Wydrukuj tę stronę
wtorek, 16 luty 2010 16:53

Okno na świat. Język międzynarodowy esperanto

Napisał
Język esperanto w chwili obecnej ma już wszelkie znamiona naturalnego języka międzynarodowego. O jego zaletach świadczy fakt, że co najmniej 10 milionów ludzi na świecie posługuje się nim w różnych sferach życia naukowego, społecznego, towarzyskiego, a nawet rodzinnego. Esperantyści spotykają się niemal codziennie na setkach seminariów, sympozjów umożliwiających nawiązywanie więzi ludziom różnych narodowości, kultur, religii, poglądów. Łączy ich znajomość języka esperanto.

 

W wielu krajach na całym świecie, również w licznych szkołach podstawowych, średnich i wyższych, w ośrodkach kultury i różnych środowiskach organizowane są kursy języka esperanto. Na niektórych wyższych uczelniach funkcjonują filologie esperanckie. Działa również ze znaczącymi rezultatami Międzynarodowa Akademia Nauk z siedzibą w San Marino, gdzie można studiować w języku esperanto cały zakres wiedzy, z wyjątkiem przedmiotów medycznych i politechnicznych, oraz uzyskiwać stopnie licencjata, magistra, doktora, a także uzyskiwać tytuły doktora habilitowanego i profesora.
 
Jak można przeczytać w ?JARLIBRO 2008?, roczniku informacyjno-statystycznym Powszechnego Związku Esperanckiego (Universala Esperanto-Asocio), zorganizowane grupy, środowiska i organizacje esperanckie działają na wszystkich kontynentach w 103 krajach. Adresy esperantystek i esperantystów, z podaniem imion, nazwisk, zawodów i zainteresowań, są ogólnie dostępne. Nic dziwnego więc, że światowa sieć więzi korespondencyjnych, koleżeńskich, a z czasem i przyjacielskich, rośnie z roku na rok, powiększa się niemal lawinowo. Ludzie ci spotykają się wielokrotnie z różnych okazji, zapraszają wzajemnie i bywają na wspólnych wczasach esperanckich. Zdarzają się coraz częściej małżeństwa międzynarodowe, gdzie esperanto staje się językiem rodzinnym, a dzieci uczą się go od pierwszych miesięcy życia w sposób naturalny, podobnie jak my ojczystego: polskiego, francuskiego, hiszpańskiego itp. A zatem język międzynarodowy esperanto wprowadza jego użytkowników w aktywność na wszystkich możliwych odcinkach życia osobistego i zbiorowego. Ale także stwarza okazję do przeżywania naprawdę porywającej przygody. Poświadczamy to naszym doświadczeniem.
 
Podczas wakacji bieżącego roku odbędą się w Polsce, co jest rzeczą bez precedensu, aż dwa Światowe Kongresy Esperanckie, a mianowicie:
 
? 19. Esperancki Kongres Ekumeniczny (Ekumena Esperanto-Kongreso), który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 18-25 lipca 2009 r. i jest organizowany przez Międzynarodowe Katolickie Zjednoczenie Esperanckie (Internacia Katolika Unuigo Esperantista) i Chrześcijańską Esperancką Ligę Międzynarodową (Kristana Esperantista Ligo Internacia) przy współudziale naszego Stowarzyszenia, jako gospodarza tego przedsięwzięcia,
 
? 94. Światowy Kongres Powszechnego Związku Esperanckiego (Monda Kongreso de la Universala Esperanto Asocio), który odbędzie się z okazji 150. rocznicy urodzin Ludwika Zamenhofa, twórcy języka międzynarodo­wego esperanto w Białymstoku w dniach od 26 lipca do 2 sierpnia 2009 r. i jest organizowany przez Polski Związek Esperancki.
 
Już dzisiaj liczba zgłoszonych uczestników tych wartościowych przedsięwzięć osiągnęła około 1800 osób, pochodzących z 92 krajów. A więc pojawiła się nieoczekiwana okazja, we Wrocławiu i w Białymstoku wielu interesujących i sympatycznych rozmów i spotkań wielu esperantystów.
 
Nauka języka esperanto trwa zaledwie cztery miesiące i ? co zapewne zaskoczy Czytelników ? po jego zakończeniu pozwoli jego kursantom na w miarę swobodną korespondencję, a także przeprowadzenie rozmów z zagranicznymi gośćmi w prostych sprawach życia codziennego.
 
Esperantyści w Polsce i innych krajach cenią sobie języki narodów dużych i najmniejszych. Chętnie się ich uczą i nierzadko stają się poliglotami. Na przykład Grzegorz Pisarski, członek Zarządu Głównego Śląskiego Związku Esperanckiego we Wrocławiu, który w wieku 16 lat nauczył się esperanto, dzisiaj posługuje się już biegle 21 językami.
 
Osoby zainteresowane nauką języka esperanto prosimy o kontakt telefoniczny z autorem: 071 353 52 61.
Wyświetlony 3885 razy
Adam Pleśniar

Najnowsze od Adam Pleśniar

Artykuły powiązane

Zaloguj się, by skomentować

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.