Wyświetlenie artykułów z etykietą: Polemiki

czwartek, 11 listopad 2010 16:40

Jak prywatyzować?

Bardzo mnie cieszą polemiki Tomasza Węckiego ("OnP" 11/23) i Tomasza Teluka. Szczególnie, że zgadzamy się co do celu, który mamy osiągnąć. Niestety, pojawia się spór co do sposobu dojścia do niego, który powinniśmy wybrać.

Zgodzić się trzeba z Krzysztofem Nestorem Kuźnikiem, gdy pisze o innym obliczu Rewolucji Francuskiej (OnP nr 11/23), aniżeli to, na które spojrzałem w artykule pt. "Talibowie wolności, równości i braterstwa" (OnP nr 9/21). Mam jednak wrażenie, że autor przypisuje mi niesłusznie jednostronność spojrzenia na tak złożone zjawisko, jakim była Rewolucja Francuska.

niedziela, 03 październik 2010 20:56

Ile w tym racji

W ostatnim numerze "Opcji" Jerzy Pawlas odniósł się do mojego tekstu. Niewątpliwie autor ma rację, że moje stwierdzenie o tym, iż rozumuje "jak nie prawicowiec" było nie na miejscu.

sobota, 02 październik 2010 13:05

"Ronald Reagan - raport..."

Pisząc na prośbę Redaktora Naczelnego polemikę z artykułem Mateusza Machaja "Ronald Reagan ? raport mniejszości" (grudniowy numer "Opcji na Prawo"), pragnę zaznaczyć, że bardzo cenię i szanuję artykuły M. Machaja, który na łamach "Opcji na Prawo" i "Najwyższego CZASu!" prezentuje libertariańskie koncepcje państwa, sławiąc wybitnego ekonomistę Ludwiga von Misesa i jego szkołę austriacką.

sobota, 02 październik 2010 13:03

Kilka słów

Odpowiedź na polemikę Tomasza Cukiernika

czwartek, 30 wrzesień 2010 21:29

Dziesięć pytań

Tym razem na pytania redakcji odpowiada Zbigniew Romaszewski.

czwartek, 30 wrzesień 2010 21:28

"Ronald Reagan..."

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem kolejny artykuł P. Mateusza Machaja pt. "Ronald Reagan ? raport mniejszości", zamieszczony w grudniowym numerze "Opcji na Prawo".

czwartek, 30 wrzesień 2010 21:27

Walka z cieniem akcjonariatu pracowniczego

Panująca dziś wolność prasy i słowa oraz pluralizm polityczny, ekonomiczny, związkowy i wszelki inny, umożliwia publiczną prezentację każdego, nawet najbardziej absurdalnego poglądu czy też propozycji, pod warunkiem, że nie narusza ona paragrafów kodeksu karnego, cywilnego i pozostałych przepisów prawa. Na tym też polega wolność i demokracja. Każdy ma prawo głosu. Popularną formą korzystania z tego prawa jest publikacja własnych opinii na dany temat. Do rzadkich przypadków na-leżą opinie przedstawiające obiektywny stan rzeczy, uwzględniające zróżnicowane poglądy, sprzeczne stanowiska i bezsporne fakty. Dużo częściej opinia taka polega na zręcznym i wybiórczym doborze wydarzeń, z tendencyjnym komentarzem, pomijaniem sprzecznych z tym stanem rzeczy dowodów oraz na stanowczym i pryncypialnym wyciąganiu wniosków wynikających z tak przygotowanego materiału.

czwartek, 30 wrzesień 2010 21:26

Obrońcy niesłusznej sprawy

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł Pana Artura Adamskiego "Wszystko już było". Zgadzam się całkowicie z główną tezą autora, że obecna Unia Europejska nie jest niczym specjalnie nowym i jej idea rodziła się w różnych czasach kilkakrotnie. Jednak pozwolę sobie polemizować z niektórymi szczegółami.

czwartek, 30 wrzesień 2010 11:11

Mity podatku, nie tylko liniowego

W lutowym wydaniu "Opcji" można było zapoznać się z ciekawym artykułem Mateusza Machaja nt. mitów podatku liniowego. Autor jak zwykle przedstawia całą rzecz prosto, ilustrując ją konkretnymi przykładami. Jest to wielka zaleta w czasach, gdy większość tekstów z dziedziny nauk społecznych pisana jest żargonem, po którym można sądzić, że nawet ich autorzy nie za bardzo już wiedzą, co mieli na myśli. Ta prostota przekazu ułatwia merytoryczną dyskusję, do której autor zresztą zachęca. Ośmielony tą zachętą, pozwalam sobie przedstawić kilka uwag, po części uzupełniając, a po części podejmując polemikę z tezami wspomnianego artykułu.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.