Tomasz Serwatka

Tomasz Serwatka

niedziela, 28 listopad 2010 15:26

Wigilie Polaków

Obecnie przeżywane Święta ? tak zawsze ciepłe i rodzinne, ale i niezmiennie wzruszające ? nasuwają historykowi wiele szerszych refleksji.

środa, 03 listopad 2010 01:15

Proces norymberski

Dwudziestego listopada 1945 r. rozpoczął się wielki proces nazistowskich zbrodniarzy wojennych przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Norymberdze. Było to konsekwencją zakończenia II wojny światowej i zwycięstwa USA, ZSRS i Anglii nad III Rzeszą. Norymberga została celowo wybrana na miejsce sądu nad Hermannem Goeringiem, Hansem Frankiem, Albertem Speerem, Joachimem Ribbentropem, Wilhelmem Keitlem, Rudolfem Hessem i innymi paladynami Hitlera, którym nie udało się uciec karzącym rękom alianckiej sprawiedliwości. Norymberga była bowiem miejscem dorocznych hitlerowskich Parteitagów oraz ? obok Monachium i Berlina ? jednym z głównych centrów narodowego socjalizmu w samej Rzeszy.

wtorek, 02 listopad 2010 23:58

Papież wojny i pokoju

Papież Pius XII (1939-1958)  jest z polskiego punktu widzenia, a ściślej biorąc z punktu widzenia naszej racji stanu, postacią cokolwiek kontrowersyjną.  Był bardzo życzliwy kulturze niemieckiej, forytował niemieckich katolików ponad innych, często przyjmował w swej polityce niemiecki punkt widzenia. Tuż przed 1 września 1939 roku nakłaniał ministra Becka do ?oddania? Niemcom Gdańska i kawałka Pomorza ? w imię zachowania pokoju ? a potem nie potępił ani brutalnej agresji nazistowskiej na nasz kraj, ani IV rozbioru Polski po 17 września, dokonanego przecież nie tylko przez samego Hitlera, lecz do spółki z komunistami, z bolszewicką Rosją, która była największym wrogiem Kościoła katolickiego w ujęciu samego Piusa?

niedziela, 03 październik 2010 21:15

Czym jest "Europa Środkowa"?

Napisano już dotąd w Polsce (bądź przełożono z obcych języków) bardzo wiele na temat rozmaitych aspektów dziejów powszechnych, Europy, poszczególnych państw, jak Niemcy, Czechy, Polska, Węgry, Austria itd. Można zatem postawić pytanie o sens moich obecnych rozważań na temat naszego regionu Starego Kontynentu. Po co po raz kolejny pisać "o tym samym", po co "powielać" fakty i interpretacje? Czy w ogóle jest sens pisać o tej akurat części świata? Czy wykazuje ona jakieś wspólne cechy, różniące ją od europejskiego Zachodu czy Wschodu?

sobota, 02 październik 2010 12:34

Polacy i Czesi

Polacy i Czesi... Jacy jesteśmy? Dwa ponad tysiącletnie narody w sercu Europy, z własną (odrębną i zróżnicowaną) tożsamością oraz dość poplątaną wspólną historią. Paradoksalnie, brakowało dotąd opracowań o charakterze popularnym i publicystycznym, będących całościowym zarysem stosunków czesko-polskich od X w. aż po dziś dzień.

czwartek, 30 wrzesień 2010 09:52

Konrad Adenauer

19 kwietnia 1967 r. odszedł do wieczności najwybitniejszy polityk powojennych Niemiec, kanclerz federalny w okresie 1949-1963, dr Konrad Adenauer. Był jednym z tzw. Ojców Europy, powstałej w 1945 r. na gruzach III Rzeszy, w roli antysowieckiego bastionu. "Ojcem Europy" był obok trzech innych zachodnioeuropejskich katolickich chadeków: Charlesa De Gaulle`a, Roberta Schumana (z Francji) i Alcide De Gasperiego (premiera Włoch). Jak widać, za-daje to kłam tezie - lansowanej często w rozmaitych lewicowych mediach Unii Europejskiej, a także centrolewicowych polskich – o rzekomo "laickim" charakterze Zjednoczonej Europy... Adenauer położył podwaliny pod gmach współpracy niemiecko-francuskiej, co jest fundamentem obecnej UE. Ale także uratował Niemcy przed katastrofą odrzucenia przez Zachód, przed skomunizowaniem i degrengoladą gospodarczą.

środa, 29 wrzesień 2010 12:57

Wncenty Witos

Trzydziestego pierwszego października 1945 r. zmarł w szpitalu oo. bonifratrów w Krakowie schorowany Wincenty Witos, były premier II Rzeczypospolitej, po przewrocie majowym lider antysanacyjnej opozycji. Umierał w zupełnie nowej, drastycznie zmienionej sytuacji politycznej Polski. Po okupacji niemieckiej nastało sowieckie ?wyzwolenie? oraz komunizm... Trudno było się w tym wszystkim od razu zorientować, nie tylko zwykłemu obywatelowi, lecz kardynałom Sapieże i Hlondowi, prof. Grabskiemu, a nawet samemu St. Mikołajczykowi, który w lipcu powrócił z londyńskiej emigracji i spotkał się z Witosem. Ten ostatni miał nie tylko słabe rozeznanie w nowych realiach geopolitycznych, lecz był skrajnie wyczerpany, przede wszystkim fizycznie.

wtorek, 31 sierpień 2010 22:13

Kardynał Sapieha (1867-1951)

Książę kardynał Adam Stefan Sapieha, włodarz krakowskiej stolicy biskupiej od 1911 do 1951 r., metropolita zaś od roku 1925, przez 40 lat swej posługi na krakowskiej placówce ? prestiżowo drugiej po gnieźnieńskim prymasostwie ? przeżył aż pięć różnych okresów w dziejach Polski: czasy ?najjaśniejszego pana? Franza Josefa I, tzw. Wielką Wojnę, II Rzeczpospolitą, II wojnę światową i okupację niemiecką oraz PRL.

wtorek, 31 sierpień 2010 21:55

Roman Dmowski

7 stycznia 1939 r. Warszawa i cała Polska pożegnały na cmentarzu Bródnowskim (jednym z największych w Europie środkowej) twórcę i ideologa Narodowej Demokracji, Romana Dmowskiego. Uprzednio Prymas kard. August Hlond odmówił mu pochówku w krypcie Katedry poznańskiej. Był on – obok Piłsudskiego, Paderewskiego, Witosa, Sikorskiego i Becka - czołowym politykiem polskim I połowy ubiegłego wieku. Początkowo ideolog nowoczesnego polskiego nacjonalizmu (Myśli nowoczesnego Polaka, 1903), potem orędownik "rozumnej ugody" z caratem (1904-1915), wreszcie główny nasz negocjator na paryskiej Konferencji Pokojowej 1919 roku. W ciągu swego ponad 74-letniego życia przeszedł dość urozmaiconą ewolucję polityczną. Wielkie miał szczęście, że nie dożył klęski wrześniowej i upadku Drugiej Rzeczypospolitej, której przecież był współkonstruktorem.

poniedziałek, 30 sierpień 2010 10:31

Polski "Trzeci Maj"

Kolejna rocznica sławnej Konstytucji polskiej z 1791 roku winna skłonić nas do szerszej, pogłębionej refleksji nad historią Rzeczypospolitej ostatnich 300 lat... Nie będą to ? bo być nie mogą ? refleksje wesołe. Cokolwiek "odpustowa" aura dorocznego święta 3 Maja, począwszy od odzyskania niepodległości półtorej dekady temu, utrudnia racjonalne myślenie o naszej Ojczyźnie, ciągle uwikłanej w sprzeczności, konflikty, dramaty. Okazało się bowiem, że obalenie "komuny" nie wystarczy do zaprowadzenia ładu moralnego i dostatku materialnego, nie zbuduje "samo przez się" autostrad i nie zniweluje bezrobocia. Liczba samotnych matek i bezdomnych kloszardów wcale nie maleje wraz ze wzrostem demokracji, wręcz odwrotnie. Jak to się dzieje?

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.