wtorek, 31 sierpień 2010 20:52

Zawłaszczenie

Napisane przez
Partyjne media rządowe Jeżeli TVP, określana jako PiS-owska, pozwala sobie bagatelizować rocznicę Powstania Warszawskiego, to co będzie po przejęciu jej przez PO? Co prawda, państwem rządzi trzech prowincjonalnych nauczycieli historii, a PO-prezydentowi doradza po-PZPR-owski dziejopis, ale wróży to jak najgorzej narodowej pamięci i tożsamości (np. incydent ossowski). Tym bardziej że wszystko wskazuje na to, iż pluralizm w mediach publicznych tradycyjnie ograniczy się do opcji post-PZPR i post-UD. Pozostaje charakterystyczne dla PO-demokracji, że ustanawiając ład medialny, wykluczyła PiS. KRRiTv składa się więc z pogrobowców PZPR, UD i ZSL. W konsekwencji podobne będą rady nadzorcze i zarządy radia i telewizji, do których kandydatów zgłaszają uczelnie (nb. niezdekomunizowane i niezlustrowane). Tymczasem w innych państwach zarządzających mediami publicznymi wybierają przedstawiciele stowarzyszeń twórczych, organizacji społecznych, związków wyznaniowych, samorządów i partii politycznych.
wtorek, 31 sierpień 2010 20:47

30 lat minęło...

Napisał
Jak wiadomo, historia powtarza się, ale jako farsa. W tym roku minęła 30. rocznica podpisania słynnych ?porozumień? w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. Przed 30 laty bardzośmy się tymi ?porozumieniami? ekscytowali, chociaż tak naprawdę, to z punktu widzenia merytorycznej zawartości nie miały one większego znaczenia, a nawet pod pewnym względem były szkodliwe. Ważny był natomiast sam fakt, że komunistyczny rząd podpisuje porozumienie z własnymi obywatelami, uznając tym samym de facto ich polityczną względem siebie autonomię.
wtorek, 31 sierpień 2010 20:35

Co ma Polska do Grecji, a Grecja do Polski?

Napisane przez
Katastrofa Smoleńska wywołała erupcję tekstów i komentarzy na temat stanu państwa polskiego i odpowiedzialności polityków. Aczkolwiek kwestia bezpośrednich przyczyn katastrofy podzieliła Polskę na dwa wrogie obozy, organicznie niejako związane z bezwzględnie ze sobą konkurującymi PiS i PO, to po obu stronach nie brak głosów wskazujących, jako na źródło i niejako praprzyczynę tragedii, opłakany stan głównych instytucji państwa. Państwo polskie nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków, a w tym konkretnym przypadku z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swemu prezydentowi i najwyższym dostojnikom państwa.
wtorek, 31 sierpień 2010 20:33

Tusk jedno mówi, drugie robi

Napisał
Podczas kampanii wyborczej do parlamentu Donald Tusk okłamywał, że po wygranych przez PO wyborach zostanie wprowadzona obniżka podatków, w tym podatku VAT do 15 proc. (słynne 3 x 15 proc. ? VAT, CIT i liniowy PIT). Oczywiście, nic z tego nie wyszło, Platforma Obywatelska nawet nie przygotowała odpowiedniego projektu ustawy, nie mówiąc o przeforsowaniu go w parlamencie.
wtorek, 31 sierpień 2010 20:20

Dyktatura dozorców

Napisał
W filmie Alternatywy 4 Stanisław Bareja przedstawił genialną w swej prostocie ilustrację stosunków zachodzących między władzą a podległymi jej ludźmi. Władza uosabiana jest tam przez postać dozorcy bloku, czyli, mówiąc kolokwialnie ? ciecia.
czwartek, 01 lipiec 2010 20:43

Od Redakcji

Napisane przez
Czytelnicy sięgający po ten numer zapewne znać już będą wyniki wyborów prezydenckich w Polsce, dzięki czemu będą mogli odpowiedzieć sobie na jedno z dwóch pytań: Co dla Polski oznacza prezydentura Komorowskiego? Co dla Polski oznacza prezydentura Kaczyńskiego? Jednak, nawet nie znając wyniku wyborów, można zadać bardziej ogólne pytanie: czy prezydentura któregokolwiek z dwóch głównych kandydatów może doprowadzić do tego, że podstawowe kłopoty, z jakimi borykają się obywatele III RP oraz samo państwo, zostaną rozwiązane czy choćby poprawnie zdiagnozowane? A problemy te są elementarne: w przypadku obywateli chodzi o nadmierne obciążenia podatkowe w różnej postaci, niemiłosiernie skomplikowane i rozrośnięte przepisy, coraz większą ingerencję państwa w życie prywatne, a przede wszystkim brak wolności, nie tylko ekonomicznej, ale również tej dotyczącej tak elementarnych rzeczy, jak ochrona zdrowia czy edukacja. Jeśli zaś chodzi o państwo, wystarczy wskazać tu gigantyczny dług publiczny, rozrośnięty i szalenie kosztowny…
czwartek, 01 lipiec 2010 20:22

Twierdza antykościoła

Napisane przez
Czym jest masoneria i jaka jest jej faktyczna rola w najnowszej historii świata? Czy ?sekretni bracia? są wszechpotężnymi manipulatorami, z ukrycia pociągającymi za sznurki, czy jedynie gromadą dziwaków przebierających się we własnym gronie w damskie fartuszki?  Władcy świata czy mitomani?
Im bardziej nasze życie staje się przejrzyste dla różnego rodzaju służb, organów i urzędów, tym bujniej rozkwitają tajne stowarzyszenia oraz tym liczniejsi są badacze ich wpływu na losy świata. Oczywiście słowo ?tajny? jest tu na wyrost ? jak bowiem mówić o tajności Komisji Trójstronnej albo Wielkiego Wschodu Francji, skoro sieć aż huczy od doniesień na ich temat? Niemniej, mimo, że znamy nazwy owych grup oraz niektórych członków, ich cele i działania nie są do końca jasne.
czwartek, 01 lipiec 2010 20:02

Masoni i rewolucje

Napisane przez
Dla ludzi mających na celu zmianę istniejącego porządku społecznego i politycznego, wszelkie rewolty czy zamieszki są idealną okazją, której nie można zmarnować. W okresach niepokoju i chaosu nietrudno pchnąć tłum w tę bądź inną stronę, aby następnie, umiejętnie kontrolując nastroje, przejąć władzę. Nie powinno nas zatem dziwić, że w dwóch wielkich rewolucjach XVIII stulecia czołową rolę odgrywali wolnomularze.
czwartek, 01 lipiec 2010 19:46

Masoneria i katolicyzm

Napisane przez
Za datę powstania nowoczesnej masonerii uznaje się rok 1717. Nie minęło ćwierć wieku od tego momentu, a papież Klemens XII potępił stowarzyszenia, zgromadzenia, zebrania, koła i tajne związki zwane masonerią lub występujące pod inną nazwą w zależności od zróżnicowania językowego (In eminenti, 1738). Następcy Klemensa XII wielokrotnie i dobitnie podtrzymywali potępienie wszelkiego rodzaju związków masońskich. Głównymi tego przyczynami były (i są): tajny charakter organizacji masońskich oraz ideologia naturalistyczna.
czwartek, 01 lipiec 2010 19:37

Banki, spiski i wojny

Napisane przez
Coraz częściej mówi się dziś o ?rządzie światowym? czy ?światowej walucie?, które miałyby być lekarstwem na polityczne i ekonomiczne kryzysy współczesnego świata. Rzadziej natomiast mówi się o tym, że ów globalny rząd ? jak każdy ? chciałby narzucić na wszystkich nowy, globalny podatek. W tym kontekście warto przypomnieć znaną prawdę: jeśli władza korumpuje, to władza globalna korumpować będzie w skali globalnej.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.