Wydrukuj tę stronę
sobota, 31 lipiec 2010 18:28

Najważniejsze ze Świąt

Napisał

Choć znaczenie wyrazów jest dyktowane przez zwyczaj językowy, używanie słowa święto dla wszelkiego rodzaju historycznych rocznic, a także przeróżnych dni kobiet czy hydraulików - jest dziełem nieporozumienia. Etymologia wskazuje jednoznaczne wynikanie tego pojęcia ze sfery związanej z boskością i oddzielonej od tego, co świeckie.

Cywilizacja śródziemnomorska wyrosła na kilku zasadniczych filarach, które jednak nie odegrały roli równorzędnej. Mitologia antycznych Greków i ich następców służy jako źródło znaczących motywów literatury i sztuki. Prawo rzymskie jest zbiorem logicznych zasad, porządkujących życie społeczne. Nie sposób jednak tych dokonań zestawić z kulturotwórczą rolą chrześcijaństwa. Choćby i najbarwniejsze opowieści o bóstwach i herosach czy nawet i najdoskonalsze instrumentarium jurystycznych formułek ? nigdy nie przełożyłyby się na dzieło wspólnej kulturowej tożsamości mieszkańców kontynentu. Takie zespolenie narodów germańskich, romańskich, słowiańskich, ugrofińskich możliwe było tylko dzięki wspólnej i trwającej przez długie stulecia religii, nadającej kształt wszystkim aspektom życia jednostek i zbiorowości. Choćby i wyłączając się ze wspólnoty związanej z wiarą ? trudno wyzbyć się wszystkiego, co formuje całe otoczenie od niezliczonych pokoleń. I nawet odrzucając wiarę przodków lub, będąc przybyszem, osiedlając się na ziemi Europejczyków ? nie sposób oddzielić się od wszystkich aspektów ich tradycji. Chyba że stawia się sobie za cel zanegowanie i przezwyciężenie dorobku odwiecznych gospodarzy kontynentu.
Wielkanoc jest dla chrześcijan najważniejszym ze świąt, obchodzonym już od I wieku. Jego ruchomy termin ostatecznie ustalił sobór nicejski w 325 roku, opierając się na fakcie, że Jezus na pięć dni przed ukrzyżowaniem przybył do Jerozolimy w związku z żydowskim Pesach. Święto to obchodzono w każdą pierwszą wiosenną pełnię już od czasów prehistorycznych. Od VII w. przed Chrystusem kapłani wiązali je z wyjściem Izraelitów z Egiptu.
W VI w. papież Grzegorz Wielki najważniejsze dni chrześcijańskiego kalendarza nazwał Solemnitas Solemnitatum czyli Uroczystością Uroczystości, a raczej ? Świętem Świąt.
W Wielkiej Nocy wyraża się bowiem nie tylko moc treści religijnych, fundamentalnych dla wierzących w Jezusa. Oznacza ono także nadzieję na odrodzenie życia i szansę naprawy najbardziej powikłanych losów. Z Ewangelii wynika, że dla Boga nie ma ludzi przekreślonych. Przybity do krzyża Jezus prosił swego Ojca o wybaczenie dla oprawców. Modlenie się za nieprzyjaciół, zasada darowania win i przerywania kręgów zawiści ? w cywilizacji chrześcijańskiej stały się naczelnym etycznym wzorcem. Choć jest to ideał często niełatwy do urzeczywistnienia ? wcale nie jest frazesem. Doniosłym tego dowodem był choćby list polskich biskupów, którzy mimo że reprezentowali stronę niewspółmiernie bardziej pokrzywdzoną i cierpiącą, potrafili powiedzieć Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. W podobnych kontekstach te same słowa padały z polskiej, chrześcijańskiej ziemi, przy aprobacie jej mieszkańców, nie tylko pod adresem sąsiadów z zachodu. Czy bez przykładu Chrystusa doszlibyśmy do wniosku, że należy wybaczać, pomimo własnej krzywdy, by nie pomnażać nieszczęść i nie przekazywać złych uczuć kolejnym pokoleniom?
Bez chrześcijaństwa słowo Europa byłoby nośnikiem całkowicie innego znaczenia, wspólnego z obecnym tylko w aspekcie topograficznym. Tysiąclecia religii, pod wpływem której wszystko czyniono w takim a nie innym porządku, uprawniają do wskazania Świąt Wielkiej Nocy jako wyjątkowej części roku. Najważniejszej nawet dla tych, którzy odżegnują się od religii przodków, lecz przyznają się do związku z ich cywilizacją.
Artur Adamski
Wyświetlony 6217 razy
Artur Adamski

Najnowsze od Artur Adamski

Artykuły powiązane

Zaloguj się, by skomentować

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.