Wyświetlenie artykułów z etykietą: Historia

wtorek, 31 sierpień 2010 19:43

Kârlis Ulmanis

Do dziś zachował się 15 km od miasteczka Dobele w Běrze - kraina Zemgale - obecnie dom-muzeum, w pięknym ogrodzie i sielskiej okolicy "Piksas", dom, w którym urodził się 4 września 1877 Kârlis Ulmanis, w rodzinie średniozamożnego gospodarza.

poniedziałek, 30 sierpień 2010 10:31

Polski "Trzeci Maj"

Kolejna rocznica sławnej Konstytucji polskiej z 1791 roku winna skłonić nas do szerszej, pogłębionej refleksji nad historią Rzeczypospolitej ostatnich 300 lat... Nie będą to ? bo być nie mogą ? refleksje wesołe. Cokolwiek "odpustowa" aura dorocznego święta 3 Maja, począwszy od odzyskania niepodległości półtorej dekady temu, utrudnia racjonalne myślenie o naszej Ojczyźnie, ciągle uwikłanej w sprzeczności, konflikty, dramaty. Okazało się bowiem, że obalenie "komuny" nie wystarczy do zaprowadzenia ładu moralnego i dostatku materialnego, nie zbuduje "samo przez się" autostrad i nie zniweluje bezrobocia. Liczba samotnych matek i bezdomnych kloszardów wcale nie maleje wraz ze wzrostem demokracji, wręcz odwrotnie. Jak to się dzieje?

poniedziałek, 30 sierpień 2010 10:30

Prawdziwy koniec wojny

Obchody 9 maja, jako 60. rocznicy Dnia Zwycięstwa, są oczywistym fałszem historycznym. Nawet nie interpretacją, do tego każdy ma prawo, lecz - powtórzmy- fałszowaniem historii, bo przeinaczaniem faktów. Przypatrzmy się więc faktom.

poniedziałek, 30 sierpień 2010 08:34

W czasie egzekucji grano marsze

Z prof. Mirosławem Piotrowskim, Kierownikiem Katedry Historii Najnowszej KUL, Posłem do Parlamentu Europejskiego rozmawia Hanna Karp

poniedziałek, 30 sierpień 2010 08:33

W uznaniu zasług utrwalacza

To, czego nie dokonało całe nazistowskie wychowanie w szkole, dokonał on Solomon Morel – przez jedną noc nauczyłem się hitlerowskiej piosenki Horstwesellied – wspomina Gerhard Gruschka. Miał 14 lat, gdy trafił do świętochłowickiego łagru "Zgoda".

niedziela, 29 sierpień 2010 10:57

Geneza "Polski Lubelskiej"

22 lipca 1944 r. rozplakatowano na murach Chełma i okolic szumny "Manifest PKWN", naprawdę spreparowany na moskiewskim Kremlu dwa dni wstecz, a przez 45 lat PRL-u opiewany w namolnej propagandzie jako niemal "poczęcie" Polski Ludowej. Do Lublina komuniści spod znaku Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego dotarli w rzeczywistości dopiero 15 sierpnia... Miasto to było wybrane chyba z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze z uwagi na tradycje historyczne (Tymczasowy Rząd Ludowy RP Ignacego Daszyńskiego z 7 listopada 1918 r.); po drugie- było pierwszym większym miastem zdobytym przez Armię Czerwoną na zachód od tzw. linii Curzona.

niedziela, 29 sierpień 2010 10:56

Antykościelne gry SB

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych SB prowadziła wiele gier operacyjnych przeciwko księżom. W stanie wojennym zarówno SB, jak i Urząd ds. Wyznań inwigilowały stan kapłański. Stworzono specjalne kryteria oceny postaw księży, których dzielono na trzy podstawowe grupy: lojalni, nielojalni i nierozpoznani. W latach osiemdziesiątych stwierdzono, że ok. 800 kapłanów zagraża ustrojowi socjalistycznemu, bezpieczeństwu państwa i racji stanu wojennego. Wyselekcjonowanie tych księży było próbą spacyfikowania najbardziej groźnych kapłanów, zaangażowanych w niezależną działalność i sympatyzujących z "Solidarnością".

niedziela, 29 sierpień 2010 10:55

Powstanie Warszawskie

Ubiegłoroczne uroczystości rocznicowe Powstania Warszawskiego, pierwsze na tak wielką skalę i zorganizowane z wielkim rozmachem oraz mądrością, z wykorzystaniem wszelkich możliwości medialnych, także elektronicznych, co świadczy o sięgnięciu po nowoczesne i atrakcyjne środki w prezentowaniu tematu - owocują nadal.

niedziela, 29 sierpień 2010 10:54

Krótko

Anglicy z pewnym zdziwieniem po 60 latach odkryli, że prawie połowa informacji wywiadowczych, które w czasie II wojny światowej otrzymywał ich rozsławiony wywiad, pochodziła od wywiadu polskiego.

niedziela, 29 sierpień 2010 09:10

Agresja bolszewicka 1939

Wczesnym, pogodnym świtem 17 września 1939 r. Armia Czerwona przekroczyła wschodnie granice RP na całej ich linii, łamiąc samowolnie układ o nieagresji z lipca 1932 r. Doszło do tego w konsekwencji tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia tegoż roku, gdzie zaplanowano rozbiór Polski wzdłuż linii rzek Wisły, Narwi, Bugu i Sanu. Stalin nie chciał jednak wystąpić w opinii świata jako współagresor z III Rzeszą, która już od prawie trzech tygodni atakowała bezwzględnie Rzeczpospolitą, lecz usiłował postawić się w roli "elementu neutralnego". W niesłychanie obłudnej i kłamliwej nocie, wręczonej w Narkomindiele naszemu ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu 17 września nad ranem, stwierdzano niezgodnie z prawdą, że po 10 dniach wojny polsko-niemieckiej Państwo Polskie przestało faktycznie istnieć.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.