Nr 11/23 listopad 2003

Nr 11/23 listopad 2003

 

W numerze:


czwartek, 11 listopad 2010 20:26

Pomniki chorej pamięci

Napisane przez
Postać Stanisława Balińskiego, związanego z grupą poetycką "Skamander", pozostaje w cieniu zapoznania, podobnie jak jego twórczość, choć to jeden z najwybitniejszych, najwrażliwszych liryków ubiegłego wieku, W wierszu poświęconym agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku, dał przejmujące świadectwo rosyjskiego imperialnego bestialstwa, formułując tragiczny testament polskości. Do ojczyzny, okupowanej przez komunistów, już nie wrócił. Inni skamandryci włączyli się w propagowanie socrealizmu. Obsypano ich nagrodami państwowymi. J. Iwaszkiewicz został nawet honorowym górnikiem PRL. J. Tuwim doczekał się pomnika w modnym stylu ławkowym.
czwartek, 11 listopad 2010 20:25

Damnosa hereditas

Napisane przez
Jak się nie nudzić na scenie tak małej, Tak niemistrzowsko zrobionej, Gdzie wszystkie wszystkich Ideały grały A teatr życiem płacony. (Cyprian Kamil Norwid, fragment utworu Marionetki) Paranoja ma to do siebie, że nie dostrzega się prawdziwego obrazu rzeczywistości (Timothy Garton Ash)
czwartek, 11 listopad 2010 20:23

Złudne szaty króla

Napisane przez
Często pojawiające się w mediach pojęcie "społeczeństwo obywatelskie" odwołuje się do formy organizacji społecznej alternatywnej wobec narodu, wspólnoty religijnej, grupy etnicznej czy rodu. Nie-przypadkowo pojawiało się w osiemnastowiecznych sporach dotyczących kształtu konstytucji Stanów Zjednoczonych. Próbowano wówczas znaleźć zwornik społeczny dostatecznie silny, by połączył przybyszów z różnych stron, a przy tym nie niszczył ich odmienności i nie wymagał od nich porzucania tradycji, które uważali za cenne.
czwartek, 11 listopad 2010 20:22

Dlaczego UPR ma niskie poparcie?

Napisane przez
30 września odbył się w Warszawie protest taksówkarzy przeciwko zapowiedzianej konieczności montowania od początku 2004 roku kas fiskalnych. W ich rozumieniu urządzenie to nie jest potrzebne, ponieważ posiadają już odpowiednie do rozliczania się z klientami i urzędami. Dlatego przyjechali tłumnie do stolicy.
czwartek, 11 listopad 2010 20:20

Walka o bilety

Napisane przez
Lublin jest miastem niemałym, liczącym prawie 400 tys. mieszkańców. Sporą ich część stanowią studenci uczący się w kilku uczelniach wyższych (działają tu dwa uniwersytety, politechnika, akademie rolnicza i medyczna) oraz w wielkiej liczbie szkół niepublicznych. Studenci są nieodłącznym elementem miejskiej społeczności, dającym zatrudnienie niemałej liczbie ludzi. Student musi mieć gdzie mieszkać, coś zjeść, w co się ubrać. Musi także w jakiś sposób dojechać na uczelnię, jeżeli mieszka w dalekim zakątku miasta.
czwartek, 11 listopad 2010 20:19

Pod patronatem Mackiewicza

Napisane przez
Nagroda im. Józefa Mackiewicza (ustanowiona w 2000 r.) przyznawana jest najlepszej książce wydanej w danym roku, w kategoriach prozy, poezji i eseju. W skład jury wchodzą: Marek Nowakowski (przewodniczący), Kazimierz Orłoś, Włodzimierz Odojewski, Stanisław Michalkiewicz, Rafał Ziemkiewicz, Zbigniew Zarywski (jeden z fundatorów Nagrody). Nominacje za rok 2002 były następujące:
czwartek, 11 listopad 2010 20:17

Czy ziomkostwa są zagrożeniem dla Polski?

Napisał
Organizacje skupiające Niemców wysiedlonych po II wojnie światowej były ulubionym tematem komunistycznej propagandy. Po 1989 roku okazało się, że dała ona skutki odwrotne do zamierzonych i często absurdalne. Bywało, że środowiska realizujące program jednoznacznie sprzeczny z polskim interesem narodowym postrzegano jako przyjaciół, a liderzy organizacji nie uznających granic naszego państwa pretendowali do godności honorowych obywateli polskich miast.
czwartek, 11 listopad 2010 20:12

Swój wśród obcych, obcy wśród swoich

Napisane przez
W wieku 35 lat, kiedy mijał już dwunasty rok jego kapłaństwa i służ-by Bogu, przeżył czas wielkich wzburzeń, wewnętrznego dramatu i dylematu sumienia. Niedługo przed śmiercią matka nie miała odwagi dłużej ukrywać, że nie jest jej rodzonym, a tylko wychowywanym synem.
czwartek, 11 listopad 2010 18:12

Indianie poligloci

Napisała
Większości ludzi amerykański Thanksgiving kojarzy się tylko z wielkim jedzeniem, z indykiem w roli głównej. Niektórzy wiedzą, że jest to posiłek przypominający ten, wydany niegdyś na cześć Indian przez Pielgrzymów. Przypomnijmy więc nieco tę historię i rozwiejmy mity krążące wokół tego wydarzenia.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.