wtorek, 31 sierpień 2010 18:32

Wehikuł czasu

Napisane przez

50 lat temu
Lenin i jego dzieło są wartościami niewymiernymi i w języku tak ścisłej nauki jak matematyka, która dla określenia różnych wielkości używa liczb różnego rzędu, znajduje swój odpowiednik wyłącznie w pojęciu nieskończoności, wyrażanym znakiem leżącej ósemki. Nie siląc się więc na bezskuteczne poszukiwanie przymiotników, które można by umieścić przy omawianiu Jego nieśmiertelnego czynu i Jego nieśmiertelnych płodów ducha ? uczcijmy pamięć Lenina przez możliwie pogłębioną analizę tego, co stanowi bezcenny skarb, jakim obdarzył On całą ludzkość. A tym skarbem jest przede wszystkim Jego nauka: leninizm ? twórcza kontynuacja nauki Marksa i Engelsa. Nauka ta była natchnieniem i busolą dla powstania i rozwoju awangardowej siły mas, która w rewolucyjnym zwycięskim szturmie obaliła zmurszałe bastiony zacofania społecznego dawnego samodzierżawia.
Leninizm ? życiodajne źródło społecznego rozwoju ludzkości, "Życie gospodarcze", 17 kwietnia 1955

Pracownicy Południowych Zakładów Obuwia w Chełmku postanowili, w ramach czynu festiwalowego, wzmóc prace nad oszczędnościową produkcją, racjonalniej wykorzystując surowiec. Podejmując to zobowiązanie, młodzi robotnicy z Chełmka, wystosowali do młodzieży zatrudnionej w innych zakładach branży skórzanej apel, wzywający do wzmożenia wysiłków celem oszczędniejszej i lepszej jakościowo produkcji.
Oszczędniej i lepiej, "Trybuna Ludu", 11 kwietnia 195530 lat temu
Cechy składające się na wzór osobowy pracownika socjalistycznego są liczne, różnorodne i odnoszą się do rozmaitych aspektów jego działalności w zakładzie pracy. Od pracownika przedsiębiorstwa socjalistycznego oczekuje się, aby swej roli w zakładzie pracy nie ograniczał wyłącznie do najbardziej nawet wzorowego wykonywania obowiązków zawodowych. Powinien on być równocześnie działaczem społecznym. Wzorcem pracownika socjalistycznego powinni być członkowie partii. Jak czytamy bowiem w Tezach XVI Plenum KC PZPR "O dalsze ideowo polityczne i organizacyjne umocnienie partii ? przewodniej siły budownictwa socjalistycznego" ? przynależność do partii trzeba potwierdzać codzienną postawą, przestrzeganiem zasad ideowych i norm statutowych oraz socjalistycznych zasad moralnych, jednością czynów ze słowami.
Jan Suliga, Metody kształtowania zaangażowanych postaw, "Życie partii", kwiecień 1975

W kaloszach wyrabianych w Łódzkich Zakładach Obuwia Gumowego "Stomil" chodzą nie tylko mieszkańcy naszego kraju. Ponad połowę obuwia gumowego produkowanego tutaj w różnych kolorach i fasonach wysyła się za granicę, między innymi do Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, RFN, Szwajcarii, NRD, Libii, Ghany.
"Płomyczek", 1-15 kwietnia 1975]

20 lat temu
Nowe książki i filmy: "Kobieta z węgla", realizacja W. Różycka-Zborowska, produkcja TWF Poltel... Film o kobiecie, jednej z wielu, które w myśl szeroko pojętej emancypacji stanęły na równi z mężczyznami do zawodów o przodownictwo pracy. Bohaterka na teren tego współzawodnictwa wybrała kopalnię węgla, w której pracowała przez 40 lat. Początkowo na dole, przy wydobyciu węgla, później ? przy przetaczaniu wagonów z węglem na powierzchnię.
"Ideologia i polityka", kwiecień 1985

MOSKWA (PAP). "Krasnaja Zwiezda" zdementowała informacje rozpowszechniane przez brytyjską sieć radiowo-telewizyjną BBC, jakoby na terytorium NRD rozmieszczane były radzieckie rakiety określane przez Zachód mianem SS-20. Jak wiadomo ? pisze dziennik ? Związek Radziecki w odpowiedzi na rozmieszczanie w Europie amerykańskich "Pershingów 2" i rakiet samosterujących, zgodnie z porozumieniem zawartym z rządami NRD i Czechosłowacji, na terytoriach tych krajów rozpoczął rozmieszczanie rakiet operacyjno-taktycznych zwiększonego zasięgu.
Fałszywe informacje BBC, "Trybuna Ludu", 11 kwietnia 1985

Za piętnaście lat wkroczymy w dwudziesty pierwszy wiek. Strzelą szampany, będą życzenia. Następnie, jak co dzień, trzeba będzie pójść do fabryki, szkoły, uczelni. Jak będą wyglądały? Jaki będzie ten powszedni dzień? Aby na to odpowiedzieć, powinniśmy już dzisiaj, w roku 1985, sformułować przynajmniej niektóre elementy wizji przyszłości. Kogo taka wizja może interesować bardziej niż ludzi młodych, którzy w roku 2000 decydować będą o stanie państwa? Dlatego do dyskusji redakcyjnej zaprosiliśmy członków ZSMP: Małgorzatę Szczodrowską ? studentkę III roku nauk politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego; Zdzisława Lisa ? technologa w ZM "Ursus"; Krzysztofa Janika ? frezera w ZM "Ursus"; Aleksego Surmę ? oficera WP, przewodniczącego zespołu młodych radnych MRN w Zamościu oraz Zbigniewa Solarza z Zarządu Głównego ZSMP. Rozmowa trwała kilka godzin...
RED.: Za waszym pośrednictwem chcemy zaproponować młodzieży dyskusję o przyszłości Polski... Co zrobić, aby przyszłość ojczyzny była zbliżona do waszych pragnień?
A.S.: Na początek trzeba jasno powiedzieć, że musi to być Polska socjalistyczna. Granicę roku 2000 traktujemy umownie, ale myślę, że celem, do którego chcemy zmierzać powinno być pełne uspołecznienie środków produkcji...
Młodzi wobec XXI wieku, Jak widzę swój kraj w przyszłości, "Trybuna Ludu", 27-28 kwietnia 1985

10 lat temu
Unia Wolności po ostatnim kongresie przesunęła się na lewo ? twierdzą politycy prawicy, wróżąc UW rychłe zawarcie historycznego kompromisu z SLD... Zdaniem jednego z polityków SLD kompromis z UW będzie możliwy po następnych wyborach parlamentarnych. Kuroń zapewnił, że alians z SLD nie wchodzi w rachubę. Zaznaczył jednak, iż "żadna partia centrowa nie może wykluczyć sojuszu ani z prawej, ani z lewej strony sceny politycznej".
Unia Wolności: w lewo czy w prawo, "Sztandar Młodych", 5 kwietnia 1995

 

Wyświetlony 4742 razy

Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.