Nr 3/87, marzec 2009

Nr 3/87, marzec 2009

 

W numerze:


sobota, 20 luty 2010 18:16

Traktat Ryski

Napisane przez
18 marca 1921 r. podpisany został w stolicy Łotwy – Rydze traktat pokojowy między Polską a bolszewikami, kończący dwuletnią wojnę polsko-sowiecką. Uzyskaliśmy dobrą strategicznie granicę wschodnią, przebiegającą mniej więcej wzdłuż linii II rozbioru z 1793 r. Pewnym natomiast "mankamentem" była duża ilość "pozyskanych" mniejszości narodowych: Ukraińców, Białorusinów i Żydów... Wojna z bolszewikami (1919-20) stanowiła najważniejszy epizod dziejów Europy środkowo-wschodniej od czasu zakończenia I wojny światowej. Śmiało rzec możemy, że gdyby armie J. Piłsudskiego, W. Sikorskiego i J. Hallera nie powstrzymały komunistów nad środkową Wisłą, system sowiecki opanowałby co najmniej Niemcy, Austrię, Czechosłowację i Węgry.
sobota, 20 luty 2010 18:12

Liga Morska i Rzeczna (1918-2008) cd.

Napisane przez
W maju 1919 roku Stowarzyszenie "Bandera Polska" przekształciło się w Towarzystwo"Liga Żeglugi Polskiej" Statut Towarzystwa "Liga Żeglugi Polskiej", zatwierdzony w dniu 31 maja 1919 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zawierał zapis: Towarzystwo ma na celu popieranie polskich dróg wodnych, portów, żeglugi.
sobota, 20 luty 2010 18:11

Ekumenizm na celowniku

Napisane przez
Dwudziestego pierwszego stycznia Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czterech biskupów należących do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X: Bernarda Fellay, Bernarda Tissier de Mailerais, Alfonsa de Galarrety oraz Richarda Williamsona. Biskupów tych w roku 1988 wyświęcił bez zgody papieża abp Marcel Lefebvre.
sobota, 20 luty 2010 18:09

Magisterium mediów

Napisane przez
Decyzja papieża Benedykta XVI zdejmująca ekskomunikę z czterech biskupów wyświęconych w 1988 roku bez zgody Stolicy Apostolskiej przez abp. Lefebvre, a została ogłoszona w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Papież chciał niewątpliwie ukazać szczerość realnego ekumenizmu, podnosząc, że obecnie nie ma podstaw, by twierdzić, że lefebryści rzeczywiście podpadają pod ekskomunikę. Literalnie trudno uznać przyjęcie na łono Kościoła ekskomunikowanych biskupów za gest ekumenizmu, gdyż jest on dialogiem między religiami. Ten zaś spór miał wyłącznie podłoże dyscyplinarne, a nie dogmatyczne: między bractwem św. Piusa i Kościołem katolickim nie ma rozbieżności co do zasad dogmatycznych. Zatem decyzja papieża to co najwyżej gest łagodzący jedynie spór dyscyplinarny.
sobota, 20 luty 2010 18:07

Refleksje na temat dialogu

Napisane przez
Dialog ma sens tylko wtedy, gdy obie strony posługują się tym samym językiem. To wydaje się oczywiste, ale "niestety" wcale takie nie jest. Problem polega na tym, że w obrębie jednego języka można w rzeczywistości posługiwać się różnymi językami: tym klasycznym "opartym na logice i argumentacji " oraz całą paletą różnych języków "postmodernistycznych", opartych nie wiadomo na czym.
sobota, 20 luty 2010 18:05

To tylko embrion?

Napisane przez
Firmy zajmujące się zapłodnieniami in vitro wietrzą niebotyczne zyski. Coraz powszechniejsze staje się również klonowanie ludzkich zarodków do celów terapeutycznych. Jednak gdy postęp oznacza etyczny i moralny regres, należy wystąpić przeciw postępowi.
sobota, 20 luty 2010 18:03

Kaczyńscy, Tusk, Dutkiewicz...

Napisane przez
Prezydent Lech Kaczyński, podczas konferencji prasowej 28 stycznia w Nysie, ponownie zapewnił Polaków, że nie dopuści do wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu, ponieważ prowadzą one do sytuacji, gdy partia może mieć poparcie 30 proc. obywateli i żadnego znaczenia w kraju. Ponadto prowadzi to też do nadmiernego "lokalizmu", a każdy poseł jest przedstawicielem całej RP. Jednomandatowe okręgi jako system wyboru władzy mają niewiele wspólnego z demokracją.
sobota, 20 luty 2010 18:01

O przesuwaniu dyskursu

Napisane przez
Słyszałem gdzieś, że "syn konserwatysty jest dużo mniej konserwatywny niż jego ojciec". Powiedzenie to dobrze obrazuje przemiany, jakie zaszły na świecie w ciągu ostatnich kilkunastu pokoleń.
Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych niemal wszystkie drukowane w RFN mapy Europy przedstawiały Polskę jako kadłubek bez Szczecina, Olsztyna, Wrocławia, Gdańska, Opola. Do dziś większość map, jakie znajdziemy w Niemczech, utrzymuje, że Polska zaczyna się w okolicach Bydgoszczy, Poznania i Katowic. Pomorze, Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Warmia i Mazury to według obowiązującej do niedawna kartografii ? terytoria pod tymczasową administracją polską. Jeśli ktoś łudzi się, że jest to jedynie wyraz całkowitej niezgody na jałtańsko-poczdamski bieg granic, zawiedzie się, gdyż Polska wedle tej wizji kończy się mniej więcej na linii wyznaczonej układem Ribbentrop-Mołotow. Przekonanie, że nasz kraj jest do zniesienia co najwyżej w terytorialnym kształcie z okresu międzywojennego, tyle że bez swojej wschodniej połowy, jeszcze kilkanaście lat temu imponowało swą zgodnością.   ?Eksperci? od spraw niemieckich, zatrudnieni przez wiele ?polskich? redakcji (choć żyjący głównie ze stypendiów niemieckich fundacji) oczywiście utrzymują,…

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.