niedziela, 30 maj 2010 09:16

Kształcenie charakteru

Napisane przez

Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne to czwarte wydanie rozprawy prof. Mieczysława Kreutza.

Wydawca, proponując czytelnikowi tę książkę, kieruje się przekonaniem, że zagrażający polskiej oświacie kryzys wychowawczy powinien się spotkać ze zdecydowaną odpowiedzią szkoły i rodziny. Odpowiedź ta musi uwzględniać ogromne bogactwo wzorców wychowawczych polskiej myśli pedagogicznej. Tym razem swym doświadczeniem dzieli się filozof, psycholog i pedagog, profesor uniwersytetów Lwowskiego, Wrocławskiego i Warszawskiego, wieloletni nauczyciel gimnazjalny, znakomity uczony i praktyk, prof. Mieczysław Kreutz. Podzielał on pogląd, że problem wychowania, jako świadomego i celowego oddziaływania na człowieka, dokonuje się przez kształtowanie charakteru.
Książka prof. Mieczysława Kreutza dotyczy wychowania i samowychowania. Prof. Kreutz stwierdza, że problem, jak kształcić charakter, staje się jednym z najważniejszych problemów praktycznych, o doniosłym znaczeniu dla dobra całej ludzkości. Autor, rezygnując z analizy pojęć i definicji charakteru, proponuje przejście na płaszczyznę konkretnego działania. Wskazuje metody formowania charakteru poprzez powtarzanie pewnych aktów prowadzące do zdobycia konkretnej sprawności; podkreśla, że praca nad charakterem wymaga codziennych, stałych i nigdy nieustających czynności ? niezbędny jest nawyk stałego pielęgnowania charakteru. Autor we wstępie do prezentowanej książki pisze: Problem kształcenia charakteru nie należy do problemów czysto teoretycznych, których rozwiązanie zaspokaja wprawdzie bardzo chwalebne i wzniosłe dążenia poznawcze człowieka, nie ma jednak bezpośredniego wpływu na jego życie codzienne; przeciwnie, problem, którym się mamy zajmować, ma doniosłe znaczenie praktyczne i to dla wszystkich, zarówno dla całych społeczeństw, jak też i dla poszczególnych jednostek, których losy i szczęście życiowe właśnie od charakteru własnego i drugich zależą. W książce m.in. wskazówki dla wychowawców, o zwalczaniu wad, o potrzebie samokontroli, panowaniu nad uczuciami, lekturze i wpływie warunków zewnętrznych. Namysł nad tymi zagadnieniami umożliwia ukształtowanie pięknej i szlachetnej postawy człowieka wobec wszelkich wyzwań życia.
Zachęcając do lektury książki, warto przytoczyć opinię o niej przywoływanego już o. prof. Wojciecha Bednarskiego: To dzieło, bardzo cenione m.in. przez o. Jacka Woronieckiego OP, po omówieniu podstawowych zasad z dziedziny psychologii przez o. Jacka Woronieckiego OP, po omówieniu podstawowych zasad z dziedziny psychologii woli, podkreśla konieczność uświadomienia sobie właściwego celu życia, samokontroli, codziennego rozmyślania i rachunku sumienia, wytrwałości w pracy nad sobą, zdrowej lektury. Cenne wskazówki wychowawcze, zawarte w tym dziele, mogą być bardzo pożyteczne zarówno rodzicom, jak i duszpasterzom oraz instruktorom młodzieżowym i wychowawcom zarówno w polskich szkołach jak i w takich organizacjach jak harcerstwo, krucjaty eucharystyczne itp. ? zwłaszcza że prof. Kreutz zagadnienia wychowawcze ujmuje nie tylko z psychologicznego, ale także z socjologicznego punktu widzenia. Najbardziej jednak dzieło to przydać się może każdemu w jego własnej pracy samowychowawczej.
Książka niedostępna dotąd środowisku nauczycielskiemu i rodzicielskiemu, przywraca problematykę kształtowania charakteru współczesnej pedagogice i polskiej szkole.

 

Mieczysław Kreutz, Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2007, www.ien.pl
Wyświetlony 3289 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.