Grażyna Ślęzak

Grażyna Ślęzak

wtorek, 31 sierpień 2010 20:14

Fałszywe ścieżki pamięci

Podobno każde pokolenie ma prawo napisać na nowo historię swojego narodu. Takie uprawnienie ma wynikać z przyrastających naukowych odkryć, badawczych uściśleń, a także nowych kontekstów, rodzących się z doświadczeń kolejnych generacji. Przynajmniej części tych założeń nie sposób odmówić racji. Zarazem trudno wyzbyć się niepokoju o to, czy nowe opisy dziejów zachowają elementarną prawdę.

wtorek, 31 sierpień 2010 19:02

Podróże leczą z kompleksów

Teoretycznie istnieje cały szereg powodów, z których Polacy mogą mieć poczucie niższości. Listę taką można by złożyć np. z danych makroekonomicznych, jakości dróg, przeciętnej stopy życiowej czy miejskich krajobrazów, nad którymi pastwiono się wytrwale przez całe 45 lat. Taka galeria powodów do wstydu nie jest zresztą niczym specjalnie złym – o ile działa dopingująco. Dostrzeganie dysproporcji może wyzwalać pragnienie nadrobienia dystansu, a nawet rodzić prawdziwie twórcze moce. Poznając najpiękniejsze i najbogatsze zakątki Europy, czasem dojdziemy też do wniosku, że niektóre powszechne wśród nas kompleksy są nie tylko nieuzasadnione, lecz wręcz przeciwnie.

niedziela, 29 sierpień 2010 11:09

"Wypędzeni" nie dają za wygraną

W trwającej blisko 60 lat działalności organizacji "wypędzonych", jak i polityce państwa niemieckiego w sprawie zmian granic dokonanych w 1945 r., zachodziła znaczna ewolucja. Z niektórych celów za Odrą zrezygnowano, a przynajmniej – nie głosi się ich już tak stanowczo. Inne – są postulatami powtarzanymi z tą samą mocą już od pokoleń.

piątek, 20 sierpień 2010 12:36

Aborcja w czasach skutecznej antykoncepcji?

Trudno odmówić komukolwiek prawa samodzielnego stanowienia w kwestii posiadania lub nieposiadania dzieci. Ta wolność decydowania nie może jednak polegać na uprawnieniu do odbierania prawa istnienia żyjącym. Jeśli nawet poda się w wątpliwość równoprawny status płodu i osoby już urodzonej - sam fakt, że rozwijający się w ciele kobiety nowy "zespół tkanek" jest jednak początkiem jednostki ludzkiej, winien rodzić określone konsekwencje.

Forma wywiadu z samą sobą, w którym rzekome dwie osoby zwracając się do siebie używają form w rodzaju proszę pani może robić wrażenie wypowiedzi dość dziwacznej. Autorka kilkakrotnie przywołuje jednak powód. Ma być nim śmierć, której spodziewa się w nieodległej przyszłości.

sobota, 31 lipiec 2010 18:00

Anatomia bestii

Fenomen Hitlera i Trzeciej Rzeszy to problem, z którym od sześćdziesięciu lat "mocują się" autorzy tysięcy książek.

Wiosną 1945 roku los Polski i całej Europy Środkowej był już przesądzony. Zdradą jałtańską nasi sojusznicy "legalizowali" zdobycze sowieckiej agresji z 1939 r. Zachodnia granica ZSRR miała przebiegać w przybliżeniu wzdłuż linii wyznaczonej paktem Ribbentrop-Mołotow, czyli układu, od którego zaczęła się najstraszliwsza z wojen. Roosevelt, przez krótkowzrocznych Amerykanów zwany "wielkim" a przez Polaków wyłącznie umysłowo ociężałym łajdakiem, beztrosko oddawał komunistycznej Rosji władzę nad ogromną częścią kontynentu. W pełnych chaosu ostatnich tygodniach Trzeciej Rzeszy doszło jednak do tajemniczego epizodu. Czy był wynikiem tego, że jeden z najwybitniejszych generałów US Army nie mógł się pogodzić z oddaniem kilku europejskich narodów w niewolę totalitarnego imperium - stalinowskiej satrapii, która zaledwie parę lat wcześniej była sojusznikiem Hitlera?

wtorek, 29 czerwiec 2010 17:02

Dokąd zmierza Ukraina?

Dwukrotnie większe od Polski państwo ze stolicą w Kijowie może trwale zmienić układ sił w Europie środkowej i wschodniej. Obrany przez nie kierunek rozwoju ciągle nie jest jednak przesądzony.

wtorek, 29 czerwiec 2010 12:38

Niemcy cierpieli najwięcej

W Koncepcji merytorycznego kształtu Centrum Przeciw Wypędzeniom jego projektodawcy stwierdzają, że deportacje i przesiedlenia dotknęły w XX w. od 50 do 80 milionów ludzi. Argumentem o "uniwersalności" projektowanej instytucji ma zapewne być stwierdzenie: duża część narodów europejskich cierpiała z powodu tej przemocy: Bułgarzy, Finowie, Estończycy, Niemcy, Grecy, Włosi, narody kaukaskie, Tatarzy krymscy, Chorwaci, Łotysze, Litwini, Austriacy, Rosjanie, Serbowie, Słoweńcy, Tyrolczycy, Turcy, Ukraińcy i wiele małych, prawie zapomnianych narodów. Można się tylko domyślać, czy dla Eriki Steinbach, jej "naukowców" i "historyków" Polska to naród mały czy też prawie zapomniany. Być może, jedno i drugie. W końcu wielu "wypędzonych" robiło kiedyś wszystko, co w ich mocy, by Polacy stali się narodem jak najmniejszym i o którym jak najszybciej będzie można zapomnieć.

poniedziałek, 28 czerwiec 2010 21:39

O tym, jak wyzbyć się własnego dorobku

Kiedy Ronald Reagan w sędziwym wieku zaczął tracić pamięć, jego otoczenie zadbało o to, by w przestrzeni publicznej nie zaczęły funkcjonować niefortunne i niepożądane wypowiedzi tak zasłużonego człowieka. W efekcie pogarszającego się stanu zdrowia mogłyby mieć one bowiem charakter dalece niespójny, nielogiczny czy wręcz absurdalny. Czyli wypowiedzi takich, jakich sam prezydent nigdy by nie wygłosił, gdyby nie okoliczność radykalnie pogarszającego się z wiekiem stanu zdrowia.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.