sobota, 13 luty 2010 19:49

Nowości z prawej półki

Napisane przez

Umberto Balistreri, Romanticismo Legittimista. Storia del Raggruppamento Cattolico Tradizional-Monarchico negli anni di piombo e della ghettizzazione (1980-1983), prefazione di Manlio Corselli, ISSPE, Palermo 2008, str. 128. Pouczająca historia wzlotu i upadku Katolickiego Ugrupowania Tradycjonalistyczno-Monarchistycznego, którego założyciele (Tommaso Romano, Piero Vasallo, Alessandro Lessona i inni) próbowali wnieść do polityki współczesnej inspirację metapolitycznymi ideałami królewskości.

 
 
George Berkeley, Alkifron, seria Biblioteka Europejska, Wydawnictwo Antyk ? Marek Derewiecki, Kęty 2008, str. 285. Siedem dialogów z 1732 roku anglikańskiego biskupa i filozofa idealistycznego, zawierających apologię chrześcijaństwa oraz własny dowód na istnienie Boga, w polemice z oświeceniowymi wolnomyślicielami, racjonalistami, egoistami i hedonistami, jak lord Shaftesbury, Mandeville i Anthony Collins.
 
 
Alberto Caturelli, Liberalismo y apostasía, Fundación GRATIS DATE, Pamplona 2008, str. 29. To zwięzłe dziełko argentyńskiego tomisty (członka Papieskiej Akademii Życia) można nazwać zaktualizowaną wersją XIX-wiecznego bestselleru ks. F. Sardá y Salvany Liberalizm jest grzechem. Ponad wszelkimi konkretyzacjami historyczno-doktrynalnymi liberalizmu autor dostrzega specyficzną mentalność liberalną, której sednem jest przekonanie o samowystarczalności człowieka, wypływające z naturalistycznej herezji Pelagiusza.
 
 
Yves Chiron, Paul VI, le pape écartelé, Via Romana, Versailles 2008, str. 325. Oparta na nie wykorzystanych dotąd źródłach biografia papieża rozdartego pomiędzy progresizmem a Tradycją, niezłomnego w obronie moralności (Humanae vitae), lecz akceptującego destrukcyjną reformę liturgii, fałszywy ekumenizm i fatalną Ostpolitik w imię ułudy pojednania Kościoła z nowoczesnością. Autor jest tradycjonalistą związanym z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X oraz współredaktorem rojalistycznej L?Action Française 2000.
 
 
Witold Chrzanowski, Świętopełk I Wielki. Król wielkomorawski (ok. 844-?894), Wydawnictwo AVALON, Kraków 2008, str. 228. Wyspecjalizowana w genealogiach rodów monarszych i biografiach władców oficyna prezentuje tym razem postać tyleż arcyciekawą, co tajemniczą, a tak ważną dla tożsamości narodów słowiańskich ? skutecznego rywala Franków Wschodnich, jedynowładcy pierwszego na dobrą sprawę organizmu państwowego stworzonego przez i dla Słowian, czyli Państwa Wielkomorawskiego.
 
 
Bruno Dumézil, Chrześcijańskie korzenie Europy, przeł. Piotr Rak, Wydawnictwo Antyk ? Marek Derewiecki, 2008, str. 1160. W czasach odradzającej się chrystofobii tak bogato udokumentowana synteza jest wyjątkowo potrzebna. Autor unaocznia ponad wszelką wątpliwość, że powszechność nawróceń na chrześcijaństwo w epoce tak niesprzyjającej ? rozpadu struktur politycznych na Zachodzie pomiędzy V a VIII wiekiem ? nie mogła mieć przyczyn tylko ?materialistycznych?, jak konwersja na wiarę w ?najsilniejszego? Boga.
 
 
Nicolás Gómez Dávila, Następne scholia do tekstu implicite, tom II, przeł., oprac. i wstępem opatrzył Krzysztof Urbanek, Wydawnictwo Furta Sacra, Warszawa 2009, str. 177. Dr Urbanek heroicznie kontynuuje zbożne przedsięwzięcie przyswajania polszczyźnie obras completas ?samotnika z Bogoty?. Dla smaku jedno scholium: ?Chrześcijanin powinien patrzeć na każdą ideę z ironicznym sceptycyzmem tego, kto żyje z przylgnięcia nie do jakiegoś poglądu, lecz do indywidualnej obecności?.
 
 
Ksenofont, Cyrus Wielki. Sztuka zwyciężania. Nauki i porady króla królów ? władcy Persów, oprac. Larry Hedrick, przeł. Katarzyna Ciarcińska, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008, str. 160. Klasyczne dzieło parenetyki politycznej w nowym opracowaniu, konfrontujące orientalny wzorzec monarchii, z jej zaletami i skazami, z sokratejskim standardem sprawiedliwości: odwiecznego i nierozstrzygalnego dylematu, co jest prawdziwą ?sztuką królewską? ? filozofia polityki czy praktyka polityczna.
 
JB
Wyświetlony 2669 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.