wtorek, 31 sierpień 2010 23:13

Mordercy i tchórze

Napisane przez

Pamięci doktora Dariusza Ratajczaka

W 1944 r. niedaleko Monachium umiera jedna z tych osobistości, co mają dar wyrastania ponad tłum, jak wspominał profesora Tadeusza Zielińskiego, jednego z najznakomitszych filologów europejskich, Jan Parandowski.

 

Bezpowrotnie minęły czasy, w których historycy, publicyści czy pisarze mogli swobodnie się spierać, a nawet się kłócić.

Nawet cenzura państw zaborczych nie była tak restrykcyjna, jak ta, która nastała w Polsce Ludowej. Posiadam trochę książek wydanych w czasach carskich, a zdobytych w skupie makulatury, m.in. prace profesora Szymona Askenazego, które nakazem z góry postanowiono wycofać z bibliotek i przerobić na papier toaletowy.

Prace profesora Zielińskiego po wojnie już nie mogły się ukazać. W czasie odwilży lat pięćdziesiątych wydano kilka jego prac, lecz ponownie skazano je na zapomnienie. Dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych (XX w.) zaczął się ukazywać jego cykl ?Świat antyczny?, który ponownie, jak w latach pięćdziesiątych, został wydany bez tomu czwartego, gdyż autor za dużo miejsca poświęcił w nim chrześcijaństwu i Żydom. W 1991 r. ukazał się pierwszy z sześciu tom cyklu ?Religie świata antycznego?, a dopiero w 1995 r. czwarta część ?Świata antycznego?, doskonałe ?Cesarstwo rzymskie?, w którym cytowany jest historyk rzymski Kasjusz Dion.

Nie tylko antyk był niebezpieczny. W latach pięćdziesiątych na Uniwersytecie Warszawskim zlikwidowano katedrę historii średniowiecznej. Uznano, że nie należy temu ciemnemu okresowi poświęcać czasu. Zaczęli się zmieniać historycy i historia. Przykładem jest Henryk Łowmiański, który napisał politycznie poprawną pracę w siedmiu woluminach ?Początki Polski?. A swoją najlepszą pracę ?Polityka Jagiellonów? napisaną w latach 1942-1948 postanowił przerobić na dzieło czysto marksistowskie, gdyż uznał je za burżuazyjne. Na szczęście nie zdążył, ale zakazał wznawiania swoich prac przedwojennych.

W latach pięćdziesiątych zdobywa szlify Ryszard Kapuściński, który w swoich reportażach zagranicznych opisuje nieistniejącą rzeczywistość ? wystarczy przeczytać wydaną przez PAX w roku 1965 pracę Chałasińskich ?Bliżej Afryki?, aby ujrzeć całą manipulację Kapuścińskiego.

W roku 1967 wychodzi pierwszy tom ?Historii rzymskiej? żyjącego w latach 155-235 n.e. wspomnianego już historyka rzymskiego Kasjusza Diona Kokcejanusa, który w swym dziele nie zauważył chrześcijan. To mu jednak nie pomogło i drugi tom dzieła już się nie ukazał. A prawdopodobnym powodem nieukazania się tego tomu jest opis rewolty żydowskiej (z 116 r. n.e.) w rzymskich prowincjach: Cyprze, Cyrenajce i Egipcie. Na Cyprze Żydzi wymordowali ponad dwieście tysięcy mieszańców. W Cyrenie, jak pisze Kasjusz Dion, tępili Greków na równi z Rzymianami, spożywali ich mięso, obwieszali się ich jelitami, namaszczali się ich krwią, przywdziewali ich zdarte z ciał skóry, wielu zaś rozpiłowywali na połowy. Zginęło ćwierć miliona osób. Aleksandria w Egipcie zaś została w większości zburzona, a słynna biblioteka aleksandryjska spalona.

W tychże latach sześćdziesiątych zostaje wydana ksiązka Nowaka i Wimmera ?Dzieje oręża polskiego do roku 1973?. Ci sami autorzy w roku 1981 wydają dwa razy grubszą ?Historię oręża polskiego 963-1795?. W tej pierwszej znalazł się opis bitwy pod Orszą w 1514 roku. Jest to wielkie zwycięstwo księcia Ostrogskiego nad Moskwą. W drugiej pozycji znaleźć można opisy mniej ważnych bitew księcia, lecz ani śladu bitwy pod Orszą. W 2006 r. ukazało się wznowienie ?Dziejów oręża polskiego do roku 1793?. Ten sam tekst, co w latach sześćdziesiątych, wycięto tylko propagandę komunistyczną, zmieniono tytuł na ?Dawne wojsko polskie? i zostawiono bitwę pod Orszą.

(...)

Wyświetlony 2034 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.