Artur Adamski

Artur Adamski

sobota, 31 lipiec 2010 19:19

Armia Krajowa we Wrocławiu

W ośrodkach z dużą liczbą ludności niemieckiej, takich jak Katowice czy Poznań, konspiracja działała w warunkach szczególnie niebezpiecznych. Stąd też nie rozwinęła się do rozmiarów np. warszawskiej. We Wrocławiu Polacy stanowili znikomy procent, byli doskonale rozpoznawani przez gestapo i dziesiątkowani wyjątkowo nasilonymi represjami. Pomimo tego powstał polski ruch oporu - prawie dziś zapomniany, a zasługujący przecież na pamięć.

sobota, 31 lipiec 2010 18:28

Najważniejsze ze Świąt

Choć znaczenie wyrazów jest dyktowane przez zwyczaj językowy, używanie słowa święto dla wszelkiego rodzaju historycznych rocznic, a także przeróżnych dni kobiet czy hydraulików - jest dziełem nieporozumienia. Etymologia wskazuje jednoznaczne wynikanie tego pojęcia ze sfery związanej z boskością i oddzielonej od tego, co świeckie.

sobota, 31 lipiec 2010 15:07

Nie potrafimy być mocarstwem?

Jerzy Giedroyc stwierdził kiedyś, że niepowodzenia w budowie pozycji Polski wynikały z braku koncepcji jej rozwoju.

sobota, 31 lipiec 2010 12:56

Historia do słuchania

Pod jednym względem za komuny było lepiej ? można było słuchać Wolnej Europy.

wtorek, 29 czerwiec 2010 23:00

Naród zdekapitowany

Niewiele narodów doświadczyło wyniszczenia swej elity przywódczej w stopniu podobnym do naszego. Spustoszenie, wywołane zbrodniami hitlerowskich i radzieckich okupantów, ciągle odciska się na jakości kolejnych generacji. Fatalny jest jednak nie tylko sam dotkliwy fakt braku wielu wspaniałych ludzi i ich następców.

wtorek, 29 czerwiec 2010 22:29

Nowe spojrzenie na Wojaczka

Najczęściej Rafał Wojaczek kojarzony jest jako autor nihilistycznych liryków, jeden z "kaskaderów literatury", inicjator spektakularnych awantur, których legendę wzmocniła samobójcza śmierć.

Zbrodnie ukraińskich nacjonalistów są jedną z największych "białych plam" polskiej świadomości historycznej.

wtorek, 29 czerwiec 2010 16:37

Wspólny interes i historyczne podziały

Jerzy Giedroyc i Zbigniew Brzeziński powtarzali jednym głosem: Niepodległa Ukraina jest dla Polski ważniejsza, niż przynależność do NATO. Książka Anny Strońskiej zawiera argumenty prowadzące do podobnego wniosku. Autorka wskazuje jednak, że nie jest do końca pewne, jaką rolę odegra w przyszłości nasz nowy sąsiad. Wątłe są podstawy jego tradycji, piętrzą się problemy wewnętrzne, a przyjęta polityka historyczna i model budowanej tożsamości – mogą budzić niepokój.

wtorek, 29 czerwiec 2010 12:35

Przyjaźń Zachodu

W całych swoich dziejach Polska ciążyła ku krajom Zachodu, wśród nich widziała swoje miejsce i nie szczędziła ofiar w obronie, budowanej wraz z nimi, cywilizacyjnej wspólnoty. Wprawdzie np. udział Polaków w krucjatach był minimalny, ale, jako nieliczni w Europie, graniczyliśmy wówczas z agresywnymi krajami pogańskimi, staliśmy na drodze najazdów mongolskich, a w wiekach późniejszych uniemożliwialiśmy rozpanoszenie się w Europie Turków. W zamian otrzymywaliśmy czasem odrobinę zainteresowania, innym razem sporo współczucia. Bywało, że udzielano gościny naszym uchodźcom.

wtorek, 29 czerwiec 2010 12:07

Cenne słowa z eteru

Wszystko, co można by nazwać twórczością radiową, zdaje się być dziś w stanie zaniku. Większość rozgłośni emituje jedynie sieczkę sporządzoną z taniej muzyki i reklam.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.