Wydrukuj tę stronę
wtorek, 07 grudzień 2010 16:32

Chora i zdrowa demokracja

Napisał

Polska demokracja jest chora, nie oznacza to wcale, że gdzie indziej jest ona zdrowa, może przeżywa tam tylko większe lub mniejsze trudności. Krótko mówiąc, nie bardzo jest z kogo brać przykład w międzynarodowym systemie państw, które same siebie nazywają demokratycznymi. Współczesna ideologizacja tego systemu sprawowania rządów wypacza je i kieruje ku "standardom", "normom" i "zasadom poprawności politycznej", które narzucane są międzynarodowej społeczności przez bogatych i wpływowych sponsorów, zainteresowanych takim właśnie, a nie innym pojmowaniem zasad demokracji. Nie trzeba dodawać, że zainteresowani narzucaniem swojego punktu widzenia demokracji osiągają konkretne i wymierne zyski z jego stosowania i upowszechniania.

Przykładów tego rodzaju zabiegów nie brakuje. Pisze o nich obszernie Wojciech Jankowski w artykule pt. Demokracja do naprawy ("Opcja na Prawo", Nr 12, grudzień 202). Niestety, podana tu na samym wstępie definicja demokracji1 nie jest jedyna i nie wyczerpuje ona również pozytywnych możliwości tego systemu sprawowania władzy.
Blisko 70 lat temu, nowoczesną wizję rozwiniętej demokracji przedstawił w swoim dorobku publicystycznym znany polski polityk i śląski działacz społeczny Wojciech Korfanty2. Streszczając jego poglądy na ten temat, demokrację rozumiał on jako zasadę moralną, w mniejszym stopniu ? jako formę ustrojową państwa. System demokratyczny widział on jako pewną alternatywę pomiędzy dwiema możliwościami: albo decyduje jednostka lub grupa, narzucając swoją wolę innym, albo rozstrzyga większość. W pierwszym mamy do czynienia z dyktaturą, w drugim ? z demokracją. Kształtowanie się woli zbiorowej nie może być rzeczą obojętną. Jest zasadnicza różnica pomiędzy decyzją podjętą na rozkaz z góry czy też za pomocą woli większości. Ta sama decyzja podjęta przez większość jest owocem wolności człowieka, a ustanowiona siłą ? jest fikcją. Bardzo ważnym spostrzeżeniem Korfantego jest to, że demokracja nie przypisuje sobie nieomylności, rangi najwyższego dobra, nie utożsamia się z państwem. Za swój cel wyznacza walkę z antywartościami, tj. złem moralnym, bezprawiem i niesprawiedliwością. Demokracja nie wynika z zasady liczby. Jest maksymalnym zbliżeniem się do "absolutnej prawdy" i "absolutnej sprawiedliwości", bez których nie ma ładu społecznego. Człowiek nie jest sam zdolny ich osiągnąć i dlatego zadowala się rachunkiem prawdopodobieństwa sprawiedliwości przybliżonej, formalnej2.
Już tylko ten cytowany wyżej fragment wypowiedzi Wojciecha Korfantego na temat demokracji świadczy o głęboko uzasadnionej jego argumentacji i uchwyceniu istoty rzeczy, nie w mniej lub bardziej zabawnych i kuriozalnych jej wynaturzeniach, lecz w sprawach o znaczeniu podstawowym dla jej sprawnego i twórczego funkcjonowania. Podobnie dalej rozwija on swoją teorię demokracji, mówiąc, że nie ma ona monopolu na prawdę, prawo i sprawiedliwość oraz że nie może być ona uznana też za najwyższe dobro narodowe. Uważał on, że demokracja jest ciągłym doskonaleniem człowieka i realizowaniem chrześcijańskiego ładu w życiu państwowym. Jest nieustanną walką przeciwko swawoli wszelkich oligarchii, rządu, mafii, bezprawiu, gwałtowności i korupcji, a przede wszystkim walką przeciwko poniżaniu godności człowieka i jego osobowości w ujęciu chrześcijańskim. Podobnie nie można oddzielać podstaw demokracji od autorytetu moralności chrześcijańskiej. W związku z tym, zdrowa demokracja jest uwarunkowana określonym stopniem dojrzałości moralnej, gwarantującym jej autentyczność.

(?)
Adam Maksymowicz
 
1 Demokracja jest wcielonym w życie systemem ideologicznym. Ideologia demokracji ? jak powszechnie wiadomo ? zakłada, że lud wybiera najlepszych przedstawicieli, którzy sprawują władzę w jego imieniu i w jego interesie.
2 Edward Balawajder, Wojciech Korfanty. Myśl katolicko-społeczna i działalność. Księgarnia św. Jacka. Katowice 2001.
Wyświetlony 8737 razy
Adam Maksymowicz

Najnowsze od Adam Maksymowicz

Artykuły powiązane

Zaloguj się, by skomentować

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.