poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:18

BIBLIOTEKA CYWILIZACJI

Napisane przez

O narodzie i państwie to pierwsze polsko-łacińskie wydanie napisanej w 1926 r. w języku łacińskim pracy o. Jacka Woronieckiego Quaestio disputata de natione et statu civili. Nowatorską i w sposób oryginalny poprowadzoną refleksję nad narodem o. Woronieckiego uzupełnia w aneksie jego odpowiedź na międzynarodową ankietę o stosunku nacjonalizmu do katolicyzmu, ogłoszoną przez Maurycego Voussard. O. Woroniecki wskazuje na doniosłą rolę narodu w rozwoju moralnym każdej osoby przeciwstawiając się jednocześnie teoriom egoizmu narodowego. Naród, jako pewna "obyczajowa więź" pomiędzy jego członkami, ma za zadanie usprawniać człowieka do wyboru dobra moralnego. Kwestia o narodzie składa się z siedmiu artykułów, w których dyskutowane są: problem różnicy pomiędzy narodem a państwem, problem celu narodu i państwa, naturalnego pochodzenia narodu i państwa, obowiązywania praw moralnych w życiu jednostki oraz państwa i narodu, wyższości narodu wobec państwa, problem hierarchii miłości wobec rodaków i współobywateli oraz zagadnienie państwa narodowego. Prezentowana praca O narodzie i państwie wprowadza nas w scholastyczną tradycję dyskutowania podyktowanego gorącym pragnieniem dotarcia do prawdy, uniknięcia poznawczych błędów i ich skutków.JACEK WORONIECKI (1878-1949) Teolog, filozof, dominikanin, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Lubelskim (z teologii moralnej), rektor uczelni w latach 1922-1924, autor ponad 70 prac, wykładowca (z teologii moralnej i pedagogiki) w Collegium Angelicum w Rzymie (1929), w studium zakonnym we Lwowie (patrologia, ascetyka i historia Kościoła), rektor dominikańskiego Instytutu Filozoficzno-Teologicznego, kierownik studium dominikańskiego na Służewie, redaktor "Szkoły Chrystusowej", kierownik studium dominikańskiego w Krakowie, założyciel zgromadzenia SS. Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi. O. Jacek Woroniecki był także etykiem i pedagogiem (Katolicka etyka wychowawcza), znawcą zagadnień katolickiej myśli społecznej, historykiem Kościoła i hagiografem (Św. Jacek Odrowąż i wprowadzenie zakonu kaznodziejskiego do Polski, O. Fabian Maliszowski z Przemyśla dominikanin zmarły ze sławą świętości w Stołpcach), teoretykiem ascetyki i życia mistycznego (Pełnia modlitwy. Studium teologiczne dla inteligencji), znawcą zagadnień liturgicznych (Doniosłość wychowawcza liturgii eucharystycznej), promotorem tomizmu (Katolickość tomizmu) i znawcą mariologii i nauki o Miłosierdziu (Macierzyńskie serce Maryi, Tajemnica Miłosierdzia Bożego. Nauka chrześcijańska o Miłosierdziu Bożym i o naszej wobec niego postawie, Kościół w oczach wiary), organizatorem życia duchownego (Metoda i program nauczania teologii moralnej, Królewskie kapłaństwo. Studium o powołaniu i wychowaniu kapłana katolickiego, Posłuszeństwo a przełożeństwo), tłumaczem z łaciny, greki i francuskiego oraz wielkim patriotą i gorącym miłośnikiem języka polskiego (Około kultu mowy ojczystej).

 

Wyświetlony 5362 razy

Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.