piątek, 31 grudzień 2010 16:02

Orędzie śląskiego kardynała

Napisał

Osiemnastego listopada minęło 45 lat od napisania słynnego listu episkopatu polskiego do episkopatu niemieckiego, znanego jako ?Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w chrystusowym urzędzie pasterskim?. Jego inicjatorem i głównym autorem był śląski arcybiskup i późniejszy kardynał Bolesław Kominek.

 

Obecnie uważa się, że dokument ten był jednym z najważniejszych, jakie sformułowane zostały w Kościele polskim XX wieku. We Wrocławiu odbyło się szereg spotkań, paneli dyskusyjnych i sympozjów poświęconych osobie księdza kardynała Bolesława Kominka i jego dzieła, jakim było ?Orędzie?. Rys biograficzny kardynała i reakcję władz na jego treść przedstawił w Ośrodku Formacji Katolicko-Społecznej Civitas Chrystiana we Wrocławiu znany historyk dr Tomasz Serwatka. 

Syn ludu śląskiego

Podobnie jak prymas Hlond, Bolesław Kominek wywodził się z robotniczego środowiska Górnego Śląska. Urodził się 23 grudnia 1903 roku w Radlinie II koło Wodzisławia na Górnym Śląsku. Ukończył Państwowe Gimnazjum w Rybniku. Po maturze studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w Katowicach w 1927 roku. W latach 1927-30 studiował w Instytucie Catholique w Paryżu. Uzyskał tutaj licencjat z nauk społecznych oraz doktorat z filozofii. Znał doskonale język niemiecki, francuski, łacinę i język włoski. Po powrocie został wikariuszem w robotniczej parafii Dębie w diecezji katowickiej. Jednocześnie pracował w sekretariacie Akcji Katolickiej, a nawet był jej sekretarzem. Wydał pierwsze swoje publikacje. Dotyczą one wychowania młodzieży, kryzysu gospodarczego, walki z sektami i apostolstwa świeckich w ramach Akcji Katolickiej. W czasie wojny ksiądz Kominek zajął się opieką nad więźniami obozów koncentracyjnych, a także kontaktami z AK i podziemiem. Był jednocześnie jednym z łączników między Kościołem a emigracją. 

Administrator Opola

Po wojnie ks. Bolesław Kominek natychmiast zgłosił się do Kurii w Katowicach. Tutaj spotkał prymasa Hlonda, który podjął decyzję o mianowaniu go nowym administratorem dla diecezji wrocławskiej. Jednak, zdając sobie sprawę ze swego braku przygotowania, Kominek prosił prymasa o odstąpienie od tej nominacji. Na jego rzecz interweniował u prymasa katowicki biskup Stanisław Adamski. Skończyło się na kompromisie i od 15 sierpnia 1945 roku ks. Bolesław Kominek został Administratorem Apostolskim Opola. W ciągu sześciu lat jego pracy na stanowisku biskupa opolskiego wzniesiono z ruin ponad 100 kościołów i kaplic, budynki Kurii, seminarium, drukarni oraz pałac biskupi. Z tego czasu odnotowuje się jego doskonała współpraca z nowymi władzami, reprezentowanymi tutaj przez gen. Aleksandra Zawadzkiego. Trwało to jednak bardzo krótko. Władze zmieniły dotychczasowych administratorów na akceptowanych przez siebie ?księży patriotów?. 

Pasterz diecezji wrocławskiej

W kwietniu 1951 roku papież Pius XII mianował go Administratorem Apostolskim Wrocławia. Tuż po nominacji ksiądz Bolesław Kominek musiał uchodzić ze swojej diecezji do Krakowa. Tutaj w dniu 10 października 1954 roku otrzymał konspiracyjnie i ?na uchodźstwie?, bo aż w Przemyślu sakrę biskupią.

Nachodzi jednak przełomowy październik 1956 roku, który umożliwił mu powrót do swojej diecezji. Uroczysty ingres do tysiącletniej wrocławskiej katedry odbył się 16 grudnia tego roku. Podejmuje on aktywny trud organizacji Kościoła na Dolnym Śląsku. Warunki są już dużo lepsze niż za czasów stalinowskich lub pod niemiecką okupacją, ale znacznie gorsze niż przed wojną. Wrocławska diecezja składa się z przybyszów z całej Polski. Są tu ludzie, a także i księża, z całkiem różnych środowisk lwowskich, śląskich i z centralnej Polski. Wszyscy oni mają inne zwyczaje, inną mentalność i inne zachowania. Wszystkich ich trzeba zintegrować. W znacznej mierze na gruncie kościelnym kończy się to sukcesem. W szczegółach jednak jest różnie.

                (...)

Wyświetlony 2097 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.