Hanna Karp

Hanna Karp

Taki temat postawiono przed krajowymi i zagranicznymi gośćmi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaproszonymi na debatę poświęconą zagadnieniom konserwatyzmu. Grono prelegentów tworzyli: prof. Jerzy Szacki (Uniwersytet Warszawski), prof. Stanisław Filipowicz (Instytut Nauk Politycznych UW), ks. prof. Josef Thesing (Uniwersytet w Kolonii), dr hab. Paweł Kaczorowski (Instytut Studiów Politycznych PAN), prof. Aniela Dylus (UKSW), prof. Edmund Wnuk-Lipiński (Instytut Studiów Politycznych PAN), prof. Jan Grosfeld (UKSW).

poniedziałek, 30 sierpień 2010 10:34

Przegrani zwycięzcy

Medialne dymy nad Polską coraz gęstsze. Gdzie diabeł nie może, tam "Wyborczą" posyła, ale i ona trąbi czas wielkiego odwrotu. Słychać bojowe okrzyki partyjnych dowódców. Stara armia i jej rekruci, którzy przez lata awansowali do rangi generałów, opuszczają plac boju.

poniedziałek, 30 sierpień 2010 08:36

Z ciszy

Ruszyć w drogę
Głód tajemnicy. Życie bez misterium. A jestem przecież czymś więcej niż tylko sumą stawów, mięśni i wody. Dlaczego przekonują, że pojutrze nie zostanie po mnie nawet ślad? Dlaczego na wszystkich placach wołają, że mój Bóg nie istnieje, albo że w najlepszym wypadku dawno o mnie zapomniał?
Odnaleźć mistrzów, którzy znają prawdę, którzy odkryli tajemnicę istnienia, którzy nie pozwolili oślepić się blaskiem szkła i aluminium. Ruszyć w drogę, tropić prawdę. Tomasz a Kempis ostrzegał: Dla drobnej korzyści człowiek przemierza długie drogi, dla życia wiecznego zaledwie stopę z ziemi uniesie. Biegnie za licznym zarobkiem, o jedną monetę nieraz ludzie się szarpią, nikt nie waha się męczyć dniem i nocą dla byle drobnostki i nędznej obiecanki. Zaś mistrz Tomasz z Akwinu na pytanie czy siedzibą mądrości jest umysł odpowiadał: Augustyn powiada, że mądrość to miłość Boga. I siedzibą miłości jest wola, nie umysł (...) Według brzmienia łacińskiego "madrość" sapienitia, to "smaczna wiedza".
Ta wiedza nie może zatruć, ona nadaje życiu smak, a nie jest to mądrość świata. Ta ostatnia ciąży jak głaz. Patrzę przez okno, przechodnie dźwigają prawdę świata. Czy ja też niosę taki garb?

poniedziałek, 30 sierpień 2010 08:34

W czasie egzekucji grano marsze

Z prof. Mirosławem Piotrowskim, Kierownikiem Katedry Historii Najnowszej KUL, Posłem do Parlamentu Europejskiego rozmawia Hanna Karp

poniedziałek, 30 sierpień 2010 08:25

Zaproszenie w koci świat

Gdy gwar gazet, radia i dyskusji o tym, co z prezydentem, premierem tudzież inną belką u nogi lub podobnymi jej (tylko o tym można usłyszeć ze wszystkich stron rozgłośni RTV), przekracza wszelkie normy wytrzymałości, rozglądam się za książką, która pozwoli te szumy przetrwać...

niedziela, 29 sierpień 2010 09:12

Gorące trzy dni w pałacu im. Stalina

"Podarunek" od naszych wschodnich sąsiadów, obchodzący w tym roku 50-lecie górowania nad stolicą Polski, Pałac Kultury Nauki przetrwał i nie runął w czasie międzynarodowej konferencji naukowej, której temat brzmiał: "Komunistyczny aparat bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej 1944/45-1989"! Blisko 40 referatów, kilkanaście spotkań panelowych i tyleż filmów dokumentalnych.

niedziela, 29 sierpień 2010 09:11

W UE wiedza o aparacie bezpieki jest znikoma

Z dr Łukaszem Kamińskim z wrocławskiego oddziału IPN rozmawia Hanna Karp

niedziela, 29 sierpień 2010 08:33

Z ciszy Co ty na to, aniele?

Doświadczony duchowny Gabriele Amorth, gdy mówił o egzorcyzmach podkreślał, że Biblia nigdy nie nakazuje byśmy bali się złego ducha. – Byłoby głupstwem bać się kogoś pokonanego już przez Chrystusa - tłumaczył.

niedziela, 01 sierpień 2010 11:10

Dzielny akwizytor

Styl, ton i wzorce polskiego dziennikarstwa kreują dziennikarze największych stacji radiowo-telewizyjnych i prasowych. Jak bardzo standardy te odbiegają od wymaganego poziomu, choćby w podstawowych podręcznikach dziennikarstwa, mogliśmy po raz kolejny przekonać się, słuchając w pierwszej dekadzie lutego audycji radiowej w jednej ze stacji komercyjnych, prowadzonej przez red. Jacka Żakowskiego.

sobota, 31 lipiec 2010 15:34

Spotkanie Kolibra

Konserwatywno-liberalne stowarzyszenie młodych Koliber wręczyło tytuły Członka Honorowego swojej organizacji. Stowarzyszenie co roku wręcza takie tytuły wybitnym osobom z kręgu mediów, gospodarki i polityki, w uznaniu ich działalności na polu krzewienia wartości konserwatywnych oraz promocji kapitalizmu i wolnego rynku.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.