Wyświetlenie artykułów z etykietą: Nadesłane

poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:21

Wychowawca

www.wychowawca.pl

poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:20

O etykę dla pedagogiki

Przedmiotem rozważań zamieszczonych w kolejnym, dziesiątym numerze "Cywilizacji" jest etyka w kontekście pedagogiki. W tradycji klasycznej pedagogika była dziedziną moralności i stanowiła centrum kultury-paidei.

poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:19

V tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii już w sprzedaży

We wrześniu ukazał się V tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii obejmujący hasła na litery Iq?J?Ko.
Powszechna Encyklopedia Filozofii ukazuje się od roku 2000 nakładem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (oddział Societé Internazionale Tommaso d'Aquino) z siedzibą w Lublinie. Jest to pierwsza w dziejach nauki polskiej encyklopedia filozofii i piąte tego typu wydawnictwo na świecie. Powszechna Encyklopedia Filozofii została ofiarowana Narodowi Polskiemu na ręce Ojca Świętego Jana Pawła II.
Celem Powszechnej Encyklopedii Filozofii jest dać rzetelne podstawy dla pełnego rozwoju klasycznie rozumianej kultury, a więc: nauki, etyki, sztuki (techniki) oraz religii.

poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:18

BIBLIOTEKA CYWILIZACJI

O narodzie i państwie to pierwsze polsko-łacińskie wydanie napisanej w 1926 r. w języku łacińskim pracy o. Jacka Woronieckiego Quaestio disputata de natione et statu civili. Nowatorską i w sposób oryginalny poprowadzoną refleksję nad narodem o. Woronieckiego uzupełnia w aneksie jego odpowiedź na międzynarodową ankietę o stosunku nacjonalizmu do katolicyzmu, ogłoszoną przez Maurycego Voussard. O. Woroniecki wskazuje na doniosłą rolę narodu w rozwoju moralnym każdej osoby przeciwstawiając się jednocześnie teoriom egoizmu narodowego. Naród, jako pewna "obyczajowa więź" pomiędzy jego członkami, ma za zadanie usprawniać człowieka do wyboru dobra moralnego. Kwestia o narodzie składa się z siedmiu artykułów, w których dyskutowane są: problem różnicy pomiędzy narodem a państwem, problem celu narodu i państwa, naturalnego pochodzenia narodu i państwa, obowiązywania praw moralnych w życiu jednostki oraz państwa i narodu, wyższości narodu wobec państwa, problem hierarchii miłości wobec rodaków i współobywateli oraz zagadnienie państwa narodowego. Prezentowana praca O narodzie i państwie wprowadza nas w scholastyczną tradycję dyskutowania podyktowanego gorącym pragnieniem dotarcia do prawdy, uniknięcia poznawczych błędów i ich skutków.

poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:17

Syndrom aborcyjny - cierpienie, o którym mówi się za mało

Środowiska feministyczne bardzo często przedstawiają aborcję tak, jakby to był niegroźny zabieg, np. usunięcie migdałów, po którym można czuć się tylko lepiej. Jeszcze częściej w ogóle nie mówi się o konsekwencjach dla życia psychicznego kobiety, która zabiła dziecko poczęte.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.