czwartek, 18 luty 2010 22:43

Między korupcją a kleptokracją (3)

Napisane przez
Po publikacji pierwszego artykułu z serii "Między korupcją a kleptokracją" do redakcji "Opcji na prawo" nadszedł list od Tomasza S., byłego pełnomocnika prezydenta Wrocławia ds. Komputeryzacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, oskarżonego w procesie w sprawie nieprawidłowości w wydatkach na "modernizację" systemów informatycznych we wrocławskim Ratuszu. Autor listu twierdzi m.in., że przybrany ton wypowiedzi w publikacji, prowadzona analiza materiału dowodowego oraz tytuł publikacji kreuje w czytelnikach jednoznaczne przekonanie, że dopuścił się bardzo poważnych przestępstw i w ich wyniku uzyskał znaczące korzyści finansowe. Twierdzi także, że zarzucam mu popełnienie czynów zabronionych, które nie znalazły miejsca nawet w konkluzji aktu oskarżenia oraz: cytowana publikacja bardziej przypomina komunikat prasowy rzecznika Prokuratury niż materiał, który ma rzetelnie, bezstronnie, a przede wszystkim kompleksowo informować społeczeństwo.

Nie dziwię się, że Tomaszowi S. nie podoba się tytuł artykułu, ton czy też jego treść. Co więcej, jestem przekonany, że nie podoba mu się także autor i redakcja ?Opcji na Prawo?, w której opublikowano informacje o nieprawidłowościach przy informatyzacji UM Wrocławia. Pan Tomasz S. ma powody do tej niechęci ? to dzięki moim publikacjom na łamach ?Opcji?, dużej wytrwałości w doprowadzeniu do zajęcia się nieprawidłowościami przez organa kontrolne i ścigania, doszło do rozpoczęcia w ub. r. procesu w sprawie nieprawidłowości przy ?modernizacji? systemów informatycznych w UM Wrocławia. Autor listu, który siedzi dzisiaj na ławie oskarżonych, pretensję do miejsca zajmowanego dzisiaj w sądzie powinien mieć przede wszystkim do siebie, a nie do autora artykułu czy redakcji ?Opcji?.

 
Byłemu pełnomocnikowi wyjaśniam, że krytykowany przez niego artykuł powstał na podstawie wielu źródeł, a wyjaśnienia składane w sądzie (rozprawa prowadzona jest w trybie jawnym), są przede wszystkim potwierdzeniem mojej wcześniejszej wiedzy o sprawie, uzyskiwanej przez wiele lat z publicznie dostępnych raportów RIO, NIK z kontroli UM, dokumentów w KRS, odpowiedziach Urzędu Miejskiego na moje zapytania oraz z rozmów z informatykami miejskimi. Swoją wiedzą na ten temat dzieliłem się już w 2004 roku z czytelnikami ?Opcji na Prawo? (?Komputeryzacja biurokracji?) i w zeznaniach w prokuraturze, a ostatnio 22 grudnia ub. r. jako świadek w sądzie. Czy napisanie w artykule, że: Prokuratur oskarża Tomasza S. m.in. o ustawianie przetargów, uzyskiwanie korzyści materialnych, przekraczanie uprawnień oraz poświadczanie nieprawdy, jest ferowaniem wyroków czy informowaniem czytelników o najważniejszych sprawach poruszanych w czasie rozpraw?
 
Wyjaśnię też, że przed rozpoczęciem rozprawy sądowej, w piśmie Prokuratury Okręgowej Wydział V Śledczy z Zielonej Góry, w odpowiedzi na moje zapytanie o stan śledztwa w sprawie nieprawidłowości w wydatkach na informatyzację w UM Wrocławia, zostałem poinformowany, że: w zakresie wyrządzenia Miastu umyślnie szkody w wysokości ponad 1mln zł (dokładnie 1.037.312 zł i 60 gr.) skierowano akt oskarżenia przeciwko jednej osobie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w dniu 30 czerwca 2008 r.
 
2 października ub. r. rozpoczął się proces w tej sprawie. Rozprawa jest jawna, a na wokandzie jest imię i nazwisko oskarżonego oraz informacja: art. 296 ust. 3 w zw. z art. 296 par. 1 i 2 i inne. Poniżej wyjaśnienia do zarzutów postawionych przez Tomasza S.
 
Tytuł artykułu
 
Ponieważ autorowi listu nie podoba się m.in. tytuł artykułu, wyjaśniam: w artykułach ?Między korupcją a kleptokracją? opisuję działania ludzi pełniących funkcje publiczne, działających na szkodę interesu publicznego. To działania które, na podstawie zgromadzonej dokumentacji o sprawie, odpowiadają działaniom opisanym w Kodeksie Karnym lub w definicji korupcji podanej w ustawie o CBA, a m.in.:
 
Art. 296. §1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w §1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 
§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w §1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 
Korupcją, w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o CBA jest: obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej.
 
Ocenę opisywanych na łamach ?Opcji? nieprawidłowości w UM Wrocławia wystawi sąd.
 
(?)
Wyświetlony 4687 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.