poniedziałek, 25 styczeń 2010 22:17

Paying Taxes 2009 ? raport PricewaterhouseCoopers i Banku Światowego

Napisane przez
Coroczny raport?Paying Taxes? ukazuje się już po raz trzeci. Tak samo jak wcześniejsze edycje, także tym razem przedstawia wyniki przekrojowych badań na temat legislacji podatkowej i praktyki fiskalnej na całym świecie z perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej. W tegorocznym raporcie podkreślono, że podatki są nieodzownym elementem życia społecznego. Są źródłem środków na podstawowe usługi publiczne niezbędne dla dobrze funkcjonującej gospodarki i społeczeństwa. I trudno się nie zgodzić z tak zdefiniowaną funkcją podatków. Niemniej uciążliwe i wysokie stawki podatkowe hamują prywatną inicjatywę, zniechęcają obywateli do samodzielności i przedsiębiorczości. W najnowszych badaniach zauważono bowiem, że wyższe stawki podatkowe wiążą się z mniejszymi inwestycjami sektora prywatnego, mniejszą liczbą przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 mieszkańca i mniejszą liczbą nowych przedsięwzięć. Na przykład 10-procentowy wzrost efektywnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych powoduje zmniejszenie współczynnika inwestycji do produktu krajowego brutto (PKB) o 2 punkty procentowe.


Islam najbardziej przyjazny dla biznesu.
Państwa przyjazne i nieprzyjazne dla przedsiębiorców.
Polska na 142. miejscu w rankingu.

W rankingu przyjazności dla biznesu najwyżej uplasowały się te systemy gospodarcze, które mają niższe i mniej skomplikowane podatki (Pozycja w rankingu uzależniona jest od średniej oceny danego kraju pod względem liczby płatności podatkowych, czasu potrzebnego na rozliczenie podatkowe i całkowitej stawki podatku). Są wśród nich: muzułmańskie Malediwy (1. miejsce w rankingu światowym) oraz Katar (2), chiński Hong Kong (3) oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (4). Co ciekawe, wśród 10 najbardziej przyjaznych państw dla biznesu jest tylko jedno (!) państwo europejskie ? Irlandia (6), dwa chrześcijańskie (Kiribati i Irlandia) i aż pięć muzułmańskich. Nie znajdziemy tutaj także Stanów Zjednoczonych Ameryki (46), które były niegdyś awangardą oświeconej państwowości i wolnej przedsiębiorczości. Natomiast najbardziej nieprzyjazne biznesowi są: Białoruś (181), Ukraina (180), Republika Kongo (179) oraz Republika Środkowoafrykańska (178). Polska znalazła się, niestety, na niechlubnym 142. miejscu w zestawieniu na 181 państw objętych badaniami (spadek aż o 20 miejsc w stosunku do poprzedniego raportu). W rzeczywistości oznacza to, że aż 141 państw na 181 objętych badaniami ma system podatkowy, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorców niż system polski! W rozszerzonej Unii Europejskiej gorzej od nas wypadła tylko Rumunia (146. miejsce); natomiast zdecydowanie lepiej od nas ? poza Białorusią i Ukrainą ? uplasowali się w rankingu nasi najbliżsi sąsiedzi: Litwa (57), Niemcy (80), Czechy (118), Słowacja (126) i Rosja (134). Bardziej przyjazne od Polski dla przedsiębiorców okazało się nawet tak egzotyczne państwo jak Kiribati (państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym ? 10. w rankingu), arabski Kuwejt (9) oraz Oman (8)? a nawet Botswana (17), Afganistan (49) i Kazachstan (49), Irak (43), Mongolia (79), czy Madagaskar (92).

W Europie najprzyjaźniejszy system podatkowy ma Irlandia (jak wspomniano wyżej ? 6. miejsce w rankingu światowym). Drugie miejsce wśród państw europejskich utraciła Wielka Brytania. Pomimo że brytyjskie wskaźniki w najmniejszym stopniu nie uległy pogorszeniu, to jednak Zjednoczone Królestwo (16. miejsce w rankingu światowym) zostało prześcignięte przez Danię (13) i Luksemburg (14).

Mniejsze podatki i? większe wpływy dla budżetu

Jak wykazały badania szybka i sprawna administracja podatkowa jest nie tylko mniej uciążliwa dla przedsiębiorców, ale często zapewnia wyższe wpływy do budżetu państwa. Np. na Mauritiusie w 2007 i 2008 roku skarb państwa zebrał o 4 mld rupii maurytyjskich (150 mln USD) więcej, niż przewidywano. Było to efektem działań rządu, który przez ostatnie trzy lata reformował system podatkowy. W działaniach tych skoncentrowano się na stworzeniu systemu zachęt dla przedsiębiorców w postaci niskich i prostych podatków w połączeniu z szybko i sprawnie działającą administracją. Przyjęta strategia przyniosła budżetowi państwa wymierne korzyści finansowe.

Najczęstszą formą usprawniania systemów podatkowych było zmniejszanie stawek podatku dochodowego od osób prawnych. W ciągu ostatnich czterech lat taką zmianę wprowadzono w ponad 60 krajach. Obecnie wiele rządów rozumie, że może zwiększać wpływy z tytułu podatków, jeśli obniży stawki podatkowe i skłoni większą liczbę przedsiębiorców do przestrzegania coraz bardziej korzystnych zasad rozliczania się z fiskusem. Jako ilustrację tej tendencji wskazuje się obniżki podatków, które miały miejsce w Federacji Rosyjskiej w 2001 roku. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych spadła tam z 25% do 24%, a dodatkowo małe przedsiębiorstwa mogły skorzystać z jeszcze bardziej obniżonych stawek podatku. Mimo tych redukcji wpływy budżetu z tytułu podatków rosły ? w ciągu kolejnych trzech lat średnio o 14% rocznie. Szczegółowe analizy pokazały, że zwiększone przychody budżetu wynikały z faktu, że przedsiębiorcy chętniej niż w poprzednich latach prowadzili działalność gospodarczą zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa.

(...)


Wyświetlony 3117 razy
Więcej w tej kategorii: « Prognozy, proroctwa, fantazje Bojkot »
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.