Nr 1/25 styczeń 2004

Nr 1/25 styczeń 2004

 

W numerze:


niedziela, 03 październik 2010 21:07

Wypisy z amnezji narodowej czyli syndrom kameleona

Napisał
Poeta na służbie Nie ma tu miejsca, by szczegółowo opisywać procesy przeciwko "wrogom ludu": jedno jest natomiast pewne ? procesy stalinowskie i późnego PRL spina ta sama klamra ? nie miały one nic wspólnego z procesem sądowym. Każdy głośny proces miał cel propagandowy ? wywołać strach i umocnić władzę ludową. Z ofiary zaś czynił przestępcę (apogeum zakłamania i podłości eksplodowało nie w czasach stalinizmu, ale na procesie przeciwko zabójcom ks. Popiełuszki, gdzie sędziowie na oczach milionów Polaków starali się przedstawić ks. Jerzego jako groźnego przestępcę, który sam nadstawił głowę).
niedziela, 03 październik 2010 21:06

Requiem dla rodziny?

Napisane przez
Uroczystość Świętej Rodziny skłania do refleksji nad kondycją tej niezwykle ważnej instytucji, jaką jest rodzina, oraz nad postrzeganiem jej roli we współczesnym świecie. Pisaniem o rodzinie w świetle tradycyjnych wartości z pewnością można się dziś narazić na zarzut drobnomieszczaństwa, zaściankowości lub patriarchalizmu. Wiadomo, że biały mężczyzna, będący katolikiem, to największy wróg klasowy zaangażowanych, lewicowych intelektualistów, a prze-de wszystkim feministek.
niedziela, 03 październik 2010 21:05

Po prostu zliberalizowano prawo

Napisane przez
Aborcja jest tragiczną konsekwencją stawiania granicy człowieczeń-stwu. Istota uznawana jest za człowieka, o ile spełnia pewne arbitralnie ustanowione warunki. Tym warunkiem może być wiek. Dziecko w łonie matki staje się człowiekiem np. po zagnieżdżeniu się zarodka w macicy albo po trzech miesiącach od poczęcia. Sposobem na zobiektywizowanie tej granicy jest ustalenie normy prawnej sankcjonującej ten stan rzeczy.
niedziela, 03 październik 2010 21:03

Liberalna koncepcja państwa (14) Finanse publiczne

Napisał
Jakie podatki? (cd.) Wiele przedsiębiorstw, by uchylić się od podatku dochodowego, sztucznie podwyższa wydatki tak, by nie wykazać zysku. Centrum im. Adama Smitha zamiast tego podatku proponuje 1-2 % podatek obrotowy1. Według Andrzeja Sadowskiego, "jest to prosty podatek, przez co nie tylko spadną zobowiązania firm, ale także ich koszty związane z obsługą rachunkową dotychczasowego podatku dochodowego"2. Ponadto "o wiele tańszy będzie pobór nowego podatku. Skończy się wielka ucieczka firm w fikcyjne koszty i szarą strefę"3. Powszechnie wiadomo, że większość firm "stara się wtłoczyć w koszty własną konsumpcję: podróże zagraniczne (zwane wizytami u kontrahentów), kolejny samochód, komputer, meble do "biura" (a w rzeczywistości do domu…) ? Inwestujemy na siłę, by pieniędzy nie zabrał fiskus ? przyznaje Andrzej Gałkiewicz, właściciel firmy Polros"4. Tymczasem "podatek pośredni, a takim jest obrotowy, stwarza mniejsze pole do nadużyć. Poza tym łatwiej go wyegzekwować i mniej…
niedziela, 03 październik 2010 21:02

Heil Pogo!

Napisał
Początek lat osiemdziesiątych to w Polsce po-wstanie "Solidarności" i początek zmian politycznych w bloku sowieckim. W tym samym czasie w Niemczech rozpoczyna swoją działalność Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD), która za cel stawia sobie zreformowanie najpierw Niemiec, potem Europy, a następnie świata.
niedziela, 03 październik 2010 21:01

Puszysty śniegu tren...

Napisane przez
Śp. Konstanty Ildefons Gałczyński napisał był wiersz pt. "ZIMA Z WYPISÓW SZKOLNYCH", którego pierwsza zwrotka brzmi: Któż to tak śnieżkiem prószy z niebiosów? Dyć oczywiście pan wojewoda; módl się, dziecino, z całą krainą ? niech Bóg mu siły doda; śnieżku naprószył, śnieżek poruszył dobry pan wojewoda.
niedziela, 03 październik 2010 21:00

Dziesięć pytań

Napisane przez
Tym razem na pytania redakcji odpowiada Stanisław Wojtera.
niedziela, 03 październik 2010 20:59

Okiem liberała (stronniczy przegląd prasy)

Napisane przez
W "Rzeczpospolitej" (nr 259/2003) Marcin Król pomstuje (i bezpardonowo postponuje) na głosy znaczącej części polskich komentatorów politycznych, którzy wyrażają obawy przed możliwym zdominowaniem struktur Unii Europejskiej przez oś francusko-niemiecką. Król uznaje takie przestrogi za "czystą komedię", albowiem, jak zapytuje retorycznie, któż, jak nie Francja oraz Niemcy miałby rządzić w instytucjach wspólnotowych? No tak, po referendum wreszcie można pisać szczerze. Stary Liberał z pewną taką nieśmiałością poważa się jednak na postawienie niewielkiej i skromnej wątpliwości: a cóż to się stało z interesem paneuropejskim, ze wspólnym dobrem mieszkańców kontynentu, z podmiotową rolą Polski w nowej globalnej architekturze geopolitycznej, z równoprawnym usytuowaniem wszystkich państw w obrębie UE i resztą tego uroczego prointegracyjnego ecie-pecie, którym namiętnie karmiono złaknionych Europy obywateli przed czerwcowym głosowaniem powszechnym?
12 grudnia na moim macierzystym Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się konferencja Wolność i pluralizm światopoglądowy we współczesnym społeczeństwie polskim. Sam tytuł tzw. konferencji był już zagadkowy - bo wiem, co zwykle za takim pluralizmem światopoglądowym się kryje.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.