Arkadiusz Meller

Arkadiusz Meller

wtorek, 30 marzec 2010 22:34

PAX po latach

Bez wątpienia zagadnienie działającego w czasie PRL, a także przez pewien czas już w III RP, Stowarzyszenia PAX jest bodaj jednym z najbardziej budzących wątpliwości. Już sam fakt, że na jego czele stanął Bolesław Piasecki ? przywódca antykomunistycznej i nacjonalistycznej Falangi, a w czasie wojny Konfederacji Narodu ? świadczy, że był to ruch o dość zadziwiającym składzie personalnym. Okoliczność, że PAX sam starał się być pośrednikiem między Kościołem a władzami, tym samym akceptując w pewnym zakresie marksizm, przy jednoczesnym podkreślaniu swojej katolickości, powoduje, że doczekał się określeń, z których najłagodniejsze mówią o jego kolaboracji. Z kolei niektóre środowiska o prawicowej proweniencji, stojąc na gruncie realizmu politycznego, podkreślają zasługi PAX dla ocalenia depozytu wiary katolickiej przed materialistyczną ideologią.

poniedziałek, 01 marzec 2010 19:06

Wiara i rozum

Niewątpliwie od czasów oświecenia, a zwłaszcza od epoki pozytywizmu, uważa się powszechnie, że wiara i rozum czy też, mówiąc ściślej, Kościół i nauka należą do dwóch przeciwstawnych sfer, które w żadnej mierze do siebie nie przystają. Sfera sacrum utożsamiana jest przeważnie z mitami niepopartymi racjonalnymi przesłankami, a sam Kościół uchodzi za wroga wszelkiej refleksji filozoficznej. Magisterium wielokrotnie wypowiadało się na tematy filozoficzne, a sam Kościół w ciągu wieków wielokrotnie poruszał zagadnienie relacji między wiarą a rozumem.
 
piątek, 12 luty 2010 00:22

O demokracji, demolatrii i tradycji

W europejskiej historiozofii od końca XIX wieku wyraźnie można dostrzec przekonanie o postępującym upadku cywilizacji łacińskiej. Czy według Pana Profesora jest to związane z rozwojem idei demokratycznej, która obecnie, wskutek deifikacji, zdaje się przybierać postać demolatrii? - z profesorem JACKIEM BARTYZELEM rozmawia Arkadiusz Meller
wtorek, 02 luty 2010 03:27

Kult państwa

 

Ocena dorobku społeczno-politycznego Polski po roku 1989 w ostatnim czasie jest zagadnieniem stale przyciągającym uwagę zarówno publicystów, jak i naukowców. Na powyższy dyskurs nałożył się także spór o ocenę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.