czwartek, 23 wrzesień 2010 11:49

Lepsze wyniki

Napisane przez

Dzieci, które nauczane są w domu, mają większe zdolności społeczne i zdobywają wyższe oceny na standardowych testach, niż uczniowie w szkołach prywatnych czy publicznych - stwierdza nowy raport.

W przeciwieństwie do popularnego przekonania, że dzieci kształcone w domu tracą ze względu na brak kontaktu z rówieśnikami, badania Instytutu Frasera pokazują, że są one szczęśliwsze, lepiej przystosowane i bardziej towarzyskie, niż te ze szkół instytucjonalnych. Przeciętne dziecko nauczane w domu uczestniczy w wielu zajęciach z innymi dziećmi spoza rodziny i 98% bierze udział w dwóch lub więcej pozaprogramowych dziedzinach tygodniowo, takich jak wycieczki terenowe i lekcje muzyki, podaje raport.
Dzieci nauczane w domu przewyższają również regularnie innych uczniów na testach standardowych.
Raport pokazuje, że dzieci uczone w domu w Kanadzie osiągnęły średnio następujące wyniki: 80 procent w czytaniu, 76 procent w językach i 79 procent w matematyce. Uczniowie ze szkół publicznych i prywatnych osiągają średnio wyniki około 50-procentowe na obowiązkowych testach w tych samych przedmiotach.
W Stanach Zjednoczonych uczniowie kształceni w domu osiągają także najwyższe oceny na testach standardowych i przewyższają innych uczniów na testach do szkół średnich, włączając stypendialny test zdolnościowy.
W obu krajach rodzice dzieci nauczanych w domu są generalnie wyżej wykształceni, w stosunku do średniej krajowej. Przeważnie są to rodziny z obojgiem rodziców i mają więcej dzieci, niż średnia w całej populacji.
Patrick Basham z Instytutu Cato w Waszyngtonie i autor raportu powiedział, że był zaskoczony, widząc tak pozytywne wyniki nauczania domowego.
Ludzie myślą, że dzieci te są nerwowo chore, nietowarzyskie i nie mogą funkcjonować w normalnym środowisku. Ale prawda jest odwrotna. Uważam, że fakt, iż dzieci kształcone w domu mają lepsze wyniki, niż uczniowie ze szkół prywatnych, także zaskakuje ludzi. Nie jest to coś, co jest szeroko omawiane lub badane ? powiedział.
Dzieci nauczane w domu są wciąż niewielką mniejszością w Kanadzie, chociaż powiększa się liczba rodziców opowiadających się za tym modelem edukacji. W 1979 r. 2 tys. dzieci było kształconych w domu. Do roku 1996, 17 500 uczniów ? 0,4% wszystkich zarejestrowanych ? było nauczanych w domu. Najnowsze obliczenia wskazują, że liczba ta podniosła się w Kanadzie do 80 tys. dzieci. W Stanach Zjednoczonych liczba ta jest bliska jednego miliona.
Rodzice kształcą swoje dzieci w domu z różnych powodów, włączając pragnienie przekazywania szczególnych zasad wiary i wartości, zainteresowanie wyższymi osiągnięciami akademickimi i brak dyscypliny w szkołach publicznych, podaje raport.
Mimo że rodzice z niezliczonych i przeróżnych powodów nauczają swoje dzieci w domu, jednak głównym bodźcem jest niezadowolenie z edukacji publicznej, powiedziała Claudia Hepburn, dyrektor polityki edukacyjnej w Instytucie Frasera w Vancouver ? konserwatywnym instytucie nauk społecznych.
Domowe nauczanie jest legalne w całej Kanadzie, ale większość prowincji wymaga od rodziców przestrzegania prowincjonalnego prawodawstwa dotyczącego edukacji, co znaczy, że muszą oni zapewnić zadowalające nauczanie. Alberta jest jedyną prowincją, która finansuje domowe nauczanie.

(?)

 

Julie Smyth
Wyświetlony 4075 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.