wtorek, 01 marzec 2011 00:38

Brukselska kasta krezusów

Napisane przez

Oto zagadka: co łączy siedmiu Niemców: Klausa Reglinga, Horsta Reichenbacha, Rolanda Schenkela, Franza-Hermanna Brünera, Klausa Welle, Dietmara Nickela i Klausa Gretschmanna? Otóż wszyscy są wysokimi urzędnikami Unii Europejskiej w randze dyrektora generalnego (a jest ich ogółem ponad 60). Znajdują się na samym szczycie urzędniczej hierarchii, a ich praca z dala od domu jest wynagradzana po królewsku.

 

Wynagrodzenie zasadnicze

Dyrektorzy generalni otrzymują wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 13 101 do 16 095 euro. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego określa art. 66 Regulaminu Pracowniczego. Obecnie obowiązuje szesnaście grup zaszeregowania, a każda z nich podzielona jest na pięć stopni związanych ze stażem pracy. Najwyższa grupa zaszeregowania (16) ma jedynie trzy stopnie stażowe. Tabela wynagrodzeń pokazuje widełki od 2325 euro miesięcznie (grupa zaszeregowania 1, stopień stażowy 1) do 16095 euro (grupa zaszeregowania 16, stopień stażowy 3). Poza tym wynagrodzenie zasadnicze najwyższego stopnia stażowego danej grupy zaszeregowania odpowiada najniższemu stopniowi stażowemu następnej, czyli wyższej grupy zaszeregowania.

Dodatki

Do tego dochodzą liczne dodatki zwolnione od podatku. Po pierwsze dodatek na gospodarstwo domowe, który otrzymują urzędnicy pozostający w związku małżeńskim lub urzędnicy stanu wolnego wychowujący dziecko. Dodatek wynosi dwa procent wynagrodzenia zasadniczego plus 149 euro, co w przypadku najwyższej grupy zaszeregowania oznacza 471 euro miesięcznie. Poza tym można otrzymać ?dodatek na dziecko? w wysokości 261 euro na jedno dziecko (Do początku 2009 roku kwota ma wzrosnąć do 326 euro). Jest też ?dodatek edukacyjny? w miesięcznej wysokości do 222 euro. W przypadku dzieci uczęszczających na studia wyższe jest wypłacany w całości; nie trzeba przedstawiać zaświadczenia o wysokości ponoszonych kosztów. Interesujący jest zwłaszcza ?dodatek za rozłąkę?, który dostają wszyscy urzędnicy z wyjątkiem Belgów, czyli ponad 80 procent zatrudnionych w Unii. Dodatek za rozłąkę to 16 procent wynagrodzenia zasadniczego, dodatku na gospodarstwo domowe oraz dodatku na dziecko i edukacyjnego. Urzędnik z dwojgiem dzieci należący do najwyższej grupy zaszeregowania może otrzymać miesięcznie, poza zasadniczym wynagrodzeniem, 4241 euro nieopodatkowanych dodatków, co daje w sumie 20 336 euro. Dyrektor generalny, który nie ma na utrzymaniu dzieci, dostanie 19 217 euro.

Unia Europejska zatrudnia ogółem 35 500 urzędników i innych pracowników, których obowiązuje odrębny, własny europejski regulamin pracowniczy i odrębne europejskie prawo podatkowe. Specjalne prawa mają duże znaczenie, ponieważ to właśnie według nich ustala się wynagrodzenia wysokich funkcjonariuszy: począwszy od komisarzy, poprzez członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego po sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ? wszyscy korzystają z przywilejów urzędniczych i podatkowych. Jeśli chodzi o kształtowanie płac, wszyscy jadą na tym samym wózku połączeni rozlicznymi przywilejami ? dlatego tak trudno je zreformować i zlikwidować. Podjęto taką próbę po ustąpieniu komisji Santera. Zmiany weszły w życie 1 maja 2004 roku z regulacjami przejściowymi do 30 kwietnia 2006 roku. Reforma nie wpłynęła jednak znacząco na strukturę wynagrodzenia europejskich urzędników.

(...)

Wyświetlony 1971 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.