2009

Po dwudziestu latach ?transformacji? mamy w Polsce taką oto rzeczywistość, że jeśli dominujące media nazywają jakieś środowisko ciemnogrodem,to wiadomo, że zapewne chodzi o ludzi nieentuzjazmujących się marksizmem, koprofagią czy inną sodomią. Jeżeli ktoś obwieszczony zostaje moralnym autorytetem ? z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać można, że jest to wychowany przez sowieckich agentów z KPP szpicel na usługach GRU, WSI albo przynajmniej SB. O kimś okrzykniętym antysemitą prawie na pewno zaś wiadomo, że musi to być postać, na którą wrogie polskim interesom gremia właśnie urządzają polowanie.
sobota, 13 luty 2010 19:53

Gliwicka prowokacja

Napisał
W przeddzień wybuchu drugiej wojny światowej niemiecka Radiostacja Gliwice wykorzystana została przez wywiad niemiecki do przeprowadzenia spektakularnej akcji skierowanej przeciwko Polsce. Nazwa jej przeszła do historii pod hasłem ?gliwickiej?. Miała ona być pretekstem do wybuchu tej wojny i przez długie powojenne lata tak była przedstawiana w krajowych, jak i zagranicznych opracowaniach.
sobota, 13 luty 2010 19:50

Bez szczęśliwego zakończenia

Napisał
Wielki przyjaciel naszego narodu, papież Pius IX, stwierdził, że Polacy nie mają Polski, gdyż nie szukają najpierw Królestwa Bożego. Współczesny papieżowi ksiądz Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873), wybitny kaznodzieja i duszpasterz Wielkiej Emigracji, współtwórca polskiego ultramontanizmu, w swoich kazaniach i artykułach rozwijał identyczną myśl i nieustannie przypominał obowiązki polskie w obliczu Boga. Głosił to w ponurych czasach, gdy upadek moralny, głębokie podziały i radykalizm polityczny emigrantów stawiały pod znakiem zapytania sens pracy na rzecz niepodległości, a wszystkim Polakom dorabiały wśród władców i narodów Europy niezasłużenie złą sławę burzycieli porządku publicznego, zawsze obecnych tam, gdzie dowolni opętańcy w imię fantasmagorii wznosili sztandar anarchii. Pragnienie niepodległości było uzasadnione, lecz sposoby, jakimi posługiwali się ci, przeciw którym głos wznosił ks. Kajsiewicz, zamknąć można w Mickiewiczowskim Z Bogiem, a choćby mimo Boga. Wśród iście sekciarskich podziałów abstrakcyjnie pojęta niepodległość stawała się celem samym w sobie, na…
sobota, 13 luty 2010 19:49

Nowości z prawej półki

Napisane przez
Umberto Balistreri, Romanticismo Legittimista. Storia del Raggruppamento Cattolico Tradizional-Monarchico negli anni di piombo e della ghettizzazione (1980-1983), prefazione di Manlio Corselli, ISSPE, Palermo 2008, str. 128. Pouczająca historia wzlotu i upadku Katolickiego Ugrupowania Tradycjonalistyczno-Monarchistycznego, którego założyciele (Tommaso Romano, Piero Vasallo, Alessandro Lessona i inni) próbowali wnieść do polityki współczesnej inspirację metapolitycznymi ideałami królewskości.
sobota, 13 luty 2010 19:47

Kto rządzi światem?

Napisał
Kto rządzi światem? Dobre pytanie. Zanim na nie odpowiemy, należałoby jednak zastanowić się, co to w ogóle znaczy „rządzić światem”. W naiwnym wyobrażeniu władca świata, niczym jakiś król Maciuś Pierwszy, byłby kimś, kto mógłby spełniać wszystkie swoje zachcianki. Dosłownie – mógłby robić wszystko, co chce, oraz mieć wszystko, czego zapragnie. Jedno z drugim zresztą ściśle się wiąże: jeśli czegoś pragnę, a mam nieograniczoną władzę, to mogę zrobić wszystko, aby pragnienie to spełnić.
Natrafiłem niedawno na felieton p. Macieja Motasa zatytułowany Pakt  Piłsudski-Hitler. Z wcześniejszej lektury tekstów jego autorstwa poruszających tematy historyczne wyniosłem przeświadczenie, że autor  w sposób spójny i bardzo konsekwentny prezentuje optykę tzw. endokomuny. Optykę ową można najkrócej scharakteryzować jako połączenie nienawiści do okresu 1926-1939 w historii Polski i obwiniania obozu piłsudczykowskiego o całe ziemskie zło (komponent endecki) z wrogością do wszystkiego, co antykomunistyczne i/lub antysowieckie (komponent komunistyczny). Wspomniany felieton wkomponowuje się dokładnie w tenże zestaw reguł narracji. Skoro p. Motas zatytułował swój tekst Pakt Piłsudski-Hitler, jego pierwsza i najogólniejsza teza brzmi: pomiędzy Marszałkiem a Hitlerem w ogóle istniał jakiś "pakt" co służyć ma, rzecz jasna, rzuceniu odium na pierwszego z tych dwóch polityków. W treści felietonu teza ogólna zostaje rozwinięta w następujące twierdzenia szczegółowe:
sobota, 13 luty 2010 19:34

Czwarta władza, czyli - Słuchajcie trenera!

Napisane przez
  Gdzie się Wisła wije I przybiera w ścieki, Lud pokraczny żyje, Głupi i kaleki.   W kościołach się tłoczy, Biedę klepie w domach, Choć kac iście smoczy, Pije aż nie skona.   Miast trzewików zgrabnych, nosi gumofilce. Języków powabnych, Wyje jak te wilce.   Unika perfumy, Tolerancją gardzi. Bywa, żyje z jumy, Ze smykałek bardziej.   Owóż, w takim kraju Żyć przyszło elitom I miast whisky w raju, Pić maślankę zgnitą.   Jakże to? ? Spytacie ? Żyć między chamami? Klepać z nimi pacierz, Wikt dostawać tani?   Obok Europa, Tak gęsta od pieszczot. Granty leżą w żłobach, Koryta aż trzeszczą.   O, paskudna dolo, Przaśny i zły losie! I ambicje bolą I pustka tkwi w trzosie.   Tam, światłość światłości, Tu ciemnota bura. Chciwość żre wnętrzności, Rosną, rosną pióra!   Gdyby grosik marny. Gdyby trochę mienia! Już inne…
sobota, 13 luty 2010 19:31

Głosy zza Odry

Napisał
Przy okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej wiele się mówiło i pisało o roli Stalina, o pakcie Hitler-Stalin itd. Kolejna runda tych historyczno-politycznych zmagań przyjdzie – choć już w mniejszym zakresie – za dwa lata, kiedy przypadnie 70. rocznica wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Jednym z najwybitniejszych znawców tego zagadnienia jest oczywiście Wiktor Suworow.
niedziela, 31 styczeń 2010 21:56

Od Redakcji

Napisane przez
Państwo polskie znajduje się w stanie upadku. Smutna to konstatacja w kolejną rocznicę odzyskania niepodległości.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.