poniedziałek, 28 marzec 2011 18:33

Gdzie jest błąd?

Napisane przez

Mimo całej nadziei pokładanej w nauce, mimo ciągłego rozwoju techniki, mimo nowych, coraz to doskonalszych teorii na temat właściwego kierunku, w którym powinna podążać ludzkość ? ciągle zmagamy się z tymi samymi problemami, co przed setkami lat. Trudno w tej sytuacji nie zadać pytania, gdzie leży prawdziwy problem ludzkości. Co powoduje, że wciąż jest na świecie tyle zła i niesprawiedliwości? Czy kiedyś wreszcie uda się nam pokonać wszystkie przeszkody i osiągnąć ideał?

 

Odpowiedź na te pytania jest jednocześnie fundamentem ciągłych, nieraz bardzo zajadłych konfliktów światopoglądowych. Jeżeli uznamy grzeszną naturę człowieka oraz jego wolność, dostrzeżemy, że ani system prawny, ani ekonomiczny, ani rozwój techniki nie zapewnią nam raju na ziemi, ponieważ człowiek, jako istota obdarzona wolną wolą, zawsze będzie mógł wybrać czynienie zła. Należy więc pracować nad sobą oraz kształtować innych tak, aby wybierali dobro. Jeżeli nie uznamy grzeszności człowieka, a co za tym idzie, zaprzeczymy jego wolności, zastępując ją determinizmem, będziemy musieli wierzyć, że wszystkie problemy ludzkości biorą się ze złych rozwiązań systemowych i skupimy się na tworzeniu takiego systemu, który zaprowadzi na całym świecie powszechne szczęście.

Pierwsze rozwiązanie charakteryzuje działanie Kościoła, który walczy z grzeszną naturą człowieka, głosząc Ewangelię oraz sprawując Sakramenty święte. Ewangelia głosi wyzwolenie człowieka spod władzy grzechu i wezwanie do nawrócenia, Sakramenty zaś są widocznymi znakami Łaski, która umacnia człowieka i łączy go z Bogiem. Przyjęcie tego pierwszego rozwiązania wiąże się ? najogólniej rzecz ujmując ? z preferowaniem takich systemów politycznych i ekonomicznych, które pozostawiają ludziom możliwie najwięcej wolności: broniąc ich życia i własności, aby mogli czuć się bezpiecznie, ale nie wnikając przy tym w szczegóły relacji między nimi. Rozwiązanie takie z góry zakłada, że zła nie da się na tym łez padole wyeliminować w zupełności.

Drugie rozwiązanie jest natomiast charakterystyczne dla myśli lewicowej. Opiera się ono na przeświadczeniu, że człowiek ? z natury dobry ? nie może czynić zła, a wszelkie zło jest wytworem cywilizacji. Tak więc lewicowi myśliciele starają się stworzyć system, który będzie odpowiednio regulował wszystkie działania ludzkie, aż całe zło zniknie i wszyscy będą szczęśliwi. Mimo że wiele mówią o wolności, tak naprawdę jej nie uznają. Jeżeli bowiem człowiek nie może wybierać zła, a wszelkie zło, które czyni, jest jedynie efektem wpływu, jaki wywarło na niego społeczeństwo, gospodarka, mowa nienawiści czy co tam jeszcze, to tak naprawdę nie jest wolny, tylko zdeterminowany przez te czynniki. Dlatego ludzie lewicy całą swoją energię wkładają w poszukiwanie coraz to nowych problemów, które wciąż stoją na przeszkodzie i nie pozwalają nam stworzyć nowego, lepszego świata.

(...)

Wyświetlony 2675 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.