niedziela, 01 sierpień 2010 20:29

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

O PATRIOTYCZNYCH TRADYCJACH LITERATURY RADZIECKIEJ
Nie sposób jest wszechstronnie scharakteryzować całe bogactwo oblicza człowieka radzieckiego, które ujawniło się w latach wojny i odtworzone zostało w dziełach pisarzy najrozmaitszych pokoleń. Ale właśnie on, twórca socjalizmu, któremu ciężkie okoliczności dziejowe kazały chwycić za broń, właśnie jego sposób myślenia, jego świat wewnętrzny określił zasadniczą tendencję dzieł literatury radzieckiej opowiadających o wojnie, pokazujących i alarmujących wysokie wartości etyczne swoich bohaterów, ich humanizm i piękno ich ducha.
Metoda realizmu socjalistycznego pomogła pisarzom odtworzyć prawdę życia, pokazać z całym bogactwem środków wyrazowych walk narodów ZSRR, pomogła afirmować optymizm dziejowy, właściwy sposobowi myślenia ludzi radzieckich, odsłonić wielką życiodajną siłę patriotyzmu radzieckiego.
Bohaterski patos, cechujący nasze utwory o tematyce wojennej, wrogi jest kultowi "silnej" jednostki żołnierza-najemnika, tak charakterystycznemu dla literatury, która odzwierciedliła obyczaje i typy armii imperialistycznych.
Bohater książek pisarzy radzieckich to obrońca Ojczyzny, świadomy bojownik o nowe społeczeństwo, o interesy narodów radzieckich, które łączy socjalistyczne braterstwo. Żołnierz radziecki istotnie ma o co walczyć, ma czego bronić. Odpowiada on nie tylko za swą rodzinę dzieci, dom, lecz za całą Ojczyznę, której gospodarzem zawsze się czuje. Duszę narodu wiernie oddała nasza poezja z lat wojennych, która opiewała piękno ducha nowego żołnierza, żołnierza socjalizmu. Wasyl Tiorkin Twardowskiego to postać typowa, uogólniająca. Widzimy w nim serdeczność i humanizm, łagodny uśmiech i święty zapał, i wielką cierpliwość człowieka, który gotów jest walczyć z samozaparciem do zwycięstwa ? "w imię życia na ziemi".
A. Tarasienkow
"Literatura Radziecka", nr 9, 1955

niedziela, 01 sierpień 2010 20:28

Wiadomości nieparlamentarne

Prezydent Turkmenistanu zagroził rozwiązaniem rządu, jeżeli w ciągu najbliższych sześciu miesięcy wszyscy ministrowie nie nauczą się płynnie mówić po angielsku. Saparmurat Nijazow Turkmenbasza wcześniej wsławił się batalią przeciwko mężczyznom z długimi włosami.
niedziela, 01 sierpień 2010 11:25

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

KOBIETY POLSKIE W MIĘDZYNARODOWYM FRONCIE POKOJU

W świetle marksistowsko-leninowskiej nauki o drogach rzeczywistego wyzwolenia kobiety i jej roli w budownictwie socjalistycznym szczególnego znaczenia nabiera ogłoszona dn. 6 bm. uchwała Biura politycznego Komitetu Centralnego PZPR, będąca wyrazem głębokiej troski o kobietę pracującą, o realizację jej pełnego równouprawnienia, o udostępnienie kobietom, w jeszcze szerszym niż dotychczas zakresie, pracy i działalności we wszystkich dziedzinach życia państwowego i społecznego oraz roztoczenia przez państwo jeszcze większej niż dotychczas opieki nad matką i dzieckiem.
W odpowiedzi na tę troskę Rządu i Partii ? kobiety pracujące odpowiadają masowym włączaniem się do pracy. W ciągu ostatniego roku dwukrotnie wzrosła liczba kobiet uczestniczących w ruchu współzawodnictwa pracy. Dziesiątki tysięcy kobiet zdobywa zaszczytne miano przodownic pracy. Do współzawodnictwa wciągają się coraz bardziej masowo kobiety wiejskie. Gospodynie domowe też nie pozostały w tyle: dały one w roku 1949 ponad 18 milionów godzin pracy na odbudowę i porządkowanie, oczyszczenie ulic, osiedli robotniczych, ogródków jordanowskich itp.

"Moda i życie", nr 9, 1950
niedziela, 01 sierpień 2010 11:25

Wiadomości nieparlamentarne

 Biskupi Kościoła anglikańskiego przygotowują dokument, który ma dopuścić kobiety do święceń biskupich. Dokument stwierdza, że pierwsze święcenia pań biskupów mogą odbyć się dopiero w 2012 roku, oraz przestrzega przed priorytetowym traktowaniem kwestii objęcia arcybiskupstwa Canterbury przez kobietę.

sobota, 31 lipiec 2010 18:48

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

Paliwo za mięso i jajka
14 bm. w godzinach wieczornych funkcjonariusze Komendy Dzielnicowej MO Warszawa-Żoliborz oraz przedstawiciele wojska przeprowadzili kontrole dwóch czynnych stacji benzynowych w tej dzielnicy ? przy ul. Powązkowskiej i ul. Reymonta. Stwierdzono znaczne nieprawidłowości w zakresie wydawania zezwoleń przez władze administracyjne ? naczelników dzielnic, miast i gmin w województwie stołecznym, jak i nieuczciwości w postępowaniu pracowników stacji. Tankowali oni benzynę osobom nie posiadających odpowiednich dokumentów, przyjmując w zamian upominki w postaci m.in. mięsa, jajek, odżywek dla dzieci, cukru, alkoholu oraz artykułów przemysłowych ? zapalniczek, kalendarzy i in. Trwa postępowanie przygotowawcze w tej sprawie, a kontrole tego typu będą przeprowadzane również w przyszłości.

"Życie Warszawy", 16-17.01.1982

sobota, 31 lipiec 2010 18:47

Wiadomości nieparlamentarne

Z danych za 2004 rok, które opublikował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, podsumowujących frekwencję na niedzielnych mszach w ciągu ostatnich 25 lat, wynika, że Polacy coraz rzadziej chodzą do Kościoła. Co roku z polskich kościołów ubywa około 400 tysięcy wiernych, podczas gdy wiarę deklaruje 92 procent Polaków.

sobota, 31 lipiec 2010 17:36

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

"Polska te wybory wygra". Tymi słowami zakończyliśmy XXI Plenum. Dziś Komitet Centralny może z satysfakcją stwierdzić: "Polska te wybory wygrała".
sobota, 31 lipiec 2010 17:03

Wiadomości nieparlamentarne

atriarcha Moskwy Wszechrusi Aleksy II wysłał list z gratulacjami do Aleksandra Łukaszenki z okazji jego zwycięstwa w wyborach na Białorusi. Załączył życzenia Bożej pomocy w pracy prezydenta dla dobra narodu.

sobota, 31 lipiec 2010 14:23

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

SABOTAŻYŚCI I SZPIEDZY Z B. ZARZĄDU PZN CHCIELI
PODPORZĄDKOWAĆ POLSKĄ GOSPODARKĘ ROLNĄ
INTERESOM KAPITALISTÓW

Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczął się w dniu 24 bm. proces zorganizowanej grupy byłych obszarników, którzy, opanowawszy czołowe stanowiska w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich (PZN), uprawiali zakrojony na szeroką skalę sabotaż gospodarczy i szpiegostwo na rzecz wywiadu amerykańskiego. Działalność oskarżonych naraziła Skarb Państwa na wielomilionowe straty, spowodowała opóźnienie rozwoju gospodarstw państwowych i produkcji towarowej w PZN, zahamowała realizację socjalistycznych metod pracy w gospodarstwach państwowych i starała się zamienić PZN w bazę popierania gospodarki kułackiej.
Na ławie oskarżonych zasiedli: Witodl Maringe ? b. naczelny dyrektor PZN, jego zastępca Lucjusz Kempisty oraz ich główni współpracownicy. W pierwszym dniu rozprawy zeznawał Lucjusz Kempisty... Kempisty przyznał, że działalność jego oraz całej grupy b. obszarników znajdujących się w Zarządzie Centralnym PZN miała na celu stworzenie takich warunków, aby opóźnić proces socjalizacji gospodarstw oraz, aby realizować założenia gospodarki kapitalistycznej i popierać bogatszych chłopów. O stosunku Kempistego do socjalizacji rolnictwa najlepiej świadczy następująca jego wypowiedź: "Nasz stosunek do spółdzielni produkcyjnych był negatywny. Nikt z nas nie miał zamiaru pracować dla stworzenia spółdzielni produkcyjnych". Kempisty nie ukrywa również swego negatywnego stosunku do współzawodnictwa i do zasady awansu społecznego...
"Trybuna Ludu", 26 stycznia 1951

sobota, 31 lipiec 2010 14:22

Wiadomości nieparlamentarne

Ogromny billboard reklamujący film Kod Leonarda da Vinci, wchodzący wkrótce na ekrany kin, zawieszono na rusztowaniu remontowanego kościoła w centrum Rzymu. Wielką płachtę z reklamą filmu zawieszono na fasadzie kościoła pod wezwaniem świętego Pantaleona na Piazza dei Massimi.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.