czwartek, 18 luty 2010 22:41

Listy do sądu

Napisane przez

Nr sprawy: III K 197/08

 
Sąd Okręgowy
III Wydział Karny
ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Sędzia: Zbigniew Muszyński
 
W dniu 9 kwietnia b.r., przed rozpoczęciem przesłuchań w Sądzie Okręgowym kolejnego świadka w procesie w sprawie III K 197/08, Sąd podjął decyzję o wyłączeniu jawności rozprawy wobec mnie, autora tekstów w miesięczniku ?Opcja na prawo? o nieprawidłowościach w wydatkach publicznych pieniędzy na informatyzację w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Decyzja podjęta została po wystąpieniu obrońców oskarżonego żądających utajnienia procesu.
 
Jako dowody w sprawie przedstawiono Sądowi m.in. dwie części artykułu ?Między korupcją i kleptokracją? (numery 3 i 4 z br.). Obrońcy oskarżonego wygłosili przy tym własną ocenę artykułu oraz stanowiska redakcji w sprawie listu oskarżonego skierowanego do ?Opcji na prawo? (opublikowanego w Internecie na stronie www.opcja.pop.pl). Zawarli w tych ocenach także niczym nie poparte niepochlebne oceny intencji redakcji oraz mojej, autora artykułów. Ponieważ 9 kwietnia nie miałem możliwości ustosunkować się do wysuniętych zarzutów, stwierdzam, że:
 
1) Jest nieprawdą twierdzenie wnioskujących, że ?Opcja? nagrywała przebieg rozprawy sądowej na jakieś urządzenia techniczne. Nie jest także mi wiadomo, aby ktokolwiek z obserwujących rozprawę to czynił. Natomiast sporządzanie notatek jest prawem i obowiązkiem dziennikarza obserwującego przebieg procesu;
 
2) Treść artykułu ?Między korupcją a kleptokracją? (marzec, kwiecień) opracowana została przede wszystkim na podstawie wielu materiałów będących w moim posiadaniu. Są to m.in. uzyskane drogą oficjalną raporty RIO, NIK, dokumenty w KRS, odpowiedzi Urzędu Miejskiego na moje zapytania czy też rozmowy z pracownikami UM. Informacje z rozprawy sądowej potwierdzają moją dotychczasową wiedzę i uszczegółowiają niektóre fakty publikowane już w 2004 r. na łamach ?Opcji?;
 
3) Zamieszczona w numerze kwietniowym ?Opcji? ?Tabela wydatków pełnomocnika?, o której zamieszczenie oskarżali mnie obrońcy oskarżonego, to zmodyfikowana wersja tabeli zamieszczonej już w 2004 roku w artykule ?Komputeryzacja biurokracji cd.? (?Opcja na prawo? nr 10(4) 2004), opracowana na podstawie danych z kopii niektórych faktur z prac zlecanych przez oskarżonego w 2002 roku. Artykuły z 2004 roku, jak i wiele innych dokumentów przekazanych przeze mnie Prokuraturze i Sądowi nt. nieprawidłowości we wrocławskim Ratuszu, znalazły się w aktach śledztwa i toczącej się dzisiaj sprawy sądowej.
 
4) Ogólną wiedzę o uczestnictwie wielu kolegów oskarżonego, a także członków jego rodziny, w wykonywaniu prac przez niego zlecanych, posiadałem już w 2004 roku. Uzyskana informacja z rozprawy na ten temat, a jednocześnie bardzo ważna ze względów społecznych, pozwoliła mi obecnie na zamieszczenie w artykule krótkiej informacji o tym fakcie ? przeważył interes publiczny nad interesem prywatnym oskarżonego.
 
5) Rozprawa jest jawna, a na wokandzie można m.in. przeczytać dane osobowe oskarżonego oraz paragraf KK, z którego jest oskarżany: ?art. 296 ust. 3 w zw. z art. 296 par. 1 i 2 i inne?.
 
6) List Pana Tomasza S., mimo że opatrzony datą 22 marca 2009, dotarł do redakcji w dniu 3 kwietnia, czyli w czasie, kiedy kolejny numer pisma był już wydrukowany i trafiał do kolportażu. Nadawca listu do redakcji nie podał swojego adresu, pod który można by przesłać mu szybko odpowiedź (pozostała tylko droga przez Internet). O tych faktach wnioskodawcy utajnienia rozprawy nie wspomnieli w Sądzie. List oskarżonego nie zawiera prośby o zachowanie poufności, przeciwnie ? jego autor domaga się opublikowania sprostowania i przeprosin właśnie z podaniem danych osobowych.
 
7) W majowym wydaniu ?Opcji na prawo? zostanie opublikowana, zgodnie z informacją podaną w Internecie w dniu 4 kwietnia przez red. naczelnego Romualda Lazarowicza, moja odpowiedź na wzmiankowany list.
 
8) Zgodnie z art. 5. ustawy o ?Dostępie do informacji publicznej?:
 
ust. 2: Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji.
 
ust. 3. Nie można, z zastrzeżeniem ust.1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne ? w zakresie tych zadań lub funkcji.
 
Siedzący dzisiaj na ławie oskarżonych Tomasz S. oskarżany jest za swoje działania w czasie pełnienia funkcji publicznej Pełnomocnika Prezydenta Wrocławia ds. Komputeryzacji Urzędu Miejskiego.
 
Uprzejmie proszę o przekazanie mi treści decyzji podjętej przez Sąd w dniu 9 kwietnia br. oraz jej uzasadnienie. Proszę jednocześnie o przywrócenie mi możliwości uczestnictwa w rozprawach dotyczących nieprawidłowości przy ?modernizacji? systemów informatycznych we wrocławskim Ratuszu.
 
Z poważaniem
Edward Leszczyński
 
 
Prezes
Sądu Okręgowego we Wrocławiu
ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
 
W dniu 9 kwietnia br., przed rozpoczęciem przesłuchań w Sądzie Okręgowym kolejnego świadka w procesie w sprawie III K 197/08, Sąd podjął decyzję o wyłączeniu jawności rozprawy wobec Edwarda Leszczyńskiego, autora tekstów w miesięczniku ?Opcja na prawo? o nieprawidłowościach w wydatkach publicznych pieniędzy na informatyzację w Urzędzie Miejskim Wrocławia (publikowanych na naszych łamach od 2004 r.). Decyzja sędziego podjęta została po wystąpieniu obrońców oskarżonego żądających utajnienia procesu.
 
Ponieważ na rozprawie 9 kwietnia nie było możliwości ustosunkowania się do wysuniętych przez obrońców oskarżonego zarzutów, autor tekstów przesłał do sędziego Zbigniewa Muszyńskiego pismo, w którym ustosunkował się do jego decyzji oraz do wysuniętych przez obrońców oskarżonego zarzutów.
 
W związku z decyzją Sądu z 9 kwietnia ograniczającą nam dostęp do informacji publicznej z ww. procesu, uprzejmie proszę o wyrażenie zgody (art.156 k.p.k.) na udostępnienie ?Opcji na prawo? akt sprawy sądowej III K 197/09.
Z poważaniem
Romuald Lazarowicz
red. naczelny ?Opcji na prawo?
Wyświetlony 6300 razy

Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.