czwartek, 18 luty 2010 21:36

Liga Morska i Rzeczna (1918-2008) dokończenie

Napisane przez
 W dniach 22 VI -2 VII 1995 roku odbyła się pierwsza, rekonesansowa edycja rejsu flisackiego na Wiśle, na trasie od Warszawy do Gdańska. Flis 1995 upamiętniał również 400-lecie pierwszego wydania w 1595 roku wierszowanego tekstu Sebastiana Fabiana Klonowca, pt. "Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i innymi rzekami do niej przypadającymi", będącego skarbnicą wiedzy o zwyczajach flisackich, wiedzy szkutniczej i nawigacyjnej.

Organizatorem Flisu 1995 była Liga Morska, przy współudziale samorządowych władz miast nadwiślańskich, Dowództwa Marynarki Wojennej, Centralnego Muzeum Morskiego, Okręgowych Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie i Gdańsku oraz Przedsiębiorstw Budownictwa Wodnego w Warszawie i Tczewie.

 
Uczestnikami Flisu była młodzież szkolna, studencka z opiekunami i wychowawcami, wytrawni kapitanowie i marynarze statków wiślanych i bużnych oraz przedstawiciele zawodów, którym bliska była wodniacka przygoda.
 
W trakcie Flisu 1995, organizowane były liczne imprezy oraz popularyzujące sprawy morskie i wiślane, obszarów dorzecza Wisły, polskich tradycji morskich i flisackich oraz wodniackiego wychowania młodzieży.
 
Zorganizowana przez Ligę Morską w roku 1996 następna wodniacka impreza, Flis 1996 na trasie Warszawa ? Gdańsk, zaowocowała opracowanym przez jego uczestników i podpisanym przez kilkanaście tysięcy przedstawicieli społeczności nadwiślańskiej ?Memoriałem w sprawie wód Polski?, wystosowanym do Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej opinii publicznej.
 
W dokumencie tym zinwentaryzowane zostały problemy związane z zaniedbaniami w zakresie gospodarki wodnej, zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz żeglugowe, dostrzeżone przez sygnatariuszy Memoriału, oraz zgłoszone podczas Flisu 1995 i Flisu 1996, podczas spotkań flisackich z przedstawicielami społeczności nadwiślańskiej.
 
Przedstawione zostały racjonalne propozycje rozwiązania problemów rzek Polskich.
 
Kolejne Flisy organizowane były w latach 1997, 1998, 1999 oraz 2000, nie tylko na trasie Warszawa ? Gdańsk ale również na Odrze na trasie Wrocław ? Szczecin oraz na tzw. ?szlaku bursztynowym? Poznań ? Bydgoszcz ? Gdańsk.
 
Idea tych imprez wodniackich rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, przyciągając do udziału młodzież, ludzi nauki, armatorów, żeglarzy, pisarzy oraz samorządowców.
 
Społeczny wydźwięk flisackich imprez, zaowocował powstaniem nowych organizacji społecznych:
 
? Związek Miast Nadwiślańskich
 
? Stowarzyszenie Dorzecza Wisły ?Wisła?
 
a Liga Morska w 1999 roku powróciła do starej nazwy Liga Morska i Rzeczna.
 
Udział we Flisie to wielkie przeżycie wodniackie, to przygoda, to również lekcje geografii oraz historii. Wszystkie organizowane Flisy wchodziły w skład obchodów Święta Morza.
 
W dniu 24 stycznia 2002 roku, uwzględniając między innymi inicjatywę Bronisława Komorowskiego, Prezesa LMiR, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął Uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2002 rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego.
 
Wydarzenie to wiąże się z 80. rocznicą Ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o budowie Gdyni i 65. rocznicy Uchwały Sejmu RP o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego.
 
W latach trzydziestych wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, członek Ligi Morskiej i Kolonialnej, uważał Ligę Morską za swojego społecznego sojusznika w sprawach dotyczących rozwoju nowoczesnej gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej.
 
Wielokrotnie powtarzał że LMiK to społeczny sejmik morski i rzeczny, z którego czerpie wiedzę o problemach gospodarki morskiej i rzecznej.
 
W latach transformacji ustrojowej, oprócz pracy organizacyjnej, działacze stowarzyszenia zatroskani brakiem właściwej polityki prowadzonej przez Rządy RP w zakresie gospodarki morskiej i rzecznej, brali czynny udział w organizowaniu konferencji i sympozjów o tematyce morskiej i rzecznej, z udziałem przedstawicieli rządu, sejmu i senatu.
 
Ważnymi wydarzeniami są organizowane konkursy z wiedzy o morzu i rzekach, kierowane do młodzieży szkolnej ?Młodzież na Morzu?, ?My znad Wisły? i wiele innych.
 
Dużą aktywność w pracy z młodzieżą wykazują Okręgi: Zachodniopomorski, Bielskobialski, Łódzki, Zachodniomazowiecki, Lubelski, Mazowiecki, oraz Oddziały: Kołobrzeg, Ulanów, Nakło nad Notecią.
 
Należy podkreślić olbrzymi wkład środowiska szczecińskiego LMiR w wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu oraz wiedzy morskiej i żeglugowej. Przykładem dobrej pracy są spływy wodniackie po Odrze, Flisy Odrzańskie prowadzone od połowy lat dziewięćdziesiątych, z udziałem młodzieży.
 
Środowisko kołobrzeskie wiele pracy wkłada w przywracanie prawdy o zasłużonych ludziach morza. Zasługą Oddziału LMiR w Kołobrzegu jest wybudowanie pomnika komandora Stanisława Mieszkowskiego w Kołobrzegu oraz organizacja ogólnopolskiego konkursu pod nazwą ?Młodzież na morzu?, w którym bierze udział ok. 5 tys. uczniów ze szkolnych kół Ligowych.
 
(?)
Wyświetlony 3335 razy
Więcej w tej kategorii: « Pytania o Polskę Okrągły stół »
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.