Nr 9/69 ? wrzesień 2007

Nr 9/69 ? wrzesień 2007

 

W numerze:


poniedziałek, 03 maj 2010 09:39

Żałuj!

Napisane przez
Socjaliści z rządu wraz z "wrażliwymi" dziennikarzami zaaplikowali nam przymusową terapię smutku w postaci żałoby narodowej. I jak zwykle do swoich politycznych celów władza postanowiła wartościować śmierć - dzieląc ją na mniej i więcej wartą.
poniedziałek, 03 maj 2010 09:38

Prawo do bezprawia

Napisane przez
Zdecydowaną większość współczesnych człowiekowatych charakteryzują dwa kluczowe parametry. Pierwszym są szeroko otwarte umysły. Drugim - bezrefleksyjna pogoń za postępem. A ponieważ otwarte umysły gnają za nim coraz prędzej, nie zauważają, jak wiatr wysusza im mózgi. No, po prostu nic nie zostaje.
poniedziałek, 03 maj 2010 09:37

Działania na rzecz ludzkiego działania

Napisane przez
Złe systemy społeczne, z natury szkodliwe dla istot ludzkich, należałoby odrzucić, a w ich miejsce wprowadzić rozwiązania korzystne dla społeczeństwa.
poniedziałek, 03 maj 2010 09:34

Hebanowy socjalizm

Napisał
W 1949 roku Friedrich August von Hayek pisał: W świetle najnowszej historii okazuje się dość dziwne, że świadomość tego, iż władza decyzyjna spoczywa w rękach zawodowych sprzedawców używanych idei, nie jest jeszcze powszechna. Gdy obserwujemy współczesną scenę polityczną, sąd wydany pół wieku temu wydaje się nad wyraz trafny. Walka o reelekcję odbywa się wedle sprawdzonej od lat metody, polegającej na kupowaniu elektoratu. Klasycznym przykładem może być postać Roberta Mugabe, prezydenta Zimbabwe od 20 lat. Kraj rządzony przez Partię ZANU, na czele której stoi prezydent, wpisał się w historię gospodarki kilkoma niechlubnymi rekordami, które przez wiele lat trudno będzie pobić.
poniedziałek, 03 maj 2010 09:28

Wrocław obcy Polakom?

Napisał
Poświęcona Wrocławiowi książka Gregora Thuma spotkała się z wieloma entuzjastycznymi ocenami. I rzeczywiście- unikatem jest stworzone przez Niemca dzieło o śląskiej historii, zawierające podobny ładunek kojącej polskie uczucia empatii. Recenzenci pomijają jednak milczeniem wiele wątków pracy.
poniedziałek, 03 maj 2010 09:27

Poznawanie Innych

Napisane przez
O tej instytucji przez lata było głucho. W propagandzie PRL przez lata uważano ją za reakcyjną i imperialistyczną, zatem skazana została na zapomnienie.
poniedziałek, 03 maj 2010 09:25

Teksty Heydla

Napisał
Niewiele osób wie, że Polska może się poszczycić wybitnymi naukowcami, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym propagowali liberalizm gospodarczy. Byli to uczeni z tzw. szkoły krakowskiej w ekonomii. Jej najwybitniejszymi przedstawicielami byli profesor Adam Krzyżanowski, profesor Ferdynand Zweig oraz profesor Adam Heydel. Przemyślenia tego ostatniego przybliża nam Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska poprzez opublikowaną w 2006 roku 250-stronicową książkę pod tytułem Wybór tekstów. Pozycja ta po raz pierwszy została wydana w 1929 roku, a w ogóle nie straciła na aktualności.
poniedziałek, 03 maj 2010 09:23

Kłamstwo Bastylii

Napisane przez
14 lipca 1789 roku lud Paryża zdobył Bastylię, nazywaną symbolem tyranii. Wydarzenie to ogłoszono później początkiem Wielkiej Rewolucji Francuskiej, jego zaś rocznica obchodzona jest we Francji jako święto narodowe.
poniedziałek, 03 maj 2010 09:22

Judeochrześcijaństwo

Napisał
Wzbogacenie rzeczownika przymiotnikiem albo przedrostkiem jest zabiegiem mającym na celu zmianę pierwotnego sensu takiego słowa. Na przykład sprawiedliwość, zgodnie z definicją Ulpiana Domicjana, jest rozumiana jako niezłomna i stała wola oddawania drugiemu tego, co mu się należy. Jeżeli jednak do rzeczownika "sprawiedliwość" dodamy przymiotnik "społeczna", to już nie wiemy tak dokładnie, co to sformułowanie wyraża. Na pewno czymś różni się od sprawiedliwości, a jeśli czymś różni się od sprawiedliwości, to nie jest sprawiedliwością, to chyba jasne. A skoro nie jest sprawiedliwością - to czym jest? Coś, co nie jest sprawiedliwością, można nazwać niesprawiedliwością. I rzeczywiście -bliższa analiza "sprawiedliwości społecznej" prowadzi do wniosku, że pod tym pojęciem kryje się praktyka dostarczania pozorów legalności rabunkowi współobywateli za pośrednictwem instytucji władzy publicznej. Ze sprawiedliwością nie ma to, oczywiście, nic wspólnego, dlatego też sprawiedliwością nazywane być nie może, zatem nazywane jest sprawiedliwością społeczną, bo…

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.