Wacław L. Kowalski

Wacław L. Kowalski

wtorek, 23 luty 2010 11:44

Liga Morska i Rzeczna 1918-2008

2008 roku Liga Morska i Rzeczna obchodziła Jubileusz 90-lecia swojego istnienia i pracy społecznej na rzecz wykorzystania walorów Morza Bałtyckiego, rzek oraz jezior dla rozwoju gospodarczego i obronnego Polski.
sobota, 20 luty 2010 18:12

Liga Morska i Rzeczna (1918-2008) cd.

W maju 1919 roku Stowarzyszenie "Bandera Polska" przekształciło się w Towarzystwo"Liga Żeglugi Polskiej"
Statut Towarzystwa "Liga Żeglugi Polskiej", zatwierdzony w dniu 31 maja 1919 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zawierał zapis: Towarzystwo ma na celu popieranie polskich dróg wodnych, portów, żeglugi.
piątek, 19 luty 2010 13:59

Liga Morska i Rzeczna 1918-2008

Podczas III Walnego Zjazdu Delegatów LMiR, który obradował w dniach 25-27 października 1930 roku w Gdyni, Prezesem Zarządu Głównego wybrano gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, uchwalono nowy statut, który jednocześnie zmienił nazwę stowarzyszenia na Liga Morska i Kolonialna.
Członkowie LMiK zdali egzamin z patriotyzmu podczas II wojny światowej. Walczyli we wszystkich formacjach Wojska Polskiego Wielu poległo z bronią w ręku.
 W dniach 22 VI -2 VII 1995 roku odbyła się pierwsza, rekonesansowa edycja rejsu flisackiego na Wiśle, na trasie od Warszawy do Gdańska. Flis 1995 upamiętniał również 400-lecie pierwszego wydania w 1595 roku wierszowanego tekstu Sebastiana Fabiana Klonowca, pt. "Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i innymi rzekami do niej przypadającymi", będącego skarbnicą wiedzy o zwyczajach flisackich, wiedzy szkutniczej i nawigacyjnej.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.