Nr 5/53 maj 2006

Nr 5/53 maj 2006

 

W numerze:


Pewne stereotypy są w nas zakorzenione tak głęboko, że często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak jest z oceną Antyku i Średniowiecza. Już na początku naszej edukacji dowiadujemy się o wspaniałości i wielkości pierwszej epoki, przerwanej najazdem barbarzyńców, kiedy to świat na tysiąc lat pogrąża się w mroku, by odkryć Antyk i powrócić do jego humanistycznych ideałów dopiero w czasach Renesansu.
sobota, 31 lipiec 2010 15:30

Islandzka Wolna Wspólnota

Napisane przez
Islandia znana jest jako ziemia wulkanów, gejzerów i lodowców. W nie mniejszym stopniu powinna ona także zainteresować badacza historii jako miejsce narodzin znakomitej poezji i prozy; jest Islandia także ojczyzną ludu, który przez wiele wieków utrzymał wysoki poziom rozwoju intelektualnego. Jest to kraj stanowiący prawie jedyny przykład społeczności, której kultura i moc twórcza rozkwitły niezależnie od jakichkolwiek sprzyjających warunków materialnych, a wręcz przeciwnie ? w warunkach niezwykle niekorzystnych. Jakub Bryce
sobota, 31 lipiec 2010 15:28

Mocarstwa europejskie wobec Konstytucji 3 Maja

Napisane przez
Mija 215 rocznica jednego z najważniejszych www wydarzeń w dziejach narodu polskiego - uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Znany polityk, ówczesny minister spraw zagranicznych Prus, Ewald Fryderyk Hertzberg tak oceniał naszą ustawę rządową: Rewolucja polska jest jednym z najważniejszych wypadków naszego stulecia, który według mego zapatrywania pociągnie za sobą donioślejsze następstwa niż rewolucja francuska, szczególnie dla państw ościennych.
sobota, 31 lipiec 2010 15:27

Przewrót majowy 1926

Napisane przez
W maju tego roku mija równo 80 lat od wypadków, które zmieniły oblicze II Rzeczypospolitej. Panujący w latach 1919-26 system parlamentarno-gabinetowy okazał się niewydolny w warunkach skomplikowanej ówczesnej polskiej rzeczywistości społecznej. Cztery główne partie polityczne (Endecja, PPS, PSL "Piast" i PSL "Wyzwolenie") przez siedem lat nie były zdolne do wytworzenia stabilnej większości sejmowej, gotowej do konstruktywnego rządzenia Polską. A był to kraj młody i biedny, powstały w bólach i krwi po 123 latach zaborów, ledwie ocalały po wojnie bolszewickiej, otoczony wrogimi sąsiadami, bez realnych międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa.
sobota, 31 lipiec 2010 15:26

Wojna brazylijsko-polska

Napisane przez
Po 1918 r. odrodzona Rzeczpospolita pragnęła otoczyć opieką emigrantów, wykorzystać ich do pracy dla Polski oraz sprawić, by nie zrywali łączności z krajem. Szczególnie dotyczyło to tej Polonii, która nie wtopiła się, jak amerykańska, w miejscowe społeczeństwo, a była oddalona od Polski, mając z dawną ojczyzną utrudnione kontakty, jak na przykład w Brazylii. Na przełomie lat 20. i 30. XX w. wychodźstwo polskie w Brazylii szacowano na 200-300 tys. osób. Rozpoczęło się ono jeszcze w XIX w., jako emigracja "za chlebem". W większości byli to ludzie niezamożni, tym bardziej więc wymagali wsparcia ze strony "starego kraju", zwłaszcza że wielu z nich czuło się Polakami, kultywując język i obyczaje. Gromadzili się oni w większości w trzech stanach południowo-zachodniej Brazylii: Parana, Santa Catarina i Rio Grande do Sul, graniczących z Argentyną i Urugwajem. W samej tylko Paranie skupiska polskie liczyły 100 tys.…
sobota, 31 lipiec 2010 15:23

Adolf Hitler a chrześcijaństwo

Napisane przez
O Hitlerze napisano całe tony książek. I nie ma się co dziwić, temat-rzeka, w dodatku temat na pewno nie należący do tych nudnych. Chciałbym poruszyć ciekawszą, a mało znaną część tego tematu. Chodzi o stanowisko Hitlera wobec chrześcijaństwa. Ale kto się tu spodziewa fanatycznej obrony Piusa XII czy ognistego potępienia "niemieckich chrześcijan" – ten się zawiedzie. Nie jest moim celem roztrząsanie polityki kościelnej władz Trzeciej Rzeszy ani analiza stosunków państwo-Kościół czy poruszanie ówczesnych problemów niemieckiego protestantyzmu. Wręcz przeciwnie: interesuje mnie tutaj wyłącznie czysto osobiste podejście Hitlera do wiary i religii chrześcijańskiej.
Polska pisarka Maria Dąbrowska w swoich dziennikach opisała nastrój po pierwszych dniach "wyzwolenia" przez Armię Czerwoną terenów na zachód od Wisły: To, co teraz zrobiono z Polską, przechodzi wszystko, co znane jest w dziejach jako cynizm i narzucenie narodowi obcej woli przemocą. (...) Lecz pod jakimż rządem mieliśmy się skupić w 1939 i 1940, kiedy Rosja wszak była w sojuszu z Niemcami, a my już krwawiliśmy obficie (M. Dąbrowska, "Dzienniki", t. I, s. 115). Nie ma w nich nawet cienia sympatii do "oswobodzicieli" ani do Rosji. Co więcej, jest oskarżenie Rosji o współpracę z Niemcami. Nastroje wśród społeczeństwa były podobne, tym bardziej że pamiętano o napaści na wschodnią granicę Polski 17 września 1939 r. i o śmierci polskich oficerów w Katyniu. Zbrodnie, rekwizycje, morderstwa, gwałty, kradzieże, popełnione w latach 1944 i 1945, doprowadziły do tego, że reakcje na dokonania czerwonoarmistów…
sobota, 31 lipiec 2010 15:17

III Komenda Konspiracyjnego Wojska Polskiego

Napisane przez
Historia Konspiracyjnego Wojska Polskiego była i jest przedmiotem szczegółowych badań wielu historyków. Pierwszy dowódca KWP kpt. Stanisław Sojczyński "Warszyc" i jego żołnierze znaleźli należyte, chwalebne miejsce w dziejach walki o niepodległość. Zapomina się jednak często, że walka KWP z reżimem komunistycznym nie zakończyła się wraz z aresztowaniem "Warszyca" oraz rozbiciem tzw. I Komendy KWP - trwała również po likwidacji przez UB II Komendy KWP pod dowództwem Jerzego Jasińskiego "Janusza".
sobota, 31 lipiec 2010 15:16

O nieświętym Guevarze

Napisane przez
Wiele osób wiedzących, że w tomie reportaży Ryszarda Kapuścińskiego pt. "Chrystus z karabinem na ramieniu" jest tekst tyczący postaci Ernesta Guevary de la Serny, myśli, że to Che jest owym Chrystusem. Wielu innych ma go za co najmniej świętego.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.