Tomasz Teluk

Tomasz Teluk

poniedziałek, 30 sierpień 2010 10:22

Pacjenci mówią: dość!

Rządy krajów europejskich nagminnie łamią wszelkie prawa pacjentów - wynika z szokującego raportu przygotowanego przez grupy pacjentów skupione wokół organizacji Sieć Aktywnego Obywatelstwa (Active Citizenship Network). – Europa musi skończyć z paternalizmem i obdarzyć większym zaufaniem obywateli - powiedział Pat Cox, były szef Europarlamentu na konferencji o przestrzeganiu Europejskiej Karty Praw Pacjenta.

poniedziałek, 30 sierpień 2010 08:30

Wojna o patenty

Trwa batalia o własność intelektualną. Patentowani beneficjanci i żyjący z tantiem dziedzice rozbudowanych copyrightów dążą do zachowania swoich przywilejów. Z drugiej strony przeciwnicy praw autorskich podważają istnienie własności intelektualnej, zarzucając swoim adwersarzom próbę monopolizowania informacji. Między nimi znajdują się zwolennicy wolnego rynku, którzy uznają istnienie własności intelektualnej i konieczności jej ochrony dla rozwoju gospodarczego świata.

poniedziałek, 30 sierpień 2010 08:29

Ochronić własność

Pomimo silnych oporów, pojawiły się znaki nadziei dla ekonomicznej prosperity Europy. Ostatnio Parlament Europejski częściowo przeforsował ratyfikację nieformalnego porozumienia, osiągniętego w maju 2004 r. przez kraje członkowskie UE. Porozumienie, które mogło okazać się znaczące w prawnym uznaniu praw wynikających z własności intelektualnej. Odrzucając propozycję zgromadzenia, Komisja Europejska, skupiła się na poparciu Dyrektywy o Wynalazkach Wdrażanych Komputerowo (Computer Implemented Inventions Directive- CIID), która miała chronić własność intelektualną i dokonać standaryzacji europejskiego prawa patentowego.

niedziela, 29 sierpień 2010 10:51

"Kioto" niebezpieczne dla Polski

Przystąpienie przez Polskę, jako członka Unii Europejskiej, do porozumień z Kioto stanie się hamulcem dla gospodarki. Ograniczenie wzrostu gospodarczego to tylko jeden z wielu efektów ubocznych nieodpowiedzialnego ulegania ekologicznej modzie.
Według raportu International Council for Capital Formation z Brukseli koszty wprowadzenia kuriozalnych ustaleń dokumentu o ograniczeniu emisji tzw. gazów cieplarnianych mogą być nawet 15 razy wyższe, niż szacowała to Komisja Europejska. Najwięcej za fanaberie ekologów mogą zapłacić nowoprzyjęte kraje Unii Europejskie, w tym Polska.

niedziela, 29 sierpień 2010 10:40

Nauka czytania

Zawsze zastanawiałem się, dlaczego w prasie anglosaskiej niezmiernie rzadko publikuje się polemiki, a w Polsce spory mogą toczyć się miesiącami. Ktoś życzliwy zwrócił uwagę, że zwykle polemista nie ma nic ciekawego do powiedzenia, a kurczowe "uczepienie" się cudzego tekstu jest dla niego jedyną szansą na publikację.

niedziela, 29 sierpień 2010 06:39

Eutanazja już legalna

W Polsce od dawna legalna jest bierna odmiana eutanazji, polegająca na zaniechaniu czynności ratujących zdrowie i życie chorego. Wbrew postulatom europejskiego humanizmu nie jest to jednak zgoda na łagodną, zaszczytną i dobrą śmierć, lecz raczej przymusowa eksterminacja ludzi starszych, którzy zostali uznani przez państwo za obciążenie dla budżetu, a przez to niewartych życia.

niedziela, 29 sierpień 2010 06:15

Wolność a rozwój wspólnoty

"Wolność" jest jednym z kluczowych pojęć współczesności. W dzisiejszych czasach dominuje liberalna koncepcja wolności, rozumiana przede wszystkim jako niezależność: od przymusu, arbitralnej woli innych, ingerencji zewnętrznych. Bycie wolnym - pisał Isaiah Berlin &#8211; <i>oznacza, że nikt nie wtrąca się w moje sprawy. Im większy jest obszar tego niewtrącania się, tym większa jest moja wolność. </i>

piątek, 20 sierpień 2010 11:43

O co chodzi ekologom?

Zapewne każdemu z nas zależy, aby oddychać świeżym powietrzem, pić czystą wodę i spożywać bezpieczne jedzenie. Współczesne ruchy ekologiczne już dawno przekroczyły barierę oddzielającą troskę o środowisko naturalne od fanatyzmu. Fakty wskazują na to, że pod maską ekologii ukrywają się radykalni socjaliści.

wtorek, 03 sierpień 2010 13:52

Upadłe państwo

Z prac sejmowych komisji - ds. afery Rywina, prywatyzacji PZU i PKN Orlen, wyłania się ponury obraz III Rzeczypospolitej: demokracji zdegenerowanej w rekordowo krótkim czasie. Prace komisji unaoczniły Polakom rzeczywistą antynomię dwóch grup społecznych: obywateli i żerujących na ich wyzysku grup trzymających władzę. Czy tzw. IV RP będzie lepsza?

niedziela, 01 sierpień 2010 20:46

Ekonomia epidemii

Najlepsza ochrona przed katastrofami? Indywidualna zdolność do ewakuacji z zagrożonego terenu. Prywatne zabezpieczenie swojej rodziny. Samodzielne nabycie odpowiedniego leku.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.