wtorek, 16 luty 2010 16:53

Okno na świat. Język międzynarodowy esperanto

Napisał
Język esperanto w chwili obecnej ma już wszelkie znamiona naturalnego języka międzynarodowego. O jego zaletach świadczy fakt, że co najmniej 10 milionów ludzi na świecie posługuje się nim w różnych sferach życia naukowego, społecznego, towarzyskiego, a nawet rodzinnego. Esperantyści spotykają się niemal codziennie na setkach seminariów, sympozjów umożliwiających nawiązywanie więzi ludziom różnych narodowości, kultur, religii, poglądów. Łączy ich znajomość języka esperanto.

 

W wielu krajach na całym świecie, również w licznych szkołach podstawowych, średnich i wyższych, w ośrodkach kultury i różnych środowiskach organizowane są kursy języka esperanto. Na niektórych wyższych uczelniach funkcjonują filologie esperanckie. Działa również ze znaczącymi rezultatami Międzynarodowa Akademia Nauk z siedzibą w San Marino, gdzie można studiować w języku esperanto cały zakres wiedzy, z wyjątkiem przedmiotów medycznych i politechnicznych, oraz uzyskiwać stopnie licencjata, magistra, doktora, a także uzyskiwać tytuły doktora habilitowanego i profesora.
 
Jak można przeczytać w ?JARLIBRO 2008?, roczniku informacyjno-statystycznym Powszechnego Związku Esperanckiego (Universala Esperanto-Asocio), zorganizowane grupy, środowiska i organizacje esperanckie działają na wszystkich kontynentach w 103 krajach. Adresy esperantystek i esperantystów, z podaniem imion, nazwisk, zawodów i zainteresowań, są ogólnie dostępne. Nic dziwnego więc, że światowa sieć więzi korespondencyjnych, koleżeńskich, a z czasem i przyjacielskich, rośnie z roku na rok, powiększa się niemal lawinowo. Ludzie ci spotykają się wielokrotnie z różnych okazji, zapraszają wzajemnie i bywają na wspólnych wczasach esperanckich. Zdarzają się coraz częściej małżeństwa międzynarodowe, gdzie esperanto staje się językiem rodzinnym, a dzieci uczą się go od pierwszych miesięcy życia w sposób naturalny, podobnie jak my ojczystego: polskiego, francuskiego, hiszpańskiego itp. A zatem język międzynarodowy esperanto wprowadza jego użytkowników w aktywność na wszystkich możliwych odcinkach życia osobistego i zbiorowego. Ale także stwarza okazję do przeżywania naprawdę porywającej przygody. Poświadczamy to naszym doświadczeniem.
 
Podczas wakacji bieżącego roku odbędą się w Polsce, co jest rzeczą bez precedensu, aż dwa Światowe Kongresy Esperanckie, a mianowicie:
 
? 19. Esperancki Kongres Ekumeniczny (Ekumena Esperanto-Kongreso), który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 18-25 lipca 2009 r. i jest organizowany przez Międzynarodowe Katolickie Zjednoczenie Esperanckie (Internacia Katolika Unuigo Esperantista) i Chrześcijańską Esperancką Ligę Międzynarodową (Kristana Esperantista Ligo Internacia) przy współudziale naszego Stowarzyszenia, jako gospodarza tego przedsięwzięcia,
 
? 94. Światowy Kongres Powszechnego Związku Esperanckiego (Monda Kongreso de la Universala Esperanto Asocio), który odbędzie się z okazji 150. rocznicy urodzin Ludwika Zamenhofa, twórcy języka międzynarodo­wego esperanto w Białymstoku w dniach od 26 lipca do 2 sierpnia 2009 r. i jest organizowany przez Polski Związek Esperancki.
 
Już dzisiaj liczba zgłoszonych uczestników tych wartościowych przedsięwzięć osiągnęła około 1800 osób, pochodzących z 92 krajów. A więc pojawiła się nieoczekiwana okazja, we Wrocławiu i w Białymstoku wielu interesujących i sympatycznych rozmów i spotkań wielu esperantystów.
 
Nauka języka esperanto trwa zaledwie cztery miesiące i ? co zapewne zaskoczy Czytelników ? po jego zakończeniu pozwoli jego kursantom na w miarę swobodną korespondencję, a także przeprowadzenie rozmów z zagranicznymi gośćmi w prostych sprawach życia codziennego.
 
Esperantyści w Polsce i innych krajach cenią sobie języki narodów dużych i najmniejszych. Chętnie się ich uczą i nierzadko stają się poliglotami. Na przykład Grzegorz Pisarski, członek Zarządu Głównego Śląskiego Związku Esperanckiego we Wrocławiu, który w wieku 16 lat nauczył się esperanto, dzisiaj posługuje się już biegle 21 językami.
 
Osoby zainteresowane nauką języka esperanto prosimy o kontakt telefoniczny z autorem: 071 353 52 61.
Wyświetlony 3879 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.