczygielski R. Biłgoraj ppłk  
211 Szeląg A. Biłgoraj mł. chor.  
212 Szermeta Wacław Biłgoraj ppłk  
213 Szopa Janina Chełm    
214 Szpakowski Jerzy Biłgoraj ppor.  
215 Szubartowski Andrzej Chełm mł. chor., st. technik Wydz. C, staż 6 l.  
216 Szumera Andrzej Chełm por., st. insp.Wydz. II, staż 8 l.  
217 Szybisty Władysław Chełm chor., sekcja T  
218 Śliwińska Zofia Chełm st. sierż., sekretarka-maszynistka Wydz. III, sekretarka-maszynistka Wydz. V, staż 15 l.  
219 Śliwiński Sławomir Chełm ppor., ref. Wydz.Paszportów, insp. Wydz. Paszportów, st. insp. Wydz. II, staż 12 l.  
220 Tomiło Tadeusz Biłgoraj por.  
221 Traczuk Ryszard Chełm kpt., Wyższa Szkoła KGB, st. insp. Wydz. III, kier. sekcji IIIA, kier. sekcji Wydz. V, z-ca naczelnika Wydz. V, naczelnik Wydz. V, staż 11 l.  
222 Trochimiak Małgorzata Chełm st. sierż., sekretarka-maszynistka Wydz. III, staż 10 l.  
223 Troć Stanisław Chełm por., ref. Wydz. Paszportów KM MO, insp. Wydz. IIIA, st. insp. Wydz. V, staż 12 l.  
224 Tryczyński Andrzej Chełm kpt., insp. Wydz. III, insp. Wydz. V, kier. sekcji Wydz. V, staż 13 l.  
225 Turczyn Ryszard Chełm sierż., ref., st. ref.Wydz. Paszportów, staż 6 l.  
226 Turczyniak J. Biłgoraj ppor.  
227 Tychanowicz Józef Biłgoraj plut.  
228 Tytoń Henryk Biłgoraj    
229 Watrak Henryk Chełm st. chor., mł. insp.Wydz. V, st. insp. Wydz. V, staż 7 l.  
230 Ważny Edward Włodawa mł. chor., insp. Gr. V SB, staż 4 l.  
231 Ważny Jan Chełm chor., milicjant ZOMO, insp. Wydz. IV, insp. Wydz. VI, ref. samodzielnej sekcji A, staż 8 l.  
232 Węgrzyn Danuta Chełm st. sierż., sekretarka-maszynistka Wydz. II, staż 15 l.  
233 Węgrzyn Mieczysław Chełm chor., sekcja B  
234 Wojciechowski Wiktor Chełm kpt., insp. Wydz. IIIA, insp. Wydz.V, st. insp.Wydz. II, kier. sekcji Wydz. II, kier. sekcji Wydz. V, staż 11 l.  
235 Wołczko Walenty Chełm mjr., st. insp. kierownictwa SB (Wydz. I ? wywiad)  
236 Wójcicki Jan Włodawa st. chor., mł. insp. Wydz. V, insp. Gr. V SB KMO, st. insp. Gr. V KMO, st. insp. sekcji SB , staż 7 l.  
237 Wójcik Stanisław WUSW Chełm st. chor., insp.Wydz. Pol.-Wych., staż 7 l.  
238 Wrótniak Andrzej Chełm ppłk, Wyższa Szkoła KGB, oficer SB KPMO Puławy, z-ca naczelnika Wydz II SB KWMO Chełm, naczelnik Wydz II, staż 19 l.  
239 Wyrostkiewicz Roman Biłgoraj mjr  
240 Zadrąg Jerzy Chełm ppor., insp. sekcji IV, insp. Wydz. IV, staż 4 l.  
241 Zając Janusz Chełm kpt., st. insp.Wydz. IV, staż 12 l.  
242 Zamłynna Iwona Chełm kpr., maszynistka Wydz. VI, staż 1.  
243 Zarek Jan Chełm ppor., kier. sekcji B  
244 Zbroiński Janusz Chełm por., insp. Wydz. V, insp. Wydz. Śledczego, staż 9 l.  
245 Zielenkiewicz I. Biłgoraj ppor.  
246 Ziemska Lucyna Włodawa sierż., sekretarka-maszynistka sekretariatu SB, staż 7 l.  
247 Zygiert Jacek Biłgoraj por.  
248 Żakowski Janusz Włodawa plut., insp. ref. V, insp. sekcji SB, staż 2 l.  
249 Żerebiec Marian Biłgoraj ppor.  
250 Żołnierek Maciej Chełm mjr., Wydz. III, z-ca naczelnika Wydz. V.  
251 Żuchnik Zbigniew Włodawa mł. chor., insp.Gr. II SB, st. insp.Gr. II, staż 6 l.  
252 Żybko Krzysztof Chełm ppor., mł. insp.Wydz. V, staż 2 l.  
253 Żyszkowski Zenon Chełm    


(na podstawie Kroniki Wydarzeń 1980-1990 r., wydanej przez Rejonowy Komitet Obywatelski w Biłgoraju oraz opracowania Jerzego Masłowskiego) 

wtorek, 04 maj 2010 14:49

Bezpieka w liczbach

Napisał

Stan etatowy Służby Bezpieczeństwa w latach 1975-1985 w województwach:

 

   Chełm   Lublin  Zamość   Razem:
 1975  77 295  84  456
 1976  78 300  87  465
 1977  82 300  92  474 
 1978  88 314 97  499
 1979  95 337 107 539 
 1980  98 343 109 550
 1981  113 371 136  620 
 1982  148 468  168  784
 1983  154 473  171  798 
 1984  156 522  172  850 
 1985  162 527  184  873 
         

 Na obecnym etapie badań nie dysponujemy szczegółowymi danymi odnośnie do lat 1986-1989. Znana jest ogólna liczba etatów SB w skali kraju z 1988 roku ? 24307. Jest to w stosunku do 1985 roku (18948) wzrost liczby funkcjonariuszy o 5359. Na tej podstawie można przyjąć, że przed dość licznymi przenosinami funkcjonariuszy SB do milicji w 1989 roku (przed 30.06.1989) liczba funkcjonariuszy SB w trzech ówczesnych województwach wynosiła powyżej 1000.

Dysponujemy szczegółowymi danymi odnośnie składu liczbowego funkcjonariuszy SB w poszczególnych wydziałach Komend Wojewódzkich MO w latach 1975-1981.  

 

  Chełm Lublin Zamość
  1975 1981 1975 1981 1975 1981
Wydział I 1 1 1 1 1 1
Wydział II 15 15 30 35 15 15
Wydział III 18 9 50 28 17 10
Wydział IV 6 27 40 71 8 44
Wydział V - 15 - 35 - 15
Wydział Śledczy 3 6 15 15 3 6
Sam. Sekcjka A 5 7 10 10 5 7
Wydział B 4 4 45 57 4 4
Wydział C 4 5 15 19 4 6
Wydział T 7 9 30 30 9 11
Wydział W - - 23 25 - -
Wydział Paszportów 12 12 33 33 15 14
Ochrona Przemysłu 1 1 1 1 1 1
RKW brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych
             

 
Tajni współpracownicy w pionach operacyjnych resortu spraw wewnętrznych w latach 1950-1974.
Województwo lubelskie:
 

 

1950 - 2601
1951 - 2665
1952 - 3804
1953 - 4366
1954 - 4388
1955 - 2165
1956 - 1462
1957 - 859
1958 - 868
1959 - 827
1960 - 446
1961 - 544
1962 - 680
1963 - 701 
1965 - 633
1966 - 688
1967 - 755
1968 - 846
1969 - 958
1970 - 1058
1971 - 1192
1972 - 1278
1973 - 1337
1974 - 1410 

Tajni współpracownicy w pionach operacyjnych resortu spraw wewnętrznych w latach 1975-1984
w woj. chełmskim, lubelskim i zamojskim:

 

 

   Chełm   Lublin  Zamość   Razem:
 1975 124 691  237   1052
 1976 143 722  271  1136
 1977 177 763  349  1289
 1978 209 821 367 1397
 1979 224 810 359 1393
 1980 313 878 411 1602
 1981 431 922 552  1905 
 1982 710 1149 767 2626
 1983 832 1336  979 3147
 1984 836 1522  1253 3641


Na obecnym etapie badań nie można określić liczby tajnych współpracowników (TW) w omawianych województwach w latach 1985-1989. Wiadomo jedynie, że ostatnie lata PRL to okres wytężonego werbunku tajnych współpracowników i z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że ich liczba w 1989 roku sięgnęła ok. 5000.

Swoistym fenomenem pod względem skali zagenturyzowania społeczeństwa jest województwo chełmskie, które od 1981 roku niepodzielnie zajmowało w skali kraju pierwsze miejsce pod względem liczby TW przypadających na liczbę mieszkańców:
1 tajny współpracownik w 1981 roku na 540 mieszkańców, a już w 1984 1 na 268 mieszkańców województwa.
Województwo zamojskie w 1981 roku znajdowało się na miejscu 9. (1 TW na 861 mieszkańców), a w 1984 awansowało na miejsce 6. (1 TW na 386 mieszkańców).
Województwo lubelskie z grupy województw o średnim stopniu agenturyzacji w 1984 roku przesunęło się do grupy najmniej zagenturyzowanych zajmując 11 miejsce od końca listy (1 TW na 629 mieszkańców).
Na ostatnim miejscu tej listy w 1984 roku było województwo nowosądeckie gdzie jeden TW przypadał na 994 mieszkańców.

Przy odczytywaniu powyższych liczb musimy pamiętać, że jest to tylko agentura pionów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Pozostałe piony SB (technika, wydział paszportów itp.) prowadziły własną agenturę. Do niej należy doliczyć agenturę Milicji Obywatelskiej, wywiadu MSW, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Wojsk Ochrony Pogranicza (szczelnie aktywnych w woj. chełmskim i zamojskim) oraz wywiadu wojskowego.

Odrębnym problemem jest agentura prowadzona bezpośrednio przez oficerów i rezydentów służb wywiadowczych sowieckich. Wiadomo, że w każdym województwie stale przebywał przynajmniej 1 oficer KGB mający do dyspozycji ok. 10 rezydentów, którzy werbowali i prowadzili własną agenturę. Wszyscy oni są wśród nas.Oprac. Jerzy Masłowski

wtorek, 04 maj 2010 14:48

ZESPÓŁ HISTORYCZNY

Napisał

Widząc konieczność zbadania i upowszechnienia wiedzy o metodach i skutkach działań aparatu bezpieczeństwa PRL i jego agentury, powołuje się Zespół Historyczny, którego celem będzie prowadzenie badań naukowych dotyczących sposobów funkcjonowania peerelowskiego aparatu przemocyw stosunku do regionalnych struktur NSZZ "Solidarność" oraz członków Związku.


W skład Zespołu wchodzą:
dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL ? poseł do Parlamentu Europejskiego,
doc. dr hab. Antoni Mieczkowski, prof. UMCS,
Włodzimierz Blajerski,
Robert Makenson,
Marcin Dąbrowski.

Powołanie Zespołu jest niezbędne, aby ogół społeczeństwa mógł poznać prawdę o czasach komunistycznej niewoli, w tym o środkach walki z opozycją demokratyczną.
 
Marian Król
Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ "Solidarność"
Lublin, 20 marca 006 r.
 
 

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.