2009

wtorek, 23 luty 2010 12:00

Zielony totalitaryzm

Napisał
1948 roku odbył się we Wrocławiu Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Uczestniczący w nim mędrcy z czterech stron świata zgodnie potępili imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu, obwieszczając, że jedynym ratunkiem dla pogrążonej w konfliktach i rozpaczy ludzkości jest nawrócenie się na komunizm pod nieomylnym przywództwem Józefa Stalina. Z dzisiejszej perspektywy można ów kongres potraktować jako doskonałą egzemplifikację ideowego i politycznego szaleństwa, któremu przed półwieczem uległa spora część elit, sądząc, że kolektywizacja i pozbawienie ludzi własności jest najkrótszą drogą do szczęścia. Dziś idee komunistyczne znajdują się w odwrocie, jednak przetrwał typowy dlań mechanizm interpretacji rzeczywistości, prowadzący do nowego totalitaryzmu.
wtorek, 23 luty 2010 11:54

Nic o nas bez nich?

Napisane przez
Miologia uczy, że człowiek zbudowany jest z białka oraz wody. Każdy człowiek, nie wyłączając obywateli krajów skupionych w Unii Europejskiej. Co do białka, nie zabieram głosu, lecz w Europejczyku z prawdziwego zdarzenia (czytaj: w Unioeuropejczyku) ilość wody w szokującym stopniu przewyższa poziom zdrowego rozsądku. Tyle konstatacji w odniesieniu do europejskiego "Człowieka Przyszłości". A z czego zbudowana jest sama Unia Europejska? To równie proste: ze słów. Z analiz. Debat. Apeli. Zezwoleń. Uzgodnień. Zaświadczeń. Przepisów. Wskazówek. Normalizacji. Ostrzeżeń. Plus z tego, co najważniejsze - czyli z dyrektyw. I właśnie o unijnych dyrektywach dwa słowa refleksji, żeby tak rzec: ogólnodyrektywnych.
Jedno zdanie wystarczyłoby, aby opisać zawartość tej niezbyt grubej książeczki czeskiego prezydenta Vaclava Klausa. To zdanie brzmi:"Do ocieplenia dochodzi nie tylko na Ziemi, ale także na Marsie, Jowiszu, Saturnie i na Plutonie!". Wbrew twierdzeniom ekoterrorystów, prawda bowiem jest taka, że to nie człowiek powoduje globalne ocieplenie. Jest to zjawisko naturalne i nie dzieje się tak szybko, jak przedstawiają ten problem ekolodzy. Czy człowiek pierwotny, poprzez emisję dwutlenku węgla, stopił lodowce w Sudetach? Otóż to. Mało tego, człowiek tylko w około 4 procentach odpowiada za emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Reszta to procesy naturalne: głównie oceany, ale także lądy i wulkany.
wtorek, 23 luty 2010 11:51

Wydmuszka w impasie

Napisane przez
Pakt Północnoatlantycki nie dysponuje planami obrony krajów Europy Środkowej i Wschodniej przed agresją militarną ze strony Rosji.
wtorek, 23 luty 2010 11:50

Pożegnanie Wojciecha Wierzewskiego

Napisane przez
  Nie będzie już kolejnych odcinków ?Polskich tropów w Ameryce?.   Ze smutkiem dowiedzieliśmy się, że 8 grudnia 2008 r. zmarł w Chicago w wieku 67 lat nasz współpracownik   Wojciech Wierzewski   Był redaktorem polonijnego radia, działaczem na rzecz pojednania polsko-żydowskiego, potrafił jednak przeciwstawić się nieumiarkowanym żądaniom i nieuprawnionym oskarżeniom strony żydowskiej.   Był działaczem Kongresu Polonii Amerykańskiej. Pasjonowały go dzieje polskich emigrantów w USA, przygotowywał książkę na ten temat. W ramach swoich audycji propagował idee głoszone przez Opcję i samo pismo. Z żalem żegnamy Redaktora. Niech spoczywa w pokoju.
W maju 1917 r. przybył Masaryk do Rosji jako wysłannik rządu brytyjskiego z paszportem na nazwisko Thomas George Marsden, co potwierdza inny brytyjski szpieg - Sommerset W. Maugham. Jego celem było szerzenie probrytyjskiej propagandy oraz zdobywanie istotnych informacji. Służyła temu współpraca z rosyjską prasą, m. in. z Wiadomościami Rosyjskimi, w których napisał (17.10.1917) że Austro-Węgry straciły na wojnie 30-40 tys. żołnierzy, a także, że posłowie do parlamentu oraz przywódcy polityczni narodowości czeskiej, włoskiej i in. zostali aresztowani i skazani na śmierć. Jaka była wiarygodność tych informacji świadczy fakt, że ze 107 czeskich posłów tylko dwóch było skazanych na śmierć, ale na trzy miesiące przed publikacją masarykowego tekstu w zostali  ułaskawieni i wypuszczeni na wolność.
Prolog Mało dziś znanym elementem europejskiej historii po I wojnie światowej są zdarzenia w chorwackim dziś mieście Rijeka, dawniej ? Fiume.
wtorek, 23 luty 2010 11:44

Liga Morska i Rzeczna 1918-2008

Napisane przez
2008 roku Liga Morska i Rzeczna obchodziła Jubileusz 90-lecia swojego istnienia i pracy społecznej na rzecz wykorzystania walorów Morza Bałtyckiego, rzek oraz jezior dla rozwoju gospodarczego i obronnego Polski.
Urząd Bezpieczeństwa to jedna z najbardziej antypolskich organizacji, zwalczająca wszelkie przejawy oporu ze strony społeczeństwa polskiego, zbrojne ramię sowieckiego terroru, swymi metodami przypominająca Polakom zbrodniczą działalność niemieckiej policji politycznej gestapo. UB było organizacją najbardziej znienawidzoną przez społeczeństwo polskie - budzącą strach i przerażenie nawet wśród samych komunistów. W kazamatach UB zamordowano setki tysięcy polskich patriotów, ludzi którzy stawili opór nowej okupacji Polski, jak również osoby Bogu ducha winne, których jedynym przewinieniem było słuchanie przez radio "Londynu" bądź opowiedzenie dowcipu o "władzy ludowej". Nawiasem mówiąc, wspomnieć należy, że za posiadanie radioodbiornika przez pierwszy rok po wyzwoleniu "władza ludowa" karała śmiercią. Dostanie się w ręce UB oznaczało straszliwe tortury pozbawiające zdrowia lub życia. Metody,  jakimi posługiwano się podczas śledztw, były niczym innym, jak barbarzyńskim okrucieństwem, stosowanym przez jednostki zwyrodniałe psychicznie, podczas których ofiara, często prócz zdrowia fizycznego traciła również zmysły, jeśli oczywiście…

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.