Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 25 styczeń 2010 22:17

Paying Taxes 2009 ? raport PricewaterhouseCoopers i Banku Światowego

Napisane przez
Coroczny raport?Paying Taxes? ukazuje się już po raz trzeci. Tak samo jak wcześniejsze edycje, także tym razem przedstawia wyniki przekrojowych badań na temat legislacji podatkowej i praktyki fiskalnej na całym świecie z perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej. W tegorocznym raporcie podkreślono, że podatki są nieodzownym elementem życia społecznego. Są źródłem środków na podstawowe usługi publiczne niezbędne dla dobrze funkcjonującej gospodarki i społeczeństwa. I trudno się nie zgodzić z tak zdefiniowaną funkcją podatków. Niemniej uciążliwe i wysokie stawki podatkowe hamują prywatną inicjatywę, zniechęcają obywateli do samodzielności i przedsiębiorczości. W najnowszych badaniach zauważono bowiem, że wyższe stawki podatkowe wiążą się z mniejszymi inwestycjami sektora prywatnego, mniejszą liczbą przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 mieszkańca i mniejszą liczbą nowych przedsięwzięć. Na przykład 10-procentowy wzrost efektywnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych powoduje zmniejszenie współczynnika inwestycji do produktu krajowego brutto (PKB) o 2 punkty procentowe.


Islam najbardziej przyjazny dla biznesu.
Państwa przyjazne i nieprzyjazne dla przedsiębiorców.
Polska na 142. miejscu w rankingu.

W rankingu przyjazności dla biznesu najwyżej uplasowały się te systemy gospodarcze, które mają niższe i mniej skomplikowane podatki (Pozycja w rankingu uzależniona jest od średniej oceny danego kraju pod względem liczby płatności podatkowych, czasu potrzebnego na rozliczenie podatkowe i całkowitej stawki podatku). Są wśród nich: muzułmańskie Malediwy (1. miejsce w rankingu światowym) oraz Katar (2), chiński Hong Kong (3) oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (4). Co ciekawe, wśród 10 najbardziej przyjaznych państw dla biznesu jest tylko jedno (!) państwo europejskie ? Irlandia (6), dwa chrześcijańskie (Kiribati i Irlandia) i aż pięć muzułmańskich. Nie znajdziemy tutaj także Stanów Zjednoczonych Ameryki (46), które były niegdyś awangardą oświeconej państwowości i wolnej przedsiębiorczości. Natomiast najbardziej nieprzyjazne biznesowi są: Białoruś (181), Ukraina (180), Republika Kongo (179) oraz Republika Środkowoafrykańska (178). Polska znalazła się, niestety, na niechlubnym 142. miejscu w zestawieniu na 181 państw objętych badaniami (spadek aż o 20 miejsc w stosunku do poprzedniego raportu). W rzeczywistości oznacza to, że aż 141 państw na 181 objętych badaniami ma system podatkowy, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorców niż system polski! W rozszerzonej Unii Europejskiej gorzej od nas wypadła tylko Rumunia (146. miejsce); natomiast zdecydowanie lepiej od nas ? poza Białorusią i Ukrainą ? uplasowali się w rankingu nasi najbliżsi sąsiedzi: Litwa (57), Niemcy (80), Czechy (118), Słowacja (126) i Rosja (134). Bardziej przyjazne od Polski dla przedsiębiorców okazało się nawet tak egzotyczne państwo jak Kiribati (państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym ? 10. w rankingu), arabski Kuwejt (9) oraz Oman (8)? a nawet Botswana (17), Afganistan (49) i Kazachstan (49), Irak (43), Mongolia (79), czy Madagaskar (92).

W Europie najprzyjaźniejszy system podatkowy ma Irlandia (jak wspomniano wyżej ? 6. miejsce w rankingu światowym). Drugie miejsce wśród państw europejskich utraciła Wielka Brytania. Pomimo że brytyjskie wskaźniki w najmniejszym stopniu nie uległy pogorszeniu, to jednak Zjednoczone Królestwo (16. miejsce w rankingu światowym) zostało prześcignięte przez Danię (13) i Luksemburg (14).

Mniejsze podatki i? większe wpływy dla budżetu

Jak wykazały badania szybka i sprawna administracja podatkowa jest nie tylko mniej uciążliwa dla przedsiębiorców, ale często zapewnia wyższe wpływy do budżetu państwa. Np. na Mauritiusie w 2007 i 2008 roku skarb państwa zebrał o 4 mld rupii maurytyjskich (150 mln USD) więcej, niż przewidywano. Było to efektem działań rządu, który przez ostatnie trzy lata reformował system podatkowy. W działaniach tych skoncentrowano się na stworzeniu systemu zachęt dla przedsiębiorców w postaci niskich i prostych podatków w połączeniu z szybko i sprawnie działającą administracją. Przyjęta strategia przyniosła budżetowi państwa wymierne korzyści finansowe.

Najczęstszą formą usprawniania systemów podatkowych było zmniejszanie stawek podatku dochodowego od osób prawnych. W ciągu ostatnich czterech lat taką zmianę wprowadzono w ponad 60 krajach. Obecnie wiele rządów rozumie, że może zwiększać wpływy z tytułu podatków, jeśli obniży stawki podatkowe i skłoni większą liczbę przedsiębiorców do przestrzegania coraz bardziej korzystnych zasad rozliczania się z fiskusem. Jako ilustrację tej tendencji wskazuje się obniżki podatków, które miały miejsce w Federacji Rosyjskiej w 2001 roku. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych spadła tam z 25% do 24%, a dodatkowo małe przedsiębiorstwa mogły skorzystać z jeszcze bardziej obniżonych stawek podatku. Mimo tych redukcji wpływy budżetu z tytułu podatków rosły ? w ciągu kolejnych trzech lat średnio o 14% rocznie. Szczegółowe analizy pokazały, że zwiększone przychody budżetu wynikały z faktu, że przedsiębiorcy chętniej niż w poprzednich latach prowadzili działalność gospodarczą zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa.

(...)


Wyświetlony 3001 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.